kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Kaffe 2

VII -3450

Melchiors Kaffebrænderi Strandg. 34 E D Cent. 104,11004 & 8720 Brændt Kalle en grns. lelegramadr. „Melchiors* . Metz A M Nybrog. 24 E D C. 397, 692 & 10397 - Agentur for Oversøiske Afladere. Mocca Risteriet & English Tea House v. E Reynold Pilestr. 27 E D Pa. 2112 Moth-Lund V Pilestr. 35 E D By 4753 Møller Herbert B 1. Strandstr. 18 E D ★ C. 15559 & 59 Mørck L F & Co. Knabrostr. 3 E j} ★ C. 295 (Br.) ________ ... " hin acLr: »Trtércks« 4/ / POSTBOX 110 ^'L.fzMøRCK^Cs ETABL.1837 Nielsen Oscar Broksøv. 15 Brh. D Bella 1725 Nordisk Kaffe Kompagni, Akts., Frihavnen Gitterv. |ø] D ★ Cent. 8325 (Br.) NORDISK KAFFE KOMPAGNI, Akts. Frihavnen Gitterv. [ø] Tlf. ★ Cent. 8325 Telegramadr. „Kaffekomp* Kaffebrænderi samt Kaffehandel en gros Eget Pakhus og Kontor i Frihavnen (Qittervej) Indenbys Afdeling Amalieg. 6 K. Tlf. Cent. 3224 ---------- KUN EN GROS ---------- Kbhvn., Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg, Haderslev, Næstved, Nykøbing F., Holbæk, Vejle, Rønne og Helsingfors. OLIVARIUS & CHRISTENSEN ’ S EFTF., Akts., Nyhavn 43E D*Cent.421 Kaffe, Sukker, Ris og Frugter. Oissen Axel N-Frihavnsg. 32 ES ® Cent. 11339 Ostindisk Javaved I C Jensen Nytorv 7 E D C. 6060 & 3483 Ostindisk Kaffe-La

Schepler Carl Ravnsborgg.12 E D Cent.6214 6962,6237, 8183.4464 & 4434 Stats $ 76 (Br.) Telegramadr. ,.Coperirma “ ________ CARL SCHEPLER IMPORT & EKSPORT Eneforhandling af Sultan Luksuskaffe Egne Kaffebrænderier. Schliitter J V Sylows Allé 11 El Ch. 9100 Gh. 9200 &Gh. 9300 Schneider Frode GI. Strand 38 E D ★ Cent. 12321 Siesbyel, Akts., Holbergsg.l5E DCent. 571 Siesbye Oscar, A/S, Holbergsg. 15 E D ★ C. 6092 OSCAR SIESBYE % HOLBERGSGADE 15 TLF.* CENT. 6092 med Omstilling til samtlige Afdelinger Statstlf. 214 — Telegramadr. „Skes". SIMONSEN H J & Co. KAFFE EN GROS Akts., Kompagnistr. 27 E ® C. 2763 Skandinavisk Kaffe & Kakao Kompani, Akts., Frihavnen [ø] ® ★ Cent. 9825 (Br.) Skandinavisk Kaffe & Kakao Kompani Aktieselskab Frihavnen København [ø] Telegramadr. „Salak “ . Kun en gros. Stort moderne Brænderi i Frihavnen. Afdelinger i

Købe n hav n (Fortsættelse): Fog ’ s Ferd. Eftf. Rømersg. 11 ED Cent.9890 Frederiksen Otto, Akts., Cort Adelers G. 132 DC. 1458 FREDSTED & Co. Nybrog. 24 E D C. 5704 & 12039 (Br.) Frihavnens Kaffe-Kompagni, Akts., Vesterg. 20 E f Cent. 6611 & 15211 (Br.) GAMÉL A C En gros Lager og Brænderi Rosenborgg. 5 E D Cent. 2188 (Br.) Grundlagt 1805. Glaesel Holger jun. Ny Toldbodg. 5 E C. 11660 Hansen Frode Norrebrog. 3 [N] D C. 486 Hansen H Groth, Chr.d.O G. 6E fi'Cent.3779 & 2779 Hansen Lind Hestemøllestr.3 E ® C. 6419 Hartel Aage Stockholmsg.37 [øl D C. 10219, 664 & 0 2992 Hatting E. Niels Juels G. 6 E DC. 13683 Hedebye H Kirsteinsg. 2 [ø] $ 0 7085 Hermes Kaffe, Akts., Nyhavn67E $ ★ C. 1595 Hjort Sørensen R Roskildev. 126 Valby D Cent. 11161 & Vb. 161 (Br.) Hollandsk-Indisk Handelskompagni, Akts., Lipkesg. 25 [0] D C. 12444 Høyberg Jørgen Kvæsthusg.lE ®Palæ2548 (Br.) Import-Kaffekompagniet v. Fru V Andersen Hauser PI. 12 E D C. 158 & 8158 Javaco ved Skyum & Glarbo Vesterport E D C. 6478 Java Columbia ved J V Schliitter Sy lows Allé HEf Gh. 9100, Gh. 9200&Gh.9300 Jeppesen ’ s I P Kaffebrænderi, Akts., NyToldbodg.il E D C. 11362 & 5435 Juel-Christensen Ove Ryesg. 106 [øl ® ★ C. 408 Justesen Brodr. Vesterg.18 E ffi*Cent.6035 (Br.) Jørgensen A Borgerg. 74 E DJCent. 11677 Kaffebrænderiet Merkur, Akts., Hermodsg. 24 E D ★ 0.16888 (Br.) Kaffeforr. Java ved Carla Olsen Smalleg. 42 . E®Gh. 519 Kaffe Hag, Akts., Amagert. 25 E ® ★ Cent. 12032 Kaffelageret Danmark, S J Poulsen Bager- str. 7 IS J) V 4453 Klein Carl, A N Hansens Allé 4 Hell. ® ★ Hell. 530 Knoth A Gasværksv. 21 [V] D Eva 3014 & V 6375x Knudsen Mogens Kompagnisfr.6E|)C. 13318 Knudsen Oscar Odenseg. 7 i | C. 16567 Kbhvns Kaffebrænderi, M Damsholt Holbergsg. 16 K | C. 7685 Kbhvns Kaffe Kompagni, M S Damsholt Holbergsg. 16 E D C. 7687 A Kbhvns Kaffe Lager ved Peter Andersen Strandv. 132A Hell. D Hell. 4960 Lamber Rober t,V-Voldg. 17 IS ® Cent. 15005 & 15036 Lauridsen Kaj Solbjergv. 24 S3 f C. 10285 Lauritsen J & Co., Akts.,Raadhusstr. 5 E f C. 1382 & 11382 (Br.)

Aalborg Tlf. 7145 Aarhus Tlf. 3355 Holstebro Tlf. 659 Odense Tlf. 470 & 5270 Sønderborg Tlf. 135 & 136

Solano Kaf feimp. Amagert.25|) ★ C12032(Br. ) Sthyr&K j ær, A/SRaadhu sstr. 13 E D ★ C7 690 Sørensen ’ s Chr. Kaffe, Akts., Reventlowsg. 24 El D C. 4124 Sørensen Hans Nyhavn 14 E $ Cent. 878 &450 . Toft Jens NyToldbodg. 5 E D ★ C. 8192 Toxværd J Baggesensg. 35 INI D N 2534y Wissing Preben Amalieg. 16 E D*Pa. 7514

Aabenraa: Aabenraa Kafferisteri, Akts. 1'143

Aalborg: Bertelsen Chr. & Co.,Niels Ebbesen s G. 6 D 5549 (Br.) Brandt ’ s Aug. Eftf., S Christensen Boule ­ varden 45 $ 543 (Br.) Brorsen Fr. Nytorv 8 D 275 & 4175 Brændt Kaffe en gros. Hansen Mathias Gravensg. 1 B D 256 Jensen J P & Co. Ved Stranden 12 D 5151 NORDISK KAFFE KOMP., KBHVN., Akts. Aalborg Afd. j) 4040 (2 Lin.) SKANDINAVISK KAFFE & KAKAO, KOMPANI ’ s AALBORG-AFD. Lokkeg. 20 D 7145

★ Central 11595 & 67 69 Prior Holger Nyhavn 20 E D ★ Cent. 5730 Rasmussen Carl O, V-Voldg.17 [S D Cent. 15005 Royal Kaffe v. Carl Rosengaard Falkoner Allé 73 A E D Fa. 1793

Lendorff Georg Sølvg. 85B E D C. 3658 Leve T Grækenlandsv. 100 [S] D Am. 7483 Levring J & Co., Akts. Østerbrog.68 El DC. 6366 & 6302 lelegramadr. „Allover*. Melchior Moses & Søn G Strandg. 34 E D Cent. 104,11004 & 8720 (Br.) Telegramadr. „Melchiors* .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker