kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII -3448

Kaffe 1

Trianglens Kaffelager. CF Nørregaard Jægergaardsg. 14 g 2854 Trojborg Kaffehus, Moller Madsen Torden ­ sk jol dsg. 9 g 3604 VorFrue ’ s Kaffehandel V-Allé 27 g 2134 A a r s •' Kaffehuset, M Lund Jensen gi 20 Assens : Assens Kaffe- & Thehandel g 230 Ballerup: Ballerup Kaffehandel, Vilh. Nielsen g 160 Rasmussen N Jul. g 176 Brabrand : Hoffmann Henny g 5 Brovst : Brovst Kaffe- & Thehandel, J Ole ­ sen g 57 Brønderslev: Brønderslev Kaffebod g ’ 282 Kaffehandelen Hansa, Thorvald Nielsen g 221 Ejby: Ejby Kaffeforretning, J PN Vester- gaard $158 Esbjerg: Dixe ’ s Kaffe- og Smorbod Kon- gensg. 84 gi 2240 Hansen Brodr. Chr. & Frits Jyllandsg. 61 g} 814 Java Boden, A Christensen Kongensg. 67 g) 825 Jensen Salome Havneg. 143 g 1557 Pauli ’ s Kaffehandel, Johs. P Jensen Fro- desg. 1 g 689 Riegel ’ s Kaffehandel, Jøigen Bejlegaard Kongensg. 82 g 374 Tagal, Aug. Hansen Torveg. 49 g 697 Fredensborg: Larsen Marie g 122 Fredericia : Kaffe- og Smørlageret Lis, Anton Hostrup Vendersg. 16 g 194 Frederikshavn: Frederikshavns Kaffebod v. Nielsine Højeisen g 166 Hvass P g 554 M okka, E Petersen g 578 Mortensen Frederik g 258 Glostrup : Glostrup Kaffelager, E Raae Hansen g 471 Gram: Haar Anton g 126 Haderslev: Bonde C Nielsen Slagterg. 35 g 532 Diedrichsen Leo Nørreg. 1 g 710 Kaffehuset, J Hansen Nørreg. 18 g 1347 Riis Anne Gravene 6 g 676 Skov Sophie Hørregaardsv. 1 g 471 Hadsund: Støvring Chr. g 225 Hals : Nielsen Hulda g 93 Haslev: Haslev Kaffe- & Tehandel, G Hansen g 190 Helsinger: Aroma,D BendtsenStjerneg. 8 g 509 Dansk Kaffe- & Te-Import ved Vilhelm Ol ­ sen Bjergeg. 14 g 35 Helsingør Kaffebod Akselt. g 406 Helsingør Kaffejager, Hans Hansen Su- derg. 26 g 1504 Java Boden, Henniug Larsen Stjerneg. 28 g 298 Lund I W Steng. 31 g 596 Stengades Kaffe- & Tehandel, E Svendsen Steng. 40 g 567 Stjernen, Emmy Jensen Set. Olai G. 20 g 1142 Hillerød: Hansen Hans g 1225 Hansen Wm. g 780 Jørgensen Søren g 818 Kaffemagasinet, Knud Hanseng 1360 Licht H g 550 Slotsgadens Kaffebod g 112 Hjørring: Nielsen Thorvald g 190 Hobro: Adelgades Kaffehandel, A J Chri ­ stensen g 510 Heilskov Aage g 570 Holbæk: Nordisk Kaffe Lager Algade 43 g 574 Rørbech Bodil Smedelundsg. 51 g 832 Jepsen Bertha g 508 Jørgensen Tona g 320 Kaffelageret, Johs. Bang g 147

Hornbæk: Nielsen Svend Aage g 215 Horsens : Eff"s Hother Kaffe- &Thekomp.» Akts. Jessensg. 8 g 2444 Java-Bræiftleriet Graven 5 g 666 Jensen J H K Smedeg. 32 g 275 Langgaard P F Hospitalsg.9 g 540 Lauridsen Aage Thonbog. 12 g 1134 Rasmussen Henrik Sønderg. 37 g 284 Høng: Javaboden,E Andersen g 17 H ørsholm: Kiel senH Holm,UsserødgH309 Smør-& Kaffeforsyningen g 16 J y deru P-- Fischer C C g 105 Jorgensen Anna g 277 Kalundborg: Kalundborg Kaffe- & Te ­ handel, Fred. Stahl g 61 Karise: Karise Kaffelager, Johs. Hansen g 61 Kerteminde: Nielsen C Ewald g 444 KoIdin g : Bidinger I Tvedv. g 1033 Java-Boden Sønderg. 23 fl' 1846 Karnov Christine Slots Allé 3 g 1377 Laasbygades Kaffebod, Ellen Brøndsholm Laasbyg. 1 g 940 Madsen A C L Laasbyg. 8 g 1669 Møller-Andersen J C, Hans Ludvigs V. g 610 Rigtige Lager, Det, Helligkorsg. 14 g 875 Røde Butik, Den, Petra Jensen Haderslevv. 12 g 2009 Slots-Kaffen, B Nielsen Slotsg. 21 g 2244 Strøgets Kaffe-Magasin, Johs. Andersen Jernbaneg. 2 g 176 . Kongsvang pr. Aarhus: Gudiksen L Rosen vangs Allé 19 g K 163 Korsør: Halskov Kaffe-&Tehandel,C Pedersen g81 Køge: Arbejdernes Kaffeforsyning,ESchau g 272 Fondt Johanne g 418 Kaffeforretningen Hansa g 117 Køge Kaffebod, L Hansen g 108 Køge Kaffe- & Theimport, Johs. Altmann g 436 Koge ny Kaffe- & Tehandel, P Jørgensen g 12 Løkken: Sonder Johanne g 147 Maribo: Maribo Kaffehandel, J Chr. Win ­ ther g 118 Mørkøv: Petersen C Bøie g 34 N akskov: Jeppesen ’ s J P Kaffehandel Søn ­ derg. g 883 Nakskov Kaffe- & Thehandel Sønderg. 12 g 591 Staal Agnes Sønderg. 1 g 860 Nibe: Kvist Anna g 160 Nyborg: Clausen J P g480 Stenderup H & Son ’ s Eftf., Indeh. Aage Nielsen g 249 Nykøbing F.: Brune Bønne, K Jørgensen Jernbanegi 35 g 1335 Javaboden, A G Christensen Østerg. 17 g 421 Kyllnig Edith Slotsg. 4 g 1437 Nykøbing M.: Damgaard Ernst Trier g 142 Næstved: Kaffehuset,E Petersen g 597 Næstved Kaffebrænderi, Henry Jacobsen g 396 Nørre Aaby: Kaffeboden, Emmy Dahl g 73 Nørre Alslev: Nielsen J g 141 Odens e : Dansk Kaffeforsyning v. N P Brynoldt, Claus Bergs G. 2 g 5345 Dansk Kaffe- & Smørlager, Kama Emma A ndersen Overg. 44 g 6610 Dixe ’ s Kaffebod V esterg. 98 g 3592 Hansen Brødr. st. Graabrodrestr. 8 g 5882 Hansen Einer Vesterbro 27 g 7260 Hansen Villy IS Albanig. 42 g 6648 Holkjær F F Overg. 26 g 1341 Iversen Nina Vesterbro 5 g 5054 Jacobsen A Rugaardsv. 208 g 6765

København (Fortsættelse): Westh Vilhelm Amager Landev. 49 Kastrup g Kastrup 1128 Winther Laur. Frederiksbergg. 36 E g C. 15968 & 6841 Witthaus Tage Strandv. 142 Hell. g Hell. 3908 Wolder Chr. Nansensg. 16 E g Palæ 5229x Ægir v. Martha Janlø Ægirsg. 23 [SO g Tg. 2587x Østberg Kaj st. Kongensg.54E gPalæl206y Aabenra a : Lindorph-SørensenHarald g 472 Meier Frieda g 573 Møller Peter g 169 Nedell M g 507 Sohnemann Christine g 170 Aabyhø j : Kaffemøllen, Agnete Andersen g 531 Aalborg : Aalborg Kaffe- & Thehandel,Fr. Brorsen Nytorv 8 ® 275 & 4175 Aalborg Kaffebod Bredeg. 12 g 1761 Alstrøm J Hadsundv. 32 g 774 Boulevarden ’ s Kaffe- & Konfekture forret ­ ning Boulevarden 39 g 3748 Brinch Walther Østerbro 56 g 5670 Brune Bønne, B Christiansen Nørreg. 12 g 7177 Bonding N Vesterbro 63 g 3536 Flensby Louise Reberbansg. 5 g 2859 Java-Brænderiet Vesterbro 50 g 3082 Jensen Anton Sjællandsg. 28 g 5622 Kaffeforretningen Lona Aleade 4 g 2731 Kaffe- & Konfektureforretningen Brasil ved Chr. Rank Stroybergsv. 6 g 4594 Kronen, N Chr. Nielsen Algade 17 g 410 Larsen Holger Vingaardsg. 11 g 7067 Madam Brun, P F Sørensen Reberbansg. 10 g 1729 Mokka Boulevarden 10 g 933 Nielsen Margrethe Vingaardsg. 23 g 2388 Nielsen N P Reberbansg. 13 B g 5319 Palma Vesterbro 34 g 4626 Sørensen W emer Boulevarden 6 g 492 Vesterbro ’ s Kaffehandel, SEilersen Vester ­ bro 91 g 5969 Ostergaard ’ s Aage Kaffehandel Boulevar ­ den 46 g 1927 Aarhus : Aarhus Kaffe-Depot, Hjalmar Birn Borgporten 23 g 10466 Aarhus Kaffe- og Smørbod, Akts. Jæ

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker