kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII -3441

Jernbetonkonstruktioner, Artikler til

Artikler til Jernbetonkonstruk- ti oner. København: Boeck Carl J GI. Kongev. 23 E $ C. 9196 & 14391

Pihl E & Søn Urania v. 12 [V] $ Cent. 907 & 12831 - Træffes 12 l l z -l l l 2 og 4\! 2 -6. Saabye J & O Lerche, A/S, Nyropsg. 19 S $ *0.2658 & 12707 Telegramadr. „Saabyelerche* . Schiøtz ’ s Carl Eftf. Biilowsv. 28 [V] $ C. 2768 CARL SCHIØTZ ’ S EFTF. A/lurermesfer & Entreprenør Bulowsvej 28 • Tlf. 2768 JÆRNBETON Stiirup J & V Prosch-Jensen Ingeniører & Entreprenører Vesterport [V] $ Palæ 4239 & Palæ 2439 SØRENSEN N MIKKELSEN Murer- & Entreprenorfirma N-Fasanv. 217 Kl $ 0. 4520, Tg. 1700 & Tg. 1717 Telegramadr. „Nimisø*. Topsøe-Jensen & Schrøder Nybrog.24 KJ $C. 9141 & 12050 WRIGHT, THOMSEN & KIER, Trondhjems PI. 3 [0] ff) C. 4160 & ★ C. 16535 Aabe n raa : Viereck Peter Murerm. Entreprenør £1180 Aalborg: ANDERSEN & CORDES $ 214&2871 Se under Entreprenører. Berg-Bach & Egniose Hansen Borgerg. 6 g 2680 Danalith, A/S Nytorv 7$ 1872 Rasmussen Jens & Sønner Fredensg. 5,7 g 157 & 2119 WRIGHT, THOMSEN & KIER $1688 & 2081 Aarhus: “ Askøe K F W Park Allé 9 g 4516 & 4550 Raadg.Ing.Gand.polyt.M.Ing.E.&F.R.I. Bak N M & Søn, Akts. Skansepalæ 2 $6220 BECHGAARD C AStrandv.136 $8608 Binderup-Hansen B Skovbrynet 26 $ 501 <33. 33indei ’ up-3£iriseri CHRISTIANI & NIELSEN Ryesg. 23 $ 1110 & 1109 Telegramadr. „Jernbeton*. Danalith, A/S Sønderg. 7 $2481 Mikkelsen Ejner Taarbækv. 4 $ 1038 & Kongsvang 193 WRIGHT, THOMSEN & KIER. Kystv. 27 $ 4646 & 6223 Brabrand: Jensen C G ingeniørfirma ved A Obelitz, Hans Broges V. 6 $ 42 Hol bæk: Pedersen AP Markedspi. 10 $ 239 Hørsholm: Hansen Alex. J $ 45 II 66 ingeniør (t? Entreprenør eikovbrynr! 96 'J/arfiua 301 Vavnebygning Vrobt/gning Vejarbejder jernbeton

Kol ding: Clausen ’ s C P Sønner, Indeh. Otto & Hans Tage Clausen Dalbyg. 11 $ 1869

cp-cinusEirs søihier INDEHAVERE : OTTO U HANS TAGE CLAUSEN DALByG.11 KOLDING telefon 1B6? JERFIBETOn

Larsen Heinemann Ottosg. 7$ 1561 Nyborg: Andersen A $ 45 Odense:

Jernbjælker. Iron Beams — Charpentes en fer — Eisenbalken København: Andersen Anders J,fh. Levin&Sønner ’ s Eftf., Akts., Østerbrog. 9 [0]$^C1375 Stats$84 Lager af nye og brugte Jernbjælker. Berendsen Sophus, A/S., „Ørstedhus" V-Farimagsg. 41 E $tilKontor ★ Cent. 8500$ til LagerKronprinsesse Sofies V.30 Cent. 2245 & 11245 Grønbech M J & Sønner Amalieg. 9 E $ ★ Cent. 342 Stats $ 82 Lagerplads: Sydhavnsg. 20 E $ C. 16942 Lemvigh-Miiller & Munck, Akts., Vesterg. 16 El $ ★ Cent. 525 Stats $ 125 Aabenraa: CimbriaTømmerhandel, Akts. $2006&2007 Esbj erg: EsbjergJern- & Staalforretning, Akts. Østerg. 4 $ 2600 (4 Lin.) Nykøbin g M.: Fælles Tømmerlageret, Akts. $ 74 København: Andersen Rastrup Kløvermarksv. 32$ C.8516 Køb & Salg af br.Olietønder og Jernfade. Andromeda Handelsakts. Tordenskjoldsg.il K $ C. 5879& 11879 - Repr. for Mannes ­ mann- Stahlblechb au, Berlin. GLUD&MARSTRANDS FABRIKER, Akts., Uplandsg. 20 [s] $ ★ Cent. 1106 Hal by & Jacobsen Holbergsg. 1 Ikl $ C. 618 Jernkonstruktioner. Iron Constructions — Constructions de fer — Eisenkonstruktionen København: Kastrup Maskinfabrik,A/S.,$^KastruplOOO Nordisk Staal-Konstruktion & Staallamelsel ­ skab, Akts., GI. Koge Landev. 61 Valby $ C. 5419 Hovedkontor Grønningen 15 113 $ C. 5420 NORDISK STAAL Konstruktion & Staallamelselskab, Akts. Fabrik GI. Køge Landevej 61 Valby Tlf. Cent. 5419 Hovedkontor Grønningen 15 Kl Tlf. Cent. 5420 SCHÆBEL OLUF&FERD.Firmaerne Finsensv.34 E $ C. 2938,3311 & 12951 Smith, Mygind & Hiittemeier, Akts., Nørre- brog. 68 IH $ ★ Cent. 803 Unmack David Firma Smedestr. 2ValbvlD C. 2425 & 2429 „Vølund “ , Akts., Øresundsv. 147 (Sjff) ★ Cent. 5522 Faget fortsættes næste Side. II 6G Jerndøre. (se Brandsikre Døre). Jernfade og -tromler.

Fruens Bøge Cementvarefabrik, J K Ja ­ kobsen Lindev. 80 Postadr. Fruens Bøge Kontor $ Dalum 110, priv. 157 Mengel G Ingeniør, Cand. polyt. (F. R. I.) Filosofgangen 23 $ 1726 Raadgivende og projekterende Ingeniør for Jern- og Jernbetonkonstruktioner. Pedersen Johs. Finsens Allé 38 $ 4527 Randers: Carlsen C Mølleg. 6 $ 262,263,214,1024 & 3205 C. CARLSEN Tlf. 262, 263, 214, 1024 &. 3205 Jernbeton - Betonveje, Sandblæsning og Sprojtepuds. ROSE-JENSEN ved P Rose-Jensen og H Rose-Jensen Møllestr. 5 $ 925 & 3425 Welløv Jens $ 886 (2 Lin.) ____________ JENS WELLØV RANDERS Tlf. 886 (2 Lin.) Tømrermester og Entreprenør. Roskilde: Sørensen Rasmus 1. Højbrøndstr. 5 $ 550 J MURERMESTER OG ENTREPRENØR ROSKILDE TELEFON 5 50 JERNBETON iiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiuiiiuiiiiiiiiuiiiiiiJiiiiiiiiiii Sønderborg: Stenderup-Jensen $ 808 V ejle: Christoffersen C Murermester Worsaaesg , .2 $94 S Firma C. Christoffersen Murermester — Entreprenør VEJ LE / Telefon 9 4. * Jernbeton Cementvarefabrik

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker