kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Rasmussen H & Co., Frederiksgades Jern ­ støberi & Maskinfabrik, Akts.J) 59 (5 Lin.) TASSO Modstramsovne og Kaminer med Rundtræk. Sveistrup E P Sønderg. 5 f 7880 Vejle Støbegods Udsalg J) 1382 & 4382 Ribe: RibeJernstøberi, Akts. J) 261 & 262 Ovne, Komfurer og Bygningsstøbegods. Svendbo rg : Lange L & Co., Svendborg Jernstøberi, Akts. Vesterg. 45 i 45, 454 & 845, Stats I 15 Telegramadr. „Lange". Fabriksudsalg i København, Vesterbrog. 2C J) Cent. 9941. Vejle: Hess ’ C M Fabrikker, Akts. $ 1268 CM HESS' FABRIKKERS

Kalk y brændt

Kolding: Hansen IÅ, Akts, f) 118 & 408 Høge : Knudsen Holger j) 511 N ak skov: Nakskov'Kalkbrænderi Vejle ­ gadebro 6 fl 105 Odense: Andersen Knud Nørrebro 87 J) 146 & 5500 Fyens Kalk Central, Akts. Albanit. 2 J18317 Ran ders: Fugl ’ s Kalkbrænderes Eftf., Bruno Simon ­ sen Strømmen 7 B I 50 Sakskøbing: Hansen P Jl 4042 & 4227 Stege: Carøe Hans F I 4014, 4015 & 4016, Stats J) Svendborg: Pedersen Otto Vesterg. 40 f465 Kalksandstensfabrikker. Limestone Works (concrete) — Fahr, de briques de ciment — Kalksandstein-Fabriken København : Ny Kalkbrænderi, Akts., Købmagerg. 57 E ^ ★ C. 5798 Fabrik i Kastrup J) Kastrup 8 Brørup: Harbjerg Kalksandstensværk, Akts, J) 25 Hedehusene: Hedehus-Teglværket, Akts. I 2 Hejlsminde pr. Hejis: Hansen Chr. J1 Hejis 64 Korsør: Ølsted Kalksandstens fabrik J) 380&01stedl Hovedkontor : Korsør fl 380. Stenlille: Dansk KalksaudstensfabrikJJ}25 Voj ens: Union Bygningsindustri. Akts. $ 29 & 30 Kalkværker og Kalkværkskontorer. Lime Works and Offices — Chaufourneries et comp- toirs de chaufourneries — Kalkwerke und Kalkwerk- Syndikate Kalkværksanlæg se i Slutningen af dette Fag. København : BoesdaTKalkværk, Akts., Niels Juelsg. 14E C. 8055 Farum Teglværker, Sten- & Gruskompagni, Akts.,KontorVandkunsten 8E J)Cent.9275 &4975 Faxe Kalkbrud, Akts., Fredh. Kan. 16 E jl ★ Cent. 9123 Faxe Kalkhrud, Akts. Frederiksholms Kanal 16 E Telefon ★ Central 9123

Henriksen Chr. St. Thomas Allé 4 E J) V7768 Kakkelovnskompagniet St. Peders Str. 45E f C. 7672 Kobenhavns-Ovnkompagni ved AW Kempf Linnésg. 6 E J) By 6656 Matisen M P Matthæusg. 38 O J) V 6155x Moller Erik Australiensv. 35 [0] J) Ryv.3074 Nørrebros Kakkelovns Kompagni v. P Jacob ­ sen Smedeg. 4 (HJ J) N 5795 Pedersen Knud Horsev. 4 Gjentofte J) Gjent. 2496 Roger Chs. Ragnag. 1 [ø] J) Ry. 3487 København: Andersen Ch. Absalousgade 46 DØ fil C. 2447 & 12274 Bjerring ’ s J E Eftf. Borgerg. 25 E J) C.5045, 13341 & By 7838 Fabrik for lma Kakkelovnsrør. Damgaard J PetersenViborgg. 71[ø]f)03759x Mikkelsen C H Adelg. 5 E | Palæ 2042 Korsør: Fischer Harald,Korsør Rørfabrik $ 1 (3Lin.) Kakkelovnsrør.

VEJLE TLE 1268

Kakkelovnsskærme.

Kobenhavn : Jensen Oskar Ahornsg. 17 INI J) N 1681v Nørrebros Skærmefabr. ved H Jensen Hillerødg. 24 [ED $ Tg. 3335

Kalisalpeter. Nitrate of Potash — Nitrate de potassium — Kali ­ salpeter København : Brøste P Strandg. 25, 27 EJ) ★ Cent.3098

KAMINER og KAKKELOVNE KOMFURER for kul , gas , OLIE OG ELEKTRICITET. BYGNINGSSTØBEGODS. VEJLE STØBEGODS ^Udsalg i : % MATTHtSSEN & DITTMANN BREDGADE 20 KBHVN. K. TELEFON ★ CENTRAL 97 2 ’

Kalk, brændt. . Quicklime — Chaux vive — Gebrannter Kalk København : Boas William, Akts.,NyToldbodg.l5E » ★ C 236 & Am. 2008 - Cheops Kalk i Sække. Faxe Kalkbrud, Akts., Fredh. Kan. 16 E fil ★ Cent. 9123 Kagstrup Kalkværker. Akts., Ffederiks'bergg. 38 E f Cent. 4714 Prima brændt Kalk og harpet Raakalk. Københavns Mur-Materialieforretning, PBolvig Akts. Hauser PI. 26 E JICent.1944 Kbhvns Mørtel værker, Akts., Vandkunsten8 E I Cent. 9275 & 4975 Stampet Kalk. . Aabenraa: Cirabria Tømmerhandel, Akts. fl20f 5 &2007 Assens: Plums Handels-Aktieselskab 1 1 Augustenborg: StorkeHeinrichG,Kalk ­ brænderi & Trævarefabrik, Akts. J) 16 Balle Mark pr. B alle: Møller ’ s R Kalkbrænderi f B 13 Hjørring: Lee Møller f 608 & 628 Nielsen Chr. H jun., Akts, ffl 177, 477 &, 777 Lager af Mønsted og Glatved Kalk. Jyderu p: Jyderup Tømmerhandel, Akts, fl 150

Kakkelovnsrensning og Kakkelovnspudsning Københ avn: Aabo Kakkelovnskomp. v. K Christiansen Højlandsvangen 44 Brh. J) Bella 1097 Andersen P Østerbrog.57 Lægeforen. Bol. F 27 lø] J) 0 3850 Christensen 1 P Hostrupsv. 13 !Y11 N 5975 Christiansen G Valby Langg. 161 Valby f Vb. 2598 Fischer Laura & Kurt Eckersbergsg.28 [ø] ® 0 2983 Frdbg. Kakkelovnskompagni v. Heinrich Henriksen Rosenørns Allé 55 [0 $ N 996 Grundejernes Kakkelovnskompagni v. A F Olsen Meinungsg. 12 ED $ N 4351 Alt Ovnarbejde udføres. Hansen Knud Kongedybs Allé 10 SD $ Am. 8028 Hellerup Kakkelovnskomp. v. Jens Faage Jomsborgv. 13 Hell. J) Hell. 1663

FREDERIKSHOLMS TEGL- OG KALKVÆRKER, Akts.,Vesterbrog. 12 E ffi ★ Cent. 282 FÆLLESAGENTURET FOR FAXE- LIMHAMN KALKBRUD, Akts., Fredh. Kan. 16 E J) ★ C. 2373 Telegramadr. „Fætlesagentur" . Jydske Kalkværker, De, Akts., Fredh. Kan. 16 E f ★ Cent. 2373 Kagstrup Kalkværker, Akts., Frederiks bergg. 38 E j) Cent. 4714 Ny Kalkbrænderi, Akts,, Kobmagerg. 57 E . J) ★ Cent. 5798 Sjællands Patentkalkværk, Akts., (Dir. Sv. Thomhav) Peter Bangs V.143E|Da,4664

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker