kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Olsen Herman & Co. Valby Jern- & Metal- lager Lyshøjgaardsv. 55 Valby 1 C. 9567 Palsager Viktor Jyllingev.97 Vanl.lDa.2779 Petersen & Albeck Fiskcrihavnsg. Enghave Brygge 0 | ★ Cent. 8273 Petersen Johs. Omogade 10 [ø] fl Ryv. 1341 Rasmussen A Chr. Mimersg. 37 [N] $ Ta. 837 Schieming Harald Thorsg. 30 [N] 1 Tg. 2066 Sorensen Axel Frederikssundsv.375 Brh. ® Yr. 300 Thomasen Chr. Bygmesterv. 6 [ nv ]® Tg.6595 & Tg. 6900 Thomsen II & E Clan sen Torveg. 53 OS ® C. 4722 Aalborg : Antonsen Mejer Nyhavnsg. 12 £ 3355 Telegramadr. „Nesnotna “ . Pedersen Adolph Bredeg. 7 $ 6569 Aarhus : J aster ’ s Chr. Produktforretning, Akts. Dollerupv. f 5004 & 5005 Telegrcimadr. „Jydskprodukt “ . Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Graaaten: Asmussen A $ 211 Gr enaa: Grenaa Produktforretning ved A C Log- strup f 536 Hade r s 1 e v : Petersen & Albeck ’ s Filial ved Vilh. Olsen Lindedal 2 $ 1069 GI. Jern, Metaller, Klude & Ben. Horsen s: Nielsen Niels Aaboulevarden36 $ 1934 Kolding: Sydjydsk Produktforretning Odense: Hansen H I Vesterg. 97,99 $ 383 & 131 Gammelt Jern, Klude, Ben og Metaller. Randers : Løgstrup Chr. Strømmen X 859 & 2859 Grundlagt 1857 Jern, gi. Metaller, Klude. Ben, Gummi, Tov, Reb, Papir m. m. Roskilde: Roskilde Eksport-Compagni vedWPJacob- sen & C W Leegaard ji 357 Roskilde Eksport-Compagni ved W P Jacobsen &, C W Leegaard $ 357 ROSKILDE j) 357 Køb og Salg af gammelt Jern, Klude, Ben, Gummi og Metaller. Silkeborg: Søndergaard R C 11166 Klude, Jern, Metaller, Haar. Slagelse: Épel ’ sZ Eftf. ved J Litischevsky 1 313 S tru er : Struer Produktforretning 1 359 ved Al Stagis Toldbodg. 3 j) 1266 Korsø r: Jensen Karl Vilh. $ 307 Nykøbing F.: Storr Arthur Nordre Havn $ 140 Wismer E Østerbrog. 21 $ 410 E. WISMER ØSTERBROGADE 21 NYKØBING F TLF. 410

Jernbanemateriel

Randers : Vognfabrikken Scandia, Akts, f) 253 & 380, Stats D 4 | v OGNHBR1KKE n | SCANDIA TLF. 253 ft. 380, STAT5TLF. 4' TELEGRAMADR. „SCANDIA,RANDER5. U AKTIESELSKAB RANDERS JERNBANEVOGNE MOTORVOGNE SPORVOGNE rø MASSEFABRIKATION AF rø I SÆNKSMEDEGODS | ns INDTIL 30 KILOGR. VÆGT rø

Vejle: Petersen & Albeck ’ s Filial X 40 & 541 Petersen &Albeck ’ s Filial, Vejle Telefon 40 & 541 Efter Kl. f> Aften Tlf. 7587 Telegramadr. „Palbeck “ . Gammelt Jern, Metaller, Klude, Ben, Ko- og Hestehaar etc. Købes til højeste Priser. Omqaaende Afregning. Viborg: Viborg Produktforretning st.Sct. Peder Str. 20 555

Jernbanemateriel. Railway Material — Matériel pour les chemins de fer — Eisenbahn-Bedarfsartikel København: Berendsen Sophus, A/S, „Ørstedhus ” V- Farimagsg. 41 E $ til Kontor ★ Cent.8500 Christensen Aage Nørreg. 15 E ® C. 2541 & 12741 Repr. for: Stahlwerks-Verband A.G., D iisseldorf I F C Glaser & R Pflaum, Berlin. Raa og imprægnerede Banesveller. Se Annoncen under Imprægnering. Exide Akkumulator Centralen, Akts., Scandiag. LY) 1 Cent. 8198 & 11348 Telegramadr. ^Chloridic* . Heegaard H Anker V-Voldg. 14 |V] ff) Cent. 14682 Bolig Kastelsv. 21 ......................... Obro 358x Repr. for Eisenbahn-Verkehrs- mittel-A. G., Berlin. Lev. & Udlejning af Tankvogne. Henze Brødr.Bragesg.8[N]fl'ÆC. 3045,3002 &6264 - Laskebolte, Skinnespiger, Skruebolte og Møttrikker. Jern og Staal Import Kompagniet, Akts., (TheIron and Steel Import Co., Ltd.) Nybrog 26 Kl $ Cent. 3247 Kastrup Maskinfabrik, A/S, $ ★ Kastrup 1000 - Drejeskiver, Sporskifter m. m. Lemvigh-Miiller A C Kronprinsesseg. 26 E 1 C. 10532 Raffel Alfred, Akts., (Hermann Raffel, Akts.) Farverg. 15 Kl$*Cent6395 Riedel C F & Lindegaard Kingosg. 11 E ffl ★ Cent. 2648 Collstrop R, A/S., Østerbrog. 2 [0| ★ Cent. 848 & 4843 Bjælkerup pr.Store He ddinge : Andersens Jernstøberi j) S H 4^ Golbækdal pr. Brand e: Sporcykle- fabriken Brande, O Petersen i B 123 Odense: Forenede Automobilfabriker, De, Akts. Pjentedamsg. 21 $ 172 (3 L ), Stats $ 5a Maskinfabriken Phonix 169 (2 Lin.) Telegramadr. „Phønix*. ( Lokomotivrep., Sporskifter, Spec.: | signalanlæg. Fabrikken grundlagt 1841.

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Jernbaneskinner. Railway Rails — Rails — Eisenbahnschienea København: Andersen Anders J, fh.Levin&Sonner ’ sEftf., Akts., Østerbrog. 9® f^-C. 1375 Stats $84 KøbogSalgafnytogbrugtSkinnemateriel. Berendsen Sophus, A/S., „Ørstedhus* V- Farimagsg. 41 E $ til Kontor ★ Cent.8500 Ccderberg Willi. V-Boulevard 4 É flC 11463 PETERSEN & ALBECK Fiskcrihavnsg, Engh. Brygge® £1 ★ Cent. 8273 Saavel nye som brugte.

Jernb etonkonstruktioner. Concrete and Iron Constructions — Constructions de,

' béton armé — Eisenbetonbauten Artikler til Jornbetonkonstruktioner se i Slutningen af detto Fag.

K øbenhavn: BAK N M&SØN, Akts., Stoltenbergsg, 913 $ By 7064 Bay & Vinding Jægersborg Allé 104 Char ­ lott!. f ★ Ordr. 4696 Betonjeinskompagniet, Akts., Vasbyg. E) Ev. 5171 | Færdigbukket Betonjern. Bruun <1 Bruun v. F Bruun Kontor Ahle- feldts-r. 18 A Kl $ C. 14310 Bruun S Hummeltoftev. 44 X Lyngby 2260 Christensen H Steen Nyhavn 18 1K ffl ★ Cent 4614 Christensen Ove. Akts., Vesterport [V] J} C. 16887 - Spec. J ernbeton-Beboelsesbygn.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker