kraks vejviser 1940 handelskalender

Jernbetonkonstruktioner København (Fortsættelse): CHRISTIANI & NIELSEN „Ørstedhus" V-Farimagsg. 4113 j) Cent, 1233 Se næste Spalte. Danalith, A/S., Gyldenløvesg. 3 E 1,-^0.6747 Danalith. A / s Gyldenløvesg . 3 D -k C. 6747 Fugmann Albert & Søn Finsensv. 47 IFl 1 ★ Cent, 8699 _____________________ Albert Fugmann & Søn Finsensv. 47 E $ Cent. 8699 Jernbetonkonstruktioner af enhver Art udføres. Cementstøberi Kettevej - Tlf. Hvidovre 27 Hansen Fred. St. Hans G. 2 [N] j)N6393 & N 7153 - Raadgivende Ingeniør. Hauer Kaj Søndermarksv. 7 Valby 1 C. 6313 KAJ HAUER Ingeniør, cand. polyt. Tlf. C. 6313 Fundering Jernbeton Vandbygning. HØJGAARD & SCHULTZ A/S., Hovedkontor Evaldsg. 9 El f ★ C. 7242 Betonstøberi og Rørfabrik i Skude ­ havnen D C. 7805 Jensen CG,Bernstorffsv.2Hell. Hell. 2500 C G JENSEN Ingeniør (NI. Ing. F.) Beregning og Udførelse Cementbetonveje Fabriksbygning Havnebygning Brobygning. Jensen Emanuel & H Schumacher. Murer- & Entreprenør Forr., Akts. (Entreprenør Johs. Schrøder, Murerm. L Schumacher) Godthaabsv. 142 [E (Indgang fra Vagtelv.) ® ★ C. 968 KAMPMANN, KIERULFF& SAXILD A/S Dagmarhus [Vi $ C. 7247 Telegramadr. „Kampsax* . KJ ær-Petersen Aug. Egebjerg Allé 13 Hell. j) * Hell. 4400 ______________________ Aug.Kjær-Petersen Afdelinger: Aarhus Sonder gade 7 £1 2481 Aalborg Nytorv 7 $ 1872

VII — 3440

Fag-Register for Danmark KNUDSENAX.M & SLSØRENSEN Amagerbrog.20 [S] $ Cent.13313 (M.Ing.F.) Raadgivende Ingeniører. Kornerup-Bang H Fælledv. 16 El j) N 59 Larsen L & C Andersen Tranev. 16® ® Cent. 11355 & Tg. 2047

Christiania Nielsen Ingeniører og Entreprenører Hovedkontor i København „Ørstedhus “ , V-Farimagsgade 41 [V] Tlf. 'kCent. 1233 Fabrik & Lagerplads i København Carl Jacobsens Vej 23, Valby Tlf. Valby 460 Dr. -Ing. Rud. Christiani, M. 1. F. Buloivsvej 14 B El Tlf. V 8771 Kapt. In g. Aage Nielsen, M. I. F. Rosenvængets Hovedvej 23 ES Tlf. Cent. 14368 Overingeniør HaldorNørgaardM.I.F. Strandagervej 1 Hellerup Tlf. Helrup 4796 Hovedbogholder P Rasmussen, C N Petersens V. 36 IE Tlf. Gh. 5151x Københavns-Afd. Ingeniør C V Grambye M. I. F. Kildeskovsv. 50 Gjentofte Tlf. Gjent. 1493 Aarhus Ryesgade 23 Tlf. 1110 Datterselskaber i Oslo, Stockholm, Helsingfors, Hamburg, Haag, London, Paris, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, La Paz, Mexico, Carnero, Bangkok og Capetown. Bygværker af Jernbeton. Vandbygning Kajmure Beddinger Brobygning Fundering Vandbeholdere Silos Fabrikbygninger Skorstene Etager Fuldstændige Fabriksanlæg. Fundering paa Jernbetonpæle. Cellebeton Alcement-Lafarge. Sika-Tætningsmateriale.

PILOTERING uililUllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllll FUNDERING

LLARSEN k CANCERSEN

TRANEVEJ 16® TirCENT. 113 55 lir. TAGA 2047

Larsen & Nielsen, Ingeniør- & Entieprenør- forr., Akts., Drosselv. 70 E D Cent.13231 MOE A J Bcrnstorffsg. 21 (3 $ ★ Palæ 3000 Raadgivende Ingeniør. Bærende Konstruktioner. Beskyttelsesrum. MONBERG & THORSEN, A/S, Grøn ­ ningen 19 QSj) -ArC. 9531 &9561 NielsenKr. & Søn Stockflethsv. 11 [0 $ Cent. 9145 - Plads Jyllingev. 130 QRø. 850. Nielsen N J Dr. techn. Torben Oxes Allé 5

Ingeniør & Entreprenør Egebjerg Allé 13 Hell. Tlf. * Hell. 4400 Jernbeton Havnebygning Fundering

_

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker