kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3442

Jernkonstruktioner

Odense: Staalmøbelfabriken Nieland. A/S Henriettev. 1 £ 7461 ____________________________ STAALMØBELFABRIKEN NIELAND HENRIETTEVEJ I - ODENSE - TELF. 7461 Spec.: SENGE OG SOVEVÆRELSER. Roskilde: Rosma Metalsengefabrik, C Christiansen £ 742 ________________________________

Horsens: Horsens Blyvalseværk & Metalforret ­ ning, Akts. £ 335 & 355 Horsens Jern- & Staalforretning, Akts. Sønderbrog. 31 £ 2030, 2031 &2032 Kolding: Gimbel ’ s Georg Jernforretning, Akts. Rende ­ banen 10 £ 2002 ( 4Lin.) N yborg: Nielsen ’ s Frederik Eftf. £ 3 Næstved: Sydsjællands Jernforr., Akts. £1490(4 Lin.) Odense: Holbeck Rasm.&Søn, Akts. £24&99(5lAn.) R anders: Boldsen ’ s Chr. Eftf., Akts. £ 18,19,219&220 Ringkøbing : Glistrup Ole £ 10 Skive: Selchaus Aage Jemforretning, Akts. £ 243, 842 &843 København : Bjerre E V & Søn Frederikssundsv. 84 I nv I £ Tg. 381 Dan-Seng, V A Høffding, Akts., Vermundsg. 5 |ø] £ C. 4308 Fjerrenseriet Landemærket 3 & 5 E (v. Rundetaarn) £ ★ Cent. 11968 & 4914 Fjerrenseriet Moderne Metalsenge Ældre Madrasser omstoppes og vaskes, hentes og bringes. Lohmann H Amagerbrog. 203 [S] g Cent. 3962 H LOHMANN Amagerbrogade 203 [s] Tlf. Central 3962. Største Fabrik og Lager af Jernsenge. Maigaard C & E Berglund N-Frihavnsg.l2B [0] £ Tr. 738y Piper Otto Struenseg. 7 [Ni £ ★ Cept. 1616 Sengefabr. Svea ved Sv. Amelung Vester- fælledv.66 E] £ ★ Eva 1482 SPECIALFABRIK FOR MESSING- og STAALSENGE EGEN FORKRONN/NGSANSTALT. T eva * Stf.CLrneLanq 1482 V-FÆLLEDVEJ 66 H Simonsen K E &Co. Strandv.21 (ø] £Ry.59 Spec. : Hospitalssenge. Landemærket 3 & 5 E £ ★ Cent. 11968 & 4914 Jernsenge. (se tillige Feltsenge).

Aalborg: AALBORG VÆRFT, Akts., Rørdalsv. £ 4101, Stats £ 9 Telegramadr.: „Yard 1,1 . Aarhus: Frichs, Akts. £ 3030 og Kbhvn.£ Cent. 5749 Esbj er g: Hoffmann Carl B £ 296 & 2496 Helsingør: Tvede A, Akts., I L Tvedes V. 1, 3 $ 21 Odense: Allerups M P Eftf., Akts. S-Boulevard 2-12 £ 93 (2 Lin.) - Telegramadr. „Allerup u . Allerup ’ s nye Maskinfabrik, Akts. £ 404 Specialitet : Brobygning. Maskinfabriken Phønix £ 169 (2 Lin.) Telegramadr. „Phønix 11 . ( Broarbejde,

ROSMA METALSENGEFABRIK c Christiansen fif. 742 — Roskilde Ducolakerede og forcromede Staalsenge.

Jernstøberier. Iropfounders — Fonderies en fer — Eisengiessereien Artikler for Jernstøberier se i Slutningen af dette Fag (se tillige: Maskiner; Metalstøberier). København : Amager Jernstøberi, Chr. Mortensen Holm- bladsg. 47 [S] £ Cent. 9911 & Am. 9911 JERN-ALUMINIUM- & METALGODS Spjeo: Atlas, Akts., Baldersg. 3 E]£ ★ C. 4864 Bentzen Carl A Lyngby Hovedg. 70 Lyngby £ Lyngby 87 Buddinge Jernstøberi v. Carl Christensen Buddinge Hovedg. 80 Soborg £ Sø. 99 & Sø. 3100 Burmeister & Wain ’ s Maskin- og Skibsbyg ­ geri, Akts., Strandg. 4 K) £ ★ Cent. 9870 Telegramadr. „Burmeisters" . Clausen V E Hollandsv. 7 Lyngby £ Lyngby 889 Forenede Jernstøberier, De, Akts., D. F. J. Salgsafd. Gyldenløvesg. 1113 £ C. 8808 & 13098 Frdbg. Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts., FalkonerAllé42 E £Cent.2512,5160&8761 Holm ’ s Einar Eftf., Akts., Rentemesterv. 80 ® £ ★ Tg. 47 HOLMS iitl HAARDTSTØBTE ’ PANSERPLADER. HAARDT STØBEGODS. JiualiieAs- STØBEGODS. AUTOGENSVEJSEJERN FOR STØBEGODS. RENTEMESTERV. 80 Riedel C F & Lindegaard Kingosg. 11 ffl £ ★ Cent. 2648 Smith, Mygind & Hiittemeier, Akts., Nørre- brog. 68 LSI £ Cent.803, 804 & 805 Stubbekøbing Støberier, Akts.. Vesterbrog. 123 LY] £ ★ C. 5600 „VØLUND “ , Akts., Øresundsv. 147(S1 £ ★ Cent. 5522 REMSKIVER & KLOAKGODS

Jernkonstruktioner, ■ Lokomotivreparation. Fabrikken grundlagt 1841.

Spec.:

Silkeb org: Larsens J Hvidtved Maskinfabrik £ 295 V ejle: Jessen ’ s Hans Maskinbyggeri £ 229 & 1259

Jernkæder. (se tillige Ankere og Kæder).

København: fh. Forbæch ’ s John Eftf. Islands PI. £ C 235 Grønbech M J & Sønner Amalieg. 9 E $ ★ Cent. 342 Stats £ 82 Krankceder, Skibskæder og Ankere. Tekma, Hornemansg. 1 10] £ Cent. 10360

Jernrør. Irop Tube & Pipe — Tubes en fer — Eisenrohren (se tillige Rør og Sanitetsartikler). København: . Berendsen Sophus, A/S., „Ørstedhus 11 V-Farimagsg. 41 [v] £ til Kontor ★ Cent. 8500 - Støbejernsrør og Smedejernsrør samt Fittings. Dahl Brødr. Akts. Vesterbrog. 1 [v] £^Cent. 6585 Johansen Brødr. A & O Vesterg. 16 E £ ★ Cent. 8296 Meyer Isidor st.Kongensg. 67 E £ C. 1253 & 1956 Isidor Meyer JernraroøFittiiifls. Sonesson Wilh. & Co., Akts., Nørre Fari- magsg. 13 E £ ★ C. 8363 Aalborg: Dansk Eternit Fabrik, Akts. Sohngaardsholmsv. £ 4800 (2 Lin.) Salgskontor : Kampmannsg. 2 København S £ *0. 3785 Se Annoncen om : ETERNIT-RØR __ _____ under Rørfabrikker. Lange & Unmack, Akts. £ 3103(6 Lin.)

Aarhus: Petersen Eg Frederiksg. 74 £ 6542 Specialitet Staalsenge s

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker