kraks vejviser 1940 handelskalender

Kapsler

Fag-Register for Danmark

VII — 3457

Benzon Trading Company Finsensv. 78 EJ f ★ C. 1625 KORK-N-SEAL Kapsler ALBCA Kapsler BEiWO Laag Criiger Christian & Co., Amagert. 29 E JP C. 5804 & 5806 - Metal- & Bakelitkapsler. Se Annoncen under Glas en gros. Dansk Pressefabrik, Akts., Carl Jacobsens V. 16 Valby Jp ★ Cent. 10050Telegramadr. „Danpresse". Crown Corks, Kapsler og Aluminium! aand for Mælkeflasker. Kapcello, Akts., Dansk Fabr. f. Cellulose ­ kapsler Mosev. 27 Søborg fl Søb. 1083 Omnia-Kapsler ved Ejnar Jensen & C J Kjøller Titang. 12 É Jp C. 2948 Richter & Schmidt Skelmosev. 9 Valby $ Cent. 13251 & Va. 3236 Gelatinekapsler. Tanny ved Ejnar Jensen & C J Kjøller Titang. 12 INI jp C. 2948 Weybye-Lassen John Hillerødg. 33 E * f Tg. 5906

Kbhvns Desinfektionskompagni ved Tagen & Co. Vesterbrog. 139 E $ C. 8894&V4925 Se under Desinfektion. Palander Chr. Aarhusg. 50 [0] $ Øb. 4079 Polack S Rosenørns Allé 10 E $ Cent. 7146 Schneider W Vodroffsv. 28 E $ V 1168x Tjader ’ s Tom Insektpulvers Kontor Frederiksstads?. 5 0 | V 6052v Zimmermann Sv. Ingerslevsg. 108 E jp Ev. 2826

Nielsen ’ s E mekaniske Stenhuggeri, Akts., Aldersrog. 10 [Øj $ C. 3006, 8506 & 5842 Marmor Kaminer. Reck ’ s Opvarmnings Comp. ’ s Filial Aaboule- vard 5 E f C. 6332 Mid delfart: Schwaner A M $ 92 Specialitet : Marmor-Kaminer. Ribe: Ribe Jernstøberi, Akts. $ 261 & 262

Kandestøbere.

Kamme og Børster. 1. Fabrikker. 2. Import og en gros.

København : Kandestøberiet, Arendal Petersen Gothersg. 113 E jp Palæ 2562

(Artikler for Kamfabrikker). (se tillige: Børstevarer; Parfumer; Sæber 1; Toiletartikler). 1. Fabrikker. København: FABRIKEN ILKAj Akts., Bispev. 5 ® D* C. 8081 Helomit, Akts., Bispev. 5 I nv I D C. 50012

Kaniner. Rabbits — Lapins — Kaninchøn. (se tillige Felsfarme).

København : Frdbg. Dyrefarm v.Axel Jensen Sandhøjen 22 Vanl. jp Damsø 2776 Kaninfarmen Hyldekrog v. O Brandt Hyld ­ tofte v. Herlev Jp Yrsa 201 Gilleleje: Gilleleje Kaninfarm, M Gott ­ schalk £! 237 Sal trup pr. Græsted: Danish rabbits Export Co. ved C B Lerche Jp Græsted 98 Tornved pr. Jyderup: Nygaards Kanin ­ farm F Christensen £1 J 123u

Karameller. Caramels — Caramels — Karamellen.

Vordingborg: Nordisk Kamfabrik, Akts, 655 Panther Kammen

København : Kanold ’ s Flødekaramelfabrik, Akts, af 1935 Finsensv. 10 EJ J) Cent. 15250

2. Import og en gros.

Køben havn : Fabrikken Hermes HøjbroPl. 5EflCent.7731 Madsen & WivelØsterg. 26 E Lager ® ★ Cent. 1970 Petersen Aage Badstuestr. 20 Kl $ C. 6423 Repræsentant for Rheinische Gummi- und Celluloidzo aren-Fabrik. Artikler for Kamfabrikker. Falch & Søager Skinderg. 43 Kl $ ★ By 3454 Repr. for Internationale Galalith-Ge- sellschaft,Hoff& Co., Harburg.

Karetmagere. (se Vognfabrikanter og -forhandlere).

Kaolin. Kaolin — Kaolin — Kaolin

København : English China Clays Ltd., Alfred Tveede st. Kongensg. 110 E $ Cent. 9637 Hasle Klinker- &Chamottestensfabrik, Born ­ holms Kaolin-, Chamotte- & Klinkerfabrik ­ ker, Akts., Amalieg.9 E $ Cent. 254 & 12254 Telegramadr. „Hasleklinker* .

Karnevalsartikler.

København : Petersen H Chr. Bernstorffsv. 210 Chari, $ Ordr.20- Karnevalsart.Salgt. Grossister.

Kammerjægere.

København : AG Autoriseret Cyandesinfektion Vesterbrog. 139 [V] jl Cent. 8894 Se under Desinfektion.

Karosserier. (se Automobilkarosserier),

Kapok, (se tillige Vat).

København: Dansk Fjerfabrik, Akts., Frihavnen Gitterv. [0] D Cent. 14232 Dansk Kapokfabrik, Akts., Frihavnen Gitterv. (øj fl,C. 14232 Forenede Vatfabriker, De, Akts., Guldborgv. 10 El jp *C. 12982 NORDISK FJERFABRIK, Akts., Frihavnen Gitterv. [ø] jp ★ C. 1825 Telegramadr. .. Chinaimport*.

Alfa Desinfektion, Akts., Vesterbrog. 139 E £lC8894.iS'e u. Kbhvns Desinfektionskomp. Bennis kemiske Fabrik v. Knud Bennis Vesterbrog. 30 E fl C. 134 Bertram Knud, Christen Koids Allé 5 Kastrup $ Kastrup 982 Grundejernes Desinfektionsanstalt, A/S, Herluf Trolles G. 9 IQ C. 8675 & 8685 Grundejernes Desinfektionsanstalt % Herluf Trolles Gade 9 Væggetøj, Kakerlakker, Møl, Myrer, Mus, Rotter. Møbler i Gaskammer. Cent. 8675 & 8685

Karruseller.

København : Clausen G Borgerg. 120 E i 1 Pa. 1721 y STEFANSEN BRDR. Bogholder Allé 40 Vanl. ® Damsø 1638

Kapsler. Capsules — Capsules — Kapseln

Kartoffelmel. Potato Flour — Farine de pommes de terre — Kartoffolroehl København: Kartoffelmelscentralen A.m.b.A. Vesterbros 4 A E $ Cent. 6492

København: Akts. DE DANSKE KAPSELFABRIK ­ KER, J E Wegmann & Co. H V Ny ­ holms V. 24 Ei 1* ★ C. 3232

II 67

II 67

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker