kraks vejviser 1940 handelskalender

Kartoffelmel

Fag-Register for Danmark

VII — 3458 Hundahl A Halmtorvsg. 38 El $ Eva 2316 Husum ’ s C Eftf. Overg. n.V.39 |K]$ Cent.794 Jacobsen O J Stengaards Allé 258 Søborg ® Søb. 2663 Jensen N A Hojstrupv.86B Brh. ( |lBellal554 Jydsk Kartoffel eksport ved J Thomsen Tuxensv. 18 Brh. $ Bella 2666 Jørgensen Jens Jyllingev. 64 Vanl. $ Damsø 4412 Kjærulff N, N-Fasanv. 182 iN'i $ Tg. 4596 Kongelunds Kartoflen ved Sorensen & Da- nielsen Ullerup Raagaard st. Magleby $ Magle 34 r p Krogh Rich. Guldborgv. 19 El $ Gh. 9992] Landmændenes Kartoffelcentral v. Ové> Faurholt Sfam pesg. 5 E] $ V 7224 Madsen Henry Bregnerødg. 18 Hl $Tg.2427x Madsen Sv. Aa. Haspegaardsv. 59 Søborg $ Bagsværd 401 Mikkelsen Aage Holmbladsg. 71 [s] $ Am. 694x Morell-Christensen Kai Nansensg. 96 Kl $ Palæ 5072 Mortensen K Søborg Hovedg. 9 Søborg $ Sob. 1108 Mortensen Martha Sparresholmv. 42 Brh. $ Bella 1411 Muller A, Peter Bangs V. 262 Valby $ Dam sø 4343 Muller Svend Valhøjs Allé 5 Rødovre Vanl. $ Rø. 610 Møller K Friis Degnemose Allé ’ ll Brh. f Be. 3557* Nielsen C C Hejrev. 2 I n VI $ Tg. 7450 r Nielsen Einar Katrinedalsv. 26 Vanl. $ Dam ­ so 3136 Nielsen Jørgen V Duntzfelts Allé 17 Hell. $ He. 5939 Nielsen Otto Skensvedv. 39 Brh. $Bellal706 Nyhuus Chr. Mysundeg. 2 EJ $ Eva 796 Olsen ’ s A Eftf. v. E W engel Hothers PI. 31 Kl $ Tg. 1699 Olsen Olaf, A F Beyers V. 2 El $ Gh.4818 Oben Wolmer M Vesterbrog. 70 El $Ve. 4869 - Export og en gros. Pedersen CarlFalkonergaardsv.l3El$N1271 Petersen L Chr. Boserupv. 13 Brh. $ Bella 2862 Petersen P Chr. Nørrebrog. 88 IH) $ Cent. 8843 Lager Frederik d. 7. Gade 7 [SJ Rasmussen & Blomhøj's Kartoffel lager Hostrups Have 7 EJ | N 7323 Rasmussen K & G, Thomas Laubs G. 1 |ø] $ Ryv. 1003x Rasmussen Martin Emdrup Vænge 26 [ø| $ Ry. 2126 Rasmussen O Lundgaard Bergthorasg. 53 [SJ $ Am. 1939 Rasmussen R, Holger Danskes V. 37B [ f ] Schmidt Lauritz, Steen Blichers V. 6 El ® C. 6075 Smidt Sigurd Herlufsholmv. 67 Vanl. $ Damso 1261 Staall S Jensen S-Boulevard 41 ElJICent.8849 Soht P & Co., Tordenskjoldsg.21 É$C. 1026 Søndergaard A Borups Allé 2 Hl $ Tg. 477 Therkildsen N Roskildev. 149 Valby ® Vb. 3402y Thorsen IC Vendersg. 13 Kl $ C. 1433 & By 7577 Telegramadr. „Ousen*. Torst Jensen R S-Boulevard 41 El $ V 3989 Werner V Tønnesv. 5|S|^ Am. 622 Aalbor g: Arentzen E Guldbæk Kayerodsg. 21 $118 Pedersen N P Christiansg. 5 $ 2248 Aarhu s: Dansk Kartoffel Export ved S Hansen Sønderg. 8 $ 5052 J a dsk Kartoffellager, E Dueholm, Steen Billes G. 11 $9bl Jørgensen L, Kaløg. 1 $8580 Kornmaaler Morten, Herluf Trolles G. L 36A $348

Mogensen S Dynkarken 10 JJ1 6266 Nielsen N C Jerichausg. 20 $ 5762 Pedersen G K Mejlg. 52 $ 10737 Poulsen ’ s E Eftf.. S Moller Laursen Olufsgyde 2 f 3789 Bendstrup ,pr. Hillerød: Petersen J P $ Bøgebakke 35 Dojring e: R asmu ssen H Pf 14 Esb j erg: ‘ □ an i s h Potato Export Co. (D.P.E.C.) ved Nielsen ASjørup Englands ­ kajen D 916 & 1646 Frederikshavn: Ribe-Christensen & Co. f 121 & 504 W ilche C $ 474 Gren a a : Kartoffeleksporten vedN CKjol- hede $ 333 & 334 Grind sted: International Kartoffelexport U F F A C, Alb.Diebold & Larsen.Akts. ® 187 & Hedehusene: Norholt B $ 206 Hernin g ; Sajyka, A. m. b. A. J) 919 & 920 Hillerød: Nielsen ’ sN Kartoffelhandel|1372 Sørensen P $ 983 Holstebro: Christensen Mikkel $ 362 Koldi ng: Christensen Jacob Tonderv. 79 ® 1116 LaasbygadesKartoffellager, Peter Andersen Laasbyg. 53 f 2129 Kragelund pr. Silkeborg: Mogensi n Marius $ K 45 Maribo: Bruun Carl $134 Ny holm Strand pr. Frederikshavn: Christensen Jens P $F897 Nykøbing F.: Eriksen J Søvej 39 $ 756 Hansen Edvard Friseg. 46 $ 502 Nørre Agerbæk pr. Agerbæk: Nielsen N P $ A 20 Odense: Madsen Carl Nørrebro 43 $ 2217 & 5177, Stats $ 16 Nielsen P C & Kemp $ 95 (5 Lin.) Randers: Dansk Landbrugseksport ved Holst-Knudsen Borgerg. 2 $ 497 Bønne: RønneKartoffelforsyning, AI Ko- ■ foed $ 947 Smedebæk pr. Ejstrupholm: Smedeha k Kartoffellager, H Svarre $ Store Nørlund 7 Stege: Christoffersen & Hansen $ 4302 & 4303 Telegramadr. „ Christo fhansen".

A.vning: Andelskartoffel melsfabriken Djursland $ 60 Brande : Andels Kartoffelmel fabriken Midtjylland $ 126 Dybvad : Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel $ 115 Grimstrup pr. Ølsted: GrimstrupAndels- Kartoffelmelfabrik $ 0 15 Karup J.: Karup Kartoffelmelfabrik, Andelsselsk. |l 4 To ftlund: Andels- Kartoffelmelsfabrikken Sønder-Jylland $ 28 Videbæk: Videbæk Kartoffelmelfabrik 63

Kartoffelskrællemaskiner.

København : Gjerløv C V, Jakob Dannefærds V. 17 El f C. 5298 & 13698

Kartoffelskrællemaskiner med Skræl ­ leplade af Carborundum eller rustfri Staal og direkte tilkoblet Motor (uden Tandhjul). - Reserve Skrælleringe haves i ekstra Kvalitet.

Meyer M I, Akts., Ny Toldbod?. 27 ^ ★ 0670 MIMA elekt Kartoftelskrællemaskiner. Ziirsen Hans, Steen BlichersV.22Elg!C.13O44

FABRIKAT STAT 06 KOMMUNE.

Kartofler en gros. Potatoes, wholesale - Pommes de terre en gros — Kartoffeln, Grosshandlungen København: Amager Kartoffellager v. Vald. Andersen Normandig. 8 [S] $ Am. 7422 Bisgaard G Allersg. 15 CH) $ Ta. 4037 Brønshøj K artoffellager v. H P Jørgensen Degnemose Allé 2 Brh. $ Bella 796 Christensen A F N-Farimagsg. 46 Kl $ Palæ 3415 Christensen Lars Dr. Olgas V. 18 $ Go. 4005 Established 1914. Import & Export. Christiansen N C Baggesensg 9 Hl $ N 2089 Clausen Waldemar Baggesensg. 4 (Hl $ Cent. 10783 - Import & Export. Dansk-Fransk Kartoffelindustri ved S Søe- Jensen Jenag. 20 (SI f C. 393 Franske Kartofler Mærke: DAF BA. Farver Peter Ø-Farimagsg. 13 Kl $ By 4898 Frdbg. Kartoffel lager v. J Jørgensen, Holger Danskes V. 82 El $ Gh. 21 >5 Frederiksborg Amts Kartoffelsektion v. Stefan Grabowski Linnesg. 35 K' I Pa.6845 Groth Poul Kathrinev. 22 Hell. $ Hell. 4896 Hansen H G Ny Carlsberg V.12 E) ® V 3213 Hansen H P Frdbg. Bredeg. 19Hflf Gh. 6132 Hansen Vald., Asger Rygs G. 2E $Ev.2110 Beide Peter Svend Trests V. 12 EJ J|> Ev. 872 Henriksen VNørrebrog. 175 El $ Tg. 6019 Honoré A Højskole A llé 41 K astrup S Ka. 1258$

Kartonartikler.

København: Dansk Karton-Fabrik, N-Voldg. 21 Kl $ Cent. 2473 Erichsen ’ s Carl Eftf. Niels Hemmingsens G. 32 Kl $ By 7249 Skandinavisk Kartonfabrik ved II Reinicke Fredh.Kan.6KJfC.9220 • Se under Skilte og Æskef abrikker. Skiltekartonfabr. Skilkaved Bent zien & Lar ­ sen Toldbodg. 15 Kl $ C. 11786 Holbæk: Andersen E Moller Strandmøllev. 7 B $ 56

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker