kraks vejviser 1940 handelskalender

Kakkelovne og Komfurer

Fag-Register for Danmark

VII — 3454

K øge: Juncker's Savværk, Akts. £ 619 .Brøndeottne. Middel fart: H ess J S & Søn, Akts. £ 29 £ 290 Akts. J S HESS & SØN Tlf. 29 MIDDELFART Tlf.290 Grundlagt 1852 Telegramadr. s Hess “ . Kaminer, Ovne og Komfurer Fabriksudsalg i København: Norre Voldgade 10 Tlf. Cent. 10443 Nyborg: Nyborg Jernstøberi, Hans L Larsen £ Co , Akts. £ 76 & 231 Hovedkont. <& Udstilling i Kbhvn. V-Voldg. 2 £ *Cent. 3871. Nykøbing M.: Christensen N A & Co., Akts. £ 33 £ 37 _ M orsø S tøbegods Kakkelovne og Komfurer

Reck's Opvarmnings Comp. ’ s Filial A aboulevard 5 El £ C. 6332 R ec K ’ s Opvarmnings Comp. ’ s Filial Kaminer og Universalovne til al Slags Brændsel Ovnkit. Ribe Støbegods. Jansen & Ravn, Akts., H C Ørsteds V. 50 A 13 £ *C. 9950 & 1974 Thomsen K & Co. Studiestr. 35 E £ C. 6223 Se under Ingeniører. W engler H J, Chr.d.9.G.3IE£*C1377 £5977 J S Hess <& Søn, Middelfart. Vesterbros Kakkelovnskomp. v. Rich. Jensen Oehlenschlægersg. 38 IY1 £ V 7594 Vesterbros Kakkelovnsmagasin v. O Gram ­ strup Hansen, Abel Cathrines G.7EI £ Eva 3547 Aabenra a: Schmidt Søren P £ 450 Aalborg: Petersen Sophus, Akts. Ny Mølle, Vesteraag. 4 £ 1299 £ 2198 Aarhus: Westergaard Frede Fredensg. 43 £ 8679 Økonom ved Andersen £ Pinnerup GI. Munkeg. 6 £ 10554 Haderslev : DamerowW Storeg. 66 £1366 Schrøder W Naffet42 £ 1042 Horsens: Svendborg Støbegodslager ved Aage Peder ­ sen Hestedamsg. 23 £ 1900(2 Lin.) Kerteminde: Kerteminde Jernstøberi ved H B £ Svend Heineke £ 30 £40

København ( portsættelse) : Brønnum ’ s Maskinfabrik, Akts., Holmhladsg. 47 [S] £ Cent. 1630 ________ BRØNNUM ’ S MASKINFABRIK. A/S Holmhladsg 47 S. - Tlf. Cent. 1630 Spec. Restaurationskomfurer. Brønshøj Støbegodslager v. C Nielsen Hvalsøv. 29 Brh. £ Bella 1309 Dansk Rør- & Sanitets-Kompagni, Akts., St. Kongensg. 63 E ® -fr Cent. 6185 Morsø Støbegods Kakkelovne og Kaminer Fritstaaende Vaskekedler Gasvaskekedler. Duus L P ved Catoni Duus Halmt. 36 [V] £ C. 14767 & V 401y Heineke Heinrich, N-Voldg. 25 E ffl C. 9774 & By 6709 Jørgensen A Griffenfeldtsg. 35 INI £ N 6937 Kakkelovnskompagniet St. Peders Str. 45 E £ C. 7672 Største Handel med brugte Ovne. Landboernes Kakkelovns Magasin ved Carl Andersen Gasværksv. 5 E jl V 1095 LANGE L&Co.,SVENDBORGJERN- STØBERI, Akts., Fabriksudsalg Vesterbrog. 2 C ES Axelhus £ Cent. 9941 & 13795 Telegramadr. „Langeovne* . Matthissen & Dittmann, Akts., C M Hess ’ Fa ­ brikker, Akts., Vejle Støbegods Bredg. 20 ED* C. 972

VsN.A.CHRISTENSEN S.CO. NYKØBING MORS KGL. HOF-LEVERANDØR

KERTEMINDE JERNSTØBERI KERTEMINDE

MIDDELFART STØBEGODS N-Voldg 10 E £ Cent. 10443 & 15085 Udsalg for J S Hess & Søn, Akts., Middelfart. Murreparations- & Kakkelovnsl'orr. Aase v. Svend Erik Kunøe Oliebladsg. 5 [S] $ Am. 5225 Nielsen Peter Rosenv. Allé 15 S3] £ Tr. 470 NYBORG JERNSTØBERI, HANS L LARSEN & Co., Akts., V-Voldg.2 ® £ ★ Cent. 3871 Odense Støbegods ved Lorentz Nielsen Chr. d. 9. G. 8 E ® C. 6461 & 12861 Odense Støbegods Chr. d. 9. Gade 8 E llf. Central 6461 & Central 12861. Marmorkaminer - Modstramsovne Vaskekedler - Alt Bygningsstøbegods. Ovnforretningen Godthaab ved E Hecht- Hansen Falkonér Allé 94 E £ No. 3069 Ovnkompagniet Danmark ved HansNielsson Howitzv. 68 IH £ Gh. 8489 Provinsboernes Kakkelovns Magasin v. I Hansen Gasværksv. 10B El £ Eva 2245

Kaminer til Opvarmning al flere Værelser 3 .' dansk rør - & SANITETS-KOMPAGNI AKTS. 5t./fongensgade G3 fjé/efon 6/85 Nerres undby : Nørresundby Jern- £ Støbegodsforretning^ ved J E Jensen £ 6012 (4 Lin.) Odense: Frederiksen Karl Albanig. 46 £ 8746 Nero Kaminen, Akts. Ø-Stationsv. 44 £ 8272 7sNERO KAMINEN O.J. BATHUM ODENSE •

RUNDTRÆKSKÅMINER M.M. OG BYGNiNGSSTØBEGODS. KVALITETSSTØBEGODS FOR maskinfabrikker . CENTRALVARMEKEDLER „AMANDA.*

HOVEDUDSALG l KBHVN : Fa. L. P. DUUS

HALMTORVET 36

0-STAT1ONSVEJ 44 TELEFON NR. 8272

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. x

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker