kraks vejviser 1940 handelskalender

Kaffe 1 AmsterdammerKaffemagasin,PeterBertram- sen Dybbølsg. 55 IV1 g Ev. 3083 Andersen Aage Amagerbrog.22[S]gAm. 730 & Am. 9505 Andersen Aksel V Vesterbrog. 198 El g C. 11911 Andersen Leonia Elinkjær Frederikssundsv. 27 ( nv ] g Tg. 6414v Ankerhus, Akts., Chrsthvns T. 6 Kl 9 Am. 602 lx Arbejdernes Kaffeforsyning v. KBeckLyng- byv. 21B [0] g Ryv. 504 Arbejdernes Kaffe forsyningen v. P Beck Istedg. 101 EJ g Ve. 7822 Arbejdernes Kaffeforsyning v.K A Sørensen S-Boulevard 67 M g Eva 2996 Arbejdernes Kaffeforsyning v. K Ottosson Godthaabsv. 11 A (Fl g Gh. 5156x Arbejdernes Kaffeforsyning v. R Werner BIaagaardsg. 32 B g N 3050y Balslev R Vesterbrog. 163 0| V 8811 Bargum Marie Strandv. 142 Hell, g Hell. 6699 Barritt ’ s Kaffe Akts. Palæg. 2 E g C 5903 Batavia Kaffe ved Astrid Nielsen st. Kon- gensg. 36,38 E g C. 3574 Berendsen K Søborg Hovedg. 21 Søborg g Søb. 1434 * Berger Ellen st. Kongensg.83 B g Palæl883 Bergh Elsa Forhaabningsh. Allé 3 [V] g Ev. 1425 Bien v. J Damm Blaagaardsg.l5ABgN511x Bigum Edv. Lundtofteg. 120 B g Tg. 6382v Billige Kaffelager, Det, v. Wilh. Hansen Adelg. 86 B g Palæ 4930 Bjarnarson Gunnar Lavendelstr. 9 B gPalæ 3984 Blicher Rosa Holmbladsg.12 [S] g Am. 2145 y Block C Ø-Farimagsg. 16A lø] g 0 5345 Boengi Kaffehdl. v. Th. Thomsen Jagtv. 121 B g C. 11309 Borup Kaffeforr. v. G Groth Borups Allé 129 B gGh.9589 Botvig A Jægersborgg. 4 B g Ta. 6578 Brasiliansk Kaffe Kompagni, Akts., Østerg. 36,38 Eg ★ Cent. 886 Se Annoncen under Kaffe en gros. Brinch P Valby Langg. 209 Valby g Vb. 2293 Broegaard J Strandv. 189 Hell, g Hell. 989 Brygge 118 Kaffe- & Konfekturelager v. Sv. Aa. Andersen Egilsg. 36, 38[S] g Am.3421 Buch J Godthaabsv. 197 El g Gh. 8166 Byens Kaffe Central v. Jørgen Lorenzen Istedg. 14 É g Ev. 256 Byens Kaffekompagni v. E & L Christiansen Kompagnistr. 29 E g By 8274 Børgesen C Kildevældsg. 71 IH g Ry.2969 y Centrum v. Marie Mathiasen N-Fasanv. 137 Elg Gh. 1560x Charly ’ s billige Kaffelager v. Charly Chri ­ stiansen Rosengaarden 3 B g Palæ 5687 Christensen Alfred Amagerbrog. 122 [S] g Am. 513 Christensen C E Østerbrog. 46 El g Tr. 335 Christensen E Ahornsg. 7 B g No. 2443x Christensen E,Lyngby Hovedg. 84 F Lyngby g Lyngby 446 Christensen Sophus A Istedg. 40 El gCent. 13134 & 12384 Christiansen Carl Værnedamsv. 17 El g ★ Cent.8186 Fil. Amagerbrog. 11 O g Am. 6196. Chrsthvns Kaffelager v. FruGDahlOverg. o. V. 40 Kl g Am. 1325x Clemmensen Juel Skinderg. 1 Kl gCent.2069 Costa, v. Viktor Hansen Nørrebrog. 88 Kl g N 1886 Dalsgaard Daniel, Akts., Højbro PI. 4 E g Cent. 7911 & Palæ 5566 Damm Aage Thomsen Valby Langg. 70 Valby g Vb. 3723 Dana-Kaffe ved StigUlrich, H C ØrstedsV. 38 El g Eva 2805 Dansk Java Compagni ved E. Stoustrup & C Stoust.-up Nørrebrog. 169 B g Tg. 3173 Dansk Orient Kaffekompagni, Akts., st. Strandstr. 21 B g Cent. 361 & 15805 Didenchsen Th. Jagtv. 49 B g Tg. 928

Fag-Register for Danmark Sigvaldason Astrid Borups Allé 180 Ev] g Tg. 2833 Simonsen Anna Kastelsv. 12 [0] g 013 1 1 x Sinding Dorthea, Juliane Maries V. 10 IH g N 1482 Svensson Lisabeth Odinsg. 8 I® <1 Tg. 2183,y Svenstrup Emma Ved Volden 12 [K] g Su.2253 Sylvest Margrethe Istedg. 80 El g V 1640x Sorensen Anna Frederikssundsv. 10 [ nv ] gi Tg. 3185 Sørensen Helga Primulav. 13 IF] g ★ Go. 8162 Sorensen Ingeborg Molbechsv. 16 Valby g Vb. 1753 Sørensen Petra Rosenv. Allé 2 IH g 0 6406 Thordal E Tjørnegaardsv. 8 Gientofte gi Gjent. 389 Tschcrnja Dora Blegdamsv. 102(øl gi 0 5657 Ulfeldt Ellen Forchhammersv. 7 El 9 Ev. 2454 Zachariae Meta Amagerbrog. 31 B 9 Am. 1549 8 Zuschlag Anna Dybbølsg. 47 13 g V 4855 Ærrebo Haralda Viborgg. 29 H g 0 109x Juletræspynt. Fabr. og en gros. Christmas Tree Decorations — Articles pour arbres de Noel — Christbaumschmuck København: Ahrenkiel G, Abel Cathrines G.7 E gC.4994 Bache Chr. st. Kontrensg. 75 Eg Cent.. 426 Julemanden ved AxelGyldion st.Kannikestr. 6 E g By 107 6x Petersen H Chr. Bernstorffsv. 210 Chari, g Ordr.20 - Juletræspynt.Salg t.Grossister Brabrand: Aarhus Tivoli, N Pedersengl8 Odense: Dansk Pyroteknisk Fabrik, Holger Biering & Co. Nederg. 9,11 g 2575 Eneste danske Fabrikation af FEHA AR Odense Papirforretn. Pantheonsg. 5 g 4805 Rander8: Buhl I Thorsg. 4 g 1864 Snedsted: Fabrikken Niry, HaraldRys- gaard gi 69 Viborg; Viborg Papir-Comp., Akts, gi 802 & 803

VII — 3445

Juvelerere. (se Guldsmede).

Jærn. (sejern).

Kabler og Ledningstraad. Electric Cable & Wire — Cables et fils conducteurs — Kabel und Dråhte København: Axt P & Co. Studiestr.39 B g ★ Cent. 3741 Ledningstraad og Kabler. Herløv Frode & Co. Studiestr. 5 E g C. 9369 Emailletraad, omspanden Traad, Modstandstraad-Glansgarn-Hfr.-Litze. Meyer Ernst & Co., Chr. d. 9. G. 8|K]gCent.86 Ernst Meyer & Co. Chr. d. 9. G. 8 Kbhvn K. - Tlf. Cent. 86 Telegramadr. „Electric" Felten & Guilleaume Carlswerk Actien- Gesellschaft, Koln-Miilheim. Nordiske Kabel- og Traadfabriker, Akts., Kobenhavn IFI g ★ Cent. 8825 Kabler., Ledninger af enhver Art for Lys og Kraftoverføring, Telegrafi, Telefoni og Signalvæsen. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. PrytzHolgerRaadhusstr.il Kl gCent. 13223 Repræsentant for : Kabelwerk Duisburg.

Kadaveranstalter. , (se Destruktionsanstalter).

Jutegarn. Jute Yarn — Fil de jute — Jute Game

København: Holm Jacob & Sønners Fabriker, Akts., Reberbaneg. 3 [Hl g ★ Cent. 512

Kaféer. (se Caféer og Restauranter).

Jutevarer. Jute Goods — Articles en jute — Jutewaren København: Narva Flachs-Manufactur, Akts., N-Voldg. 88 E g Cent.10864 Reher & Søe V-Boulevard 36 E] g C. 14395 Wrappers, Sække og Hessian. Skandinavisk Jute Kompagni,Akts., Ny Toldbodg. 29 E g Cent. 12559 & 13034 Sækkeleje-Kompagniet, Akts., Helsingørsg. 20,22 g ★ Cent. 4966 Stats g 466 Odense : Fyens Sækkekompagni, Akts, g 752(3Lin.)

Kaffe. Coflee — Café — Kaflee

1. Kafleudsalg. 2. Kaffo en gros, Import & Agentur. 3. Kaifebrænderier. (Lønbrænderier). (Anlæg af og Maskiner for Kaffebrænderier). 1. Kaffeudsalg. København: Aa-Kanden v. Vera Schermeister Aaboule- vard 27 Kl g N 1711 Amager Kaffemølle v. F Johansen Hollæn- dybet 6 ® g Am. 8884

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker