kraks vejviser 1940 handelskalender

Jern

Fag-Register for Danmark Rønberg Oluf, Akts., N-Voldg.80Kl$ ★ C.7276 I

VII -3437

Koldi ng: Gimbel ’ s Georg Jernforretning, Akts. Rendebanen 10 il 2002 (4 Lin.) GEORG GIMBEL ’ S JERNFORRETNING A /s Tlf. 2002 KOLDING Tlf. 2002 Cykler og Cykledele en gros. Jensen J P, Akts. Sønderg. 9 $ 61, 204, 205 & 905 Koge: "HolstEmil $811 &832 EMIL HOLST Jernforretning KOGE - TLF. 811 & 832 Jern - Staalbjælker - Rer - Fittings Staal - Plader - Monierjern Sanitets- og Centralvarmeartikler* Lemvig: Lemvig Jern- & Staalforretning $ 80 Maribo: HattenP & Co., Akts. $ 26 & 126 AKTIESELSKABET pwneiuoa TLF. 26 MARIBO TLF.12G JERN, STAM,SMEDEARTIKLER, VÆRKTØJ og MASKINERo. Middelfart: j Middelfart Jern- & Staalforretning, Anker * Madsen $ 6,466 & 467 ( Naksk ov: Hansen P Chr. Perlestikkerg.26 $315 Nakskov Jern- & Staalforretning, Akts. 3 Havneg. $ 833 - Centralvarme- og Sanitetsartikler. Nibe : Nibe Jernhandel, Akts. $ 32 Nyborg: Nielsen ’ s Frederik Eftf. $ 3 Nykøbing F.: Hansen P Chr.Friseg.44$ 365 & 369 Kronmann C W Friseg. 30 $ 203 Nykøbing M.: Jern, Staal og Kør i alle Dimensioner. Smedeartikler, Smedekul. Næstved: Sydsjællands Jernforretning, Akts, $ 1490 (4 Lin.) r AKTS. SYDSJÆLLANDS JERNFORRETNING NÆSTVED TLF. 1490 (4linl JERN,STAAL, PLADER, RC5R, FITTINGS, HANER, PUMPER. ART. FOR CENTRALVARMEANLÆG. RESERVEDELE A ALVESYSTEMER ^ — _y Jern, Rør, Sanitet og Centralvarmeartikler.

Aarhus: Berendsen Sophus, A/S, Jydsk Afdeling Kannikeg. 18 $118 Hofman C & Co. S-Allé 35.37 $1707 & 1727

C. Hofman & Co. Aarhus — Telefon 1707& 1727 Jern - Staalbjælker - Plader.

Jernkontoret, Akts. Mølleg.5, 7 i 9490(4 Lin.) Kier Brødrene, Akts. Mindeg.4$« 8(5 Lin.), Stats $ 2 Telegramadr. „Jer nkier “ . Vestergaard&Co.,Akts.Nørreport28$4371, 4372 & 5371 Assens: PLUMS HANDELS-AKTIESEL ­ SKAB $ 150 Telegramadr. „Plum “ . Bramminge: Thomsen Søren ved Holger & Carl Emil Thomsen $ 26 Esbj erg: Esbjerg Jern- & Staalforretning, Akts. Østerg. 4 $ 2600 (4 Lin.) Jensen Harald, Esbjerg Jernlager GI. Havn $ 2375 & 2376 Fredericia: Fredericia Jern- & Staalforretning Akts. Norgesg. 14 $ 1340 F r e d e r i k s h a v n : Frederikshavn Jern-& Staalforr. $26&143 I G renaa: “ SecheFOtto $ 448 & 548 Hade rslev: Hansen Michael Nørreg. 38 $ 415 & 416 Petersen C A Storeg. 71 $ 2028 & 2029 Herning: Herning Jern- & Staalforr. $ 299 & 300 Jensen Otto C $ 1000 (3Lin.) Hjørring: Hjørring Jern- & Staalforretning, Akts. $ 312 & 1012 Alle Sorter Jern, Staal og Staal- bjælker. Hør og Sanitet. Jensen & Kjærsgaard, Akts. $1170 (3 Lin.) Ho_broj Eybye Kr., Hobro Jernhandel $9 Holbæk: Petersen ’ s Theodor Eftf., Akts. $ 1291 (3 Lin.) Holstebro: Colstrup ’ s M Jernforretning. Akts. (Poul Andersen ’ s Jernforretning ’ s Eftf.) $ 496 (2 Lin.) Holstebro Jern- og Staalforretning. Akts. $45&25 Horsens: Fog ’ s Jernhandel, Allég. 40 $ 143 & 163 & Horsens Jern- & Staalforretning, Akts. Sønderbrog. 31 $ 2030, 2031 & 2032 HorsensJern-jStaalforretning% (tidl. N. C. Nors Jernhandel samt Horsens Jern 4. Staalforretning) Monierjern, Værktøj, Smedeartikler Rør, Sanitets- og Centralvarmeartikler. LauritzenChr.,Akts.Smedeg.71$151(6Lin.) Stats $ 1 Høj er: Ohlsen Christian & Co. $ 42 & 52 Kai undborg: Schiøtt ’ s S Eftf., Akts, $ 38 Telf. 2030 — 2031 — ^032 Telegramadr. Jernogstaal. Jern - Staal - Staalbjælker

JERN oo STAAL

I BJÆLKER PLADER OG STÆNGER

!■

Tlf. Central

Stricker-Nielsen Brdr. St. Thomas Allé 1 [V] C. 14241 Jernplader sorte og galvaniserede. Svendsen Alb., H C Ørsteds V. 38 El $Cent. 76 & 9976 Øhlenschlæger Axel, Nybrog. 26 K $ C. 177

Aabenra a: Andresen Chr. $ 2033 Fink Holger & Comp. $ 2006 & 2007 Spec.: Pandeplader.

Aalborg : Kieldgaard K Ved Stranden 11 $ 5250 (3 Lin.) Lange & Unmack, Akts. Slotsg. 28-34 $3103 (6 Lin.) _________________ . LANGE & UNMACK A/S TIL 3103 (6 Lin.) AALBORG Slotsg. 28-34 Jern, Rør, Metaller, Sanitet. Centralvarme- & tekn. Artikler. Petersen PC, Firma Nyhavn $ 3250 & 4294 FIRMA

AALBORG TLF. 3250 & 4294-

oz

1P

< lt : JERN ST7IÆL PANDEPLflDER

Nørres u n db Nørresundby Jern-& Støbegodsforretning ved J E Jensen $ 6012 (4 Lin.) Nørresundby Jern- & Støbegodsforretninq Tlf. 6012 (4 Lin.) Import af belgiske og engelske _________ Pandeplader.

Sørensen S C Fjordg. 10 $ 2323

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker