kraks vejviser 1940 handelskalender

Jernstøberier

VII — 3443

l'ag-Register for Danmark

Odense: Allerups M P Eftf., Akts. S-Boulevard 2-12 ff 93 (2 Lin.) M.P. ALLERUPS EFTF.AKTS. TLF. 93 ODENSE TLF. 93 TELEGRAMADR. „ALLERUP? Jernstøberi og Maskinfabrik. (Specialitet«: Blødstøbegods. Maskinfabriken Phønix ff 169 (2 Lin.) Telegramadr. „Phønix “ Grundlagt 1841. Rasmussen H & Co., Frederiksgades Jern ­ støberi & Maskinfabrik, Akts.-,® 59 (5 Lin.) TASSO Modstrømsovne og Kaminer med Rundtræk. Vesterbros Jernstøberi ved A Birn st.G-lasv. 1 ff 3149 Randers: Jensen Marius Engvej ff 1558 Nøddelund C A GI. Hobrov. 2 ff 877 Olsen Chr., GI. Hobrov. 26 ff 2271 Randers Jernstøberi ved Jens Andreasen Hobrov. 11 ff 257 Ribe: Ribe Jernstøberi, Akts. X 261 & 262 Ovne, Komfurer og Bygningsstøbegods Ringe: Hansen H Nørgaard ff 338 & 378 _________ H Nørgaard Hansen Jernstøberi - Ringe Tlf. Ringe 338 - 378 Raat Støbegods. Ri n g s t e d : Ringsted Jernstøberi & Ma ­ skinfabrik, Akts. ff 48 & 68 Roskilde: Maglekilde Maskinfabrik & Jernstøberi Maglekildev. 5 ff 41 Rønne: Bornholms Maskinfabrik, Akts, ff 140 & 534 RØNNE Ti/. 140 & 534 Telegramadr. „Biem*. Bygningsstøbegods, Maskingods og Landbrugsmaskiner af enhver Art. Specialitet : Emaillerede Ovne- Hovedforlidl. for Danmark Reck ’s Opvarmnings Komp. Aaboulevard 5 Tlf. Cent. 6332. Nordro Jernstøberi, Carl Bidstrup ff 201 Silke borg: Barslund Jernstøberi ff 1095 S kive: Gyro, Skive Jernstøberi og Maskinfabrik, Akts, ff 54 & 232 Se under Landbrugsmaskiner. Skælskør; Skælskør Jernstøberi ogMaskinfabrik ff 104 Faget fortsættes næste Side.

Holbæk: jr erro Forædling, Akts. Smede- lundsg. 21 ff 940 Holbæk Jernstøberi, Akts. Slotsgaardsv. 12 ff 413 (flere Ledn.)

A a b y h øj : Aabyhøj Jernstøberi ved Johan ­ nes Petersen ff Aarhus 8188 Knudsen K M ff 234 Aalborg: Justesen ’ s Chr. F Jernstøberi, J PDannesbo Frederikskildev. 6 X 506 Smith ’ ske Jernstøberier og Maskinværk ­ steder, De, Akts. Annebergv. 98 ff 6696 (3 Lin.) A arhus: ’ Petersen Magnus & Co. Kaløg. 3 ff 845 Jern- og Metalstøberi. Seest M,Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts. Kalog. 3 &5 5 9642 (2 Lin.) A- saa : Larsen Brødr., Asaa Jernstøberi & Maskinfabrik ff 3 & 9 Bjælkeru p pr. Store Heddinge: Andersen ’ s Jernstøberi ffSHTj ______ ANDERSEN 5 JERNSTØBERI & MASKINFABRIK Bjælkerup, Store Heddinge, Tlf. 42. Haardt Støbegods. Aim. Støbegods. Leverandør til Privatbaner. ________ Reparationer udføres. ________ Bogense: Bogense Jernstøberi og Maskinfabrik, Erik Barfoed ff 14 & 314 Bramminge : Bramminge Jernstøberi og Maskinfabrik, J Chr. Lauridsen ff 24 Brønderslev: Jysk Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts. ff 161 & 162 Bælum : Nielsen 's C F Jernstøberi,Brødr. Nielsen ff 8 Esbjerg: Christola Maskinfabrik Strand ­ byg. 4 ff 6 & 2006 Esbjerg Jernstøberi og Maskinfabrik, Jen ­ sen & Olsen, Akts. Kronprinsensg. 1 ff 31 &2531 Hoffmann Carl B ff 296 & 2496 Faaborg: Faaborg Jernstøberi & Maskin ­ fabrik, H J Paulsen ff 71 F redericia: VOSS ’ s ERNST FABRIK, Akts. ff 1100 (3 Lin.), Stats ff 18 Frederikshavn: pæch I C, Flade ff Fr. 872 — Frederikshavns Jernstøberi & Ma ­ skinfabrik, Akts. ff 1000 (2 Lin.) Fred erikssund: Frederikssund Jernstøberi og Maskinfabrik, Akts. X 1 32 (2 Lin.) F rederikssund J ernstøberi og M askinfabrik akts . TELEFONER 32 (2 LIN.) ffciMD JERNSTØBEGODS FORLANG TILBUD Fr e deriksværk: Forenede Jernstøberier, De, Akts. D .F. J. ff 400 Ileegaard Anker $ 44 & 400 Glostrup: Gi os trup Jern- og Metalstøberi ved I Jul. Petersen ff 34 Graasten: Anthon & Sønner, Maskinfa ­ brik & Jernstøberi ff 50 ff as ^ e: Anker Brødrene ff 2 Helsingør; Helsingør Jernstøberi ved V Kramer Nygade 1 ff 1158 Hillerød: Nordsten ff 2 & 1002 Prima Støbegods og Bygningsstøbegods. Hjørring: Bruel W, Akts. £111 &. 555 ff °br°: Hobro Jern- & Metalstøberi ved H Madsen 178 TELEGRAMADR. ’ -. jernstøberiet :

AkluxI.laVrl

18 59 Té/efon Holbæk HJ3

Kvalitets-Støbegods. Massefabrikation. Haardt Støbegods og Speciallegeringer.

/leverandører ti/Slat og Kommuner 1 .

Kvalitets-Kloakbrøndkarme . approberet af StadsHavneingeniørforeningen.

H olstebro: B irn Vald. ff 38 Holstebro J ernstøberi&Maskinfabrik, Akts, ff 28 & 428 Horsens: Horsens Jernstøberi, Darling Nielsen Sønderg. 42 ff 1259 Paasch& Larsen, Petersen, Akts.Borgerg. 12 ff 207, 807 & 808 E- pru P : Hurup Jernstøberi og Maskinfa ­ brik, Akts. ffi 5 Hørsholm: Akts., Kalundborg J ernstøberi .ff 65 Kertemind e : Kerteminde jernstøberi ved H B & Svend Heineke $ 30 & 40 Se under Kakkelovne og Komfurer. Kolding: DanskeMejeriersMaskinfabrik,De,A.m.b.A. ff 2036 (4 Lin.) 1 elegramadr. „Mejerifabrik* . Korsør: Korsør Jernstøberi og Maskin ­ fabrik, Akts. ff 202 Langaa: Langaa Jernstøberi & Maskinfa ­ brik, Akts. ff 10 Middelfart: H ess J S & Søn, Akts. X 29 & 290 _____ J S HESS & SØN, Akts? ff 29 & 290 Grundlagt 1852. Telegramadr. „HESS “ Fabriksudsalg i København: Nørre Voldgade 10 Tlf. Cent. I0443 Nakskov: Andersen & Lassesen Ø-Boule- vard 13 ff 317 Maskinfabrikken Nakskov, Wm. Petersen Taarsv. 10 X 1 151 Nykøbing F.: FABRIKEN GULDBORG Jernbaneg. 23 X 1 115 Nykøbing M.: Christensen N A & Co., Akts. ff 33 & 37 _ M orsø , S tøbegods Kakkelovne og Komfurer Hørsholm Jernstøberi, Akts. ff 108 Spec.-. Maskinformet Støbegods. Kai undborg; Brostrøm ’ s Maskinfabrik,

A /s N.A.CHRISTENSEN 8. CO. NYKØBING JYLL. KGL. HOF - LEVERANDØR DANSK RØR-& SANITETS-KOMPAGNI cTZ Tdongensgarfe 63 Telefon 6185 Næst ved: Forenede Jernstøberier, De, Akts. ff 18

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker