kraks vejviser 1940 handelskalender

Kartoteker

VII — 3459 A aby hoj; Nielsen Poul, K artonnage, Akts.

Fag-Register for Danmark

DANSK KARTOTHEK

Kartonnage. Cardboard Articles — Cartonnages — Kartonnagen (se tillige: Papemballage ; Æskefabrikker). Københ avn: Christiansen P Papirvarefabrik, Akts., Julius Bioms G- 20 IH] $ C. 1637,681 & 8507

Aalborg: Aalborg litografiske Anstalt ved Peter J Søndergaard $ 686

JYLLANDS PAPIR-VÆRK a / s AARHUS KARTON NAGE Holst Adolph, Akts. $ 2712 (3 Lin.) - Lager i Kbhvn. Nyropsg. 17,19 $ C. 8042&11522 Thorup Charles Hobrov. fl 2383 Aarhus: Jyllands Papir-Værk, A/S f) 7878 (3 Lin.) FABRIK

(■

KARTONNAGE

RUD. C. DRUMM PILESTRÆDE 40 POSTGIRO 26 041

Horsens: Schur F & Co., A/S Aaboulevarden 33 ® 173 & 1373

Excelsior Trading Establishment, Axel Mad ­ sen Vesterbrog.SA [0 By 3771 Goot Rinze van der Provstev. 14 I nv I ffl Tg. 3013 & Tg. 3813 Papæsker - Etiketter - Foldeæsker. Hagen & Sievertsen, Akts., Odense. Repræ ­ sentant i København 1 ‘ Norredam Herredsv. 54 Gjentofte $ Søb. 1420 Jensen C (C Sørensens Eftf.) Viktoriag. 10 [V] | V 246 & V 8549 Se under Litografi 1. Joensen Hjalmar Prags Boulevard 45 [si $ ★ C. 13643 Litografisk Anstalt og Kartonnag ej abr. Mortensen C A & Co. ’ s litografiske Etabi og Æskefabrik, Akts.,Bredg. 25E EJJJC. 13744 Nordisk Kartonnagefabrik Hessensg. 12 [s] $ ★ Cent. 11337

..

STAALKABINETTER PLANKARTOTEKER ATLANTA Hængemapper KARTOTEKMAPPER ULTRADEX Diagram for Statistik og Salgsanalyse m. m. ALFABETER FANEKORT NOTERINGSKORT

Odense: Hagen & Sievertsen, Akts. $ 63 & 6261 Repræsentant i København PNørredam Telf. Søborg 1420. MODERNE ^KARTONNAGE

for ethvert Formaal.

LITOGRAFEREDE KARTONÆSKER TELEGRAMADR. .NOKAFA7

TELEGRAMADR: „KARTONNAGE. ’ '

KORTRYTTERE BREVORDNER REGISTER ARKIVBIND SPRINGBIND RINGBØGER

TLF. 63-6261

Philipsen & Co. Havneg. 37 E ® ★ Cent. 5500

Kartoteker. Card Indexes — Cartons de bureaux — KartenregisteT . Artikler til Kartoteker se i Slutningen af dette Fag. København: Aamodts Axel EEft. Kg Nyt.l8f C.106&9206 Acme Plankartoteker, Thorlacius & Molding Dahlerupsg 1® f ★ C. 16506 ACME PLAN KARTOTEKER

LOMME-RINGBØGER LØSBLADE-PROTOKOLLER FOTO-ALBUM FOTO-HJØRNER [. 15341 C 15344

TRYKKEPkÆSKEFABRIK

Recato, A/S.,Kronprinsesseg. 54 E ® Cent. 4328 & 7449 Schur F & Co., A/S., Vesterport 124 BO $ C. 9019 - Se Annoncen under Horsens. WaldorfF8 Papir-Industri, A/S.Kirkegaardsv. 25 [S] D ★ C. 4815 (5 Ledn.)

THORLACIUS &. MOLDING DAHLERUPSGADE 1 V TLF. ★ CENT. 46506

V Danes, Tndeh. Alfred Bøggild Sundv. 1 Hell $ Hell. 2226 Dansk Kartothek Fabrik ved Rud. C Drumm Pilestr. 40 E ★ C. 15341 & 15344 Se næste Spalte.

ÆSKER - KARTONNAGER PAPIRVARER - PAPVARER OG DEKORATIONSMATERIALER.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker