kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Gad Alfred St. Annæ Pl. 3 KI ff * C. 9010, 14270 & Palæ 2746 Holm C J Pilestr. 39 KI ff * Cent. 7881 Stats ff 17 - Telegramadr. „Avanti*. Jernagenturet v. H Keil V-Boulevard 4 El ff C. 12788 Jern og Staal Impoit Kompagniet, Akts., (The Iron and Steel Import Co. Ltd.) Nybrog. 26 KJ ff Cent. 3247 Lemvig h-Miiller AC Kronpiinsesseg.26 KI ff C. 532 £ 10532 Spunsvægjern „System Larsson -- . Pedersen Ingvard Mitcliellsg. 21 [V] ff * Cent. 1111 Telegramadr. „BjørnemetaP. RAFFEL ALFRED Akts., Farveig. 15 KI ff * Cent. 6395 Skarring Peter Reventlowsg. 22 El ff C.5202 £13241 Svendsen S A Nyhavn 14 KI ff C. 14922 Tekma, Hornemansg. 1 IS ff Cent. 10360 Thorup Carl Nytorvl3ff C2558,10762£12762 Waagepetersen Brodr. Amalieg.33 KJ ff ★ Cent. 7197 Repræsentanter for Eisenwerk Witkowitz. Jern, gammelt, en gros. Scrip Iron, wholesale — Ferrailles, on groi — Alteisen Grosshandlungen København : Altkøb v. H J Larsen Lygten 7 I nv I ff Cent. 5639 ANDERSEN ANDERS J, Fh. LEVIN & SØNNER ’ s EFTF.* Akts., Østerbrog. 9 121 ff * Cent. 1375 (3 Lin.) Stats ff 84 Jern, Metaller, Skinner, Bjælker, Rør og Brugsjern købes og sælges. Bartholdv O Læderstr. 9 Kl ff Cent. 572 forh. li. F F Olsen & Co. Boldt Joh. P Aabenraa 18 Klff C. 6170 Opkøber Jern, Zink, Metaller, gi. Papir og Atkiver, Klude o.s.v. Edstrand Brødrene, Akts., Aldersrog,39 [N] ff* C. 10812 Telegramadr. „Edstrandeisen “ . Halvorsen Emil ,Akts., Haraldsg. 72 [ø] ff Cent. 13970 Hansen Chr. Vasbyg. 49 El ff Ev. 5356 Hansen Gustav Kiplings Allé 11 Soborg ff So. 506 Hansen H, Thomas Laubs G. 24 S3] ff Ryv. 5253x Henriksen Chr. Sverrigsg. 5 (S] ff Am. 9653 Jensen ’ s S P Eftf. Rantzausg. 40 Kl ff Cent. 3033 ’ Opkøber gammelt Jern, Zink, Bly og andre Metaller til Dagens højeste Priser. Johansen Th. Elling Absalonsg. 38 I Vi ff Eva 3944 Kech Ad. Fuglevångsv.8 El ff N 1408 Opkøber Jern <£• Metaller, gi. og nyt. KubaBrunoIngemannsv.19 El ff C. 7403 & * C. 7856 - Køb af alt Metalaffald. Larsen CL Ellegaardsv. 86 Gjentofte ff Søb. 940 Larsen Holger Vendersg. 15 K ff Palæ 5841 LEVIN JOSEPH & Co., Akts., Islands Brygge 35-37 [s) ff *C. 2411 fh. Levin & Sønner ’ s Eftf., Akts., Anders J Andersen Østerbrog. 9 121 ff * Cent. 1375 (3 Lin.) Marquard James Ørnev. 36 [NY] ff Tg. 1383 Nørrebros Jem- £ Metalforr. v. F Nielsen Bjelkes Alle 25 Kl ff Ta. 1938 Olsen August Enghavev. 1 95 El ff Ev. 5059 Olsen F F £ Co. Frankrigsg. 58 É ff Cent. 1608

VII — 3438 Thisted: Christiansen A ff 637 Thisted Jernhandel, Chr. Homann ff 337 & 338 JERN. STAAL. RØR. FITTINGS. SANITETSÅRTIKLER. CENTRALVARMEARTIKLER

Jern Odder: Jensen Jens ff 469 Udder Jern- & Støbegodsforretning-, Akts, ff 341 £342 Odense : Holbeck Rasm. & Søn, Akts, ff 24 & 99 (5 Lin) ______________________ Akts. Rasm. Hotak s Sen ff 24 & 99 (5 Lin.) Telegramadr. „Holbecks". Jern, Staal, Jernbjælker, Jerndør, Pumper, Polte, Skruer, Møtrikker, Værktøj og Smedekul. Zink. Bly, Kobber og Messing i Rør, Plader og Blokke. Homann, Brandt & Co., Akts. Overg. 32 ff 31 & 1951 Nielsen Carl Nerreg. 81 ff 2185 Vestergades Jernudsalg ff 410 (3 Lin.) Randers: Boldsen ’ s Chr. Eftf., Akts, ff 18,19, 219&220 Sørensen S C Sonderg. 3 $ 99 Ringe: Knudsen Alfred ff 4 & 11 Ringkøbing: Glistrup Ole ff 10 R° nne: Bornholms Jern- & Staalforretning ff 899 Silkeborg: Silkeborg Jern- & Staalfoiretning ff 700 (3 Lin.) Skern: Holmstoel Hugo ff 1 Skive: Selchaus Aage Jernforretning, Akts. ff243, 812 & 843 Slagelse: Axelsen & Thomsen, Akts. ff 1565 (5 Lin.) Hillers Brødrene, Sjællands Jern- & Staal- forret.ning Løveg. 9,11 ff 1605 (4 Lin.) BRØDRENE HILLERS SJÆLLANDS JERN-^ & STAALFORRETNING TLF. 1605 (4 LIN.) SLAGELSE JERN, STAAL, STØBEGODS, SANITETSARTIKLER Trælasthandelen Silvan, Akts. ff 1757 Steg e: Carøe HansF ff 4014 ( 4015£4016, Statsff 13 S tr u e r: Struer Jern- & Staalforretning ved Jens Knudsen Thorup ff 336 Stubbekøbing; WulffPWffl005 & 1006 Svendborg: Kahr Chr. C & Co. ’ s Jernlager Brogade 35 ff 341 £1341 Thinggaard Poul, Jern- & Staalforretning Gerritsg. 28 ff 308,1065 & 1565 Sønderborg: Knudsen ’ s lians Jern- & Staalforr. $ 5,105 & 805 Sønderborg Jernforretning, Akts. ff 641 & 642 _________________________________ Sønderborg Jernforretning A / s Perleg. 46 - bONDERBORG - Tlf. 641 &. 642 Jern, Rør, Metaller, Sanitet. Centralvarme- & tekn. Artikler.

Thisfed Jernhandel . CHR.HOMANN THISTED^ TLF. 3371338.

Ulfborg: Knudsen Jens ff 23 VarjLej Erichsen M & Sønner ’ s Jern- & Staalforretning Indeh. Il Erichsen ff 311 Vejle: Schjøth A Nørreg. 18 ff 2104 (4 Lin.) Vejle Jern- & Staalforretning, Akts. Vedelsg. 51 g) 304 (2 Lin.) _____________ Vejle Jern- og Staalforretning, Akts. Jern - Staal - Rør Sanitets- og Centralvarmeartikler. Vinderup: Vinderup Jern-£Staalforretning v. Tage Pors ff 5 Vordingborg: Vordingborg Jernhandel, Akts, ff 155 £277 Centralvarme- og Sanitets artikler. Artikler for Jernhandlere. K obenhavn: Bilstein Alfred Nyhavn 31 EK ff *C. 16525 Hadsund: Hadsund Trævarefabrik og Savskæreri, Aage Kjeldsen £ Co. ff 57 Hjulbøre — Vogntræ — Trævarer. København : Andersen Juni & Co., Akts., V-Boulevard 4 El ff *0.9017 Belgisk Skandinavisk Import,Akts., Storing. 10 Kl ff 4- C. 14571 Borg Chr. Worsaaesv. 24 El ff Cent. 2641 £ 2664 Christensen Aage Nørreg. 15 Kl ff C. 2541 £12741 Salgskontor for: Fried. Krupp A. G., Essen Fried. Krupp A. G., Friedrich - Alfred - Hutte, Rheinhausen Krupp Eisenhandel G. m. b. H., Diissoldorf, Coutinho, Caro £ Co., V-Boulevard 4 0 ff *C. 15817 Dahl Alex Vesterg. 6 ff C. 928 £ Pa. 7716 Dansk Ucometal, Akts., Nybrog.26 KI ffCent. 3247 Davum, Akts., Læderstr. 32 Kiff *Cent.l4506 Statsff 180 - Telegramadr. ., I)avumex^. Dannemark W Rysensteensg.lrø ffC. 7445 Ferrostaal Akts., Storing. 10 KI ff * 0. 14571 Jernagenturer.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker