kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Regisler for Danmark Olsen Carl Jul.Frm. Havneg.9 E $ ★ C. 3595 T r e e t FA AS HOS LANDETS tømmerhandlere . E Prior Axel, Akts., Bredg.33KI$*C.23&5877 KORK. Korkpladør - Rørskaale

Isoleringsmateriale

VII — 3435 Skarrehage Molerværk, Akts. Kbhvns Kontor Aaboulevard 74 [N] $ C. 11593 Snedkermestrenes Træ- & Finérskæreri, Akts., Nørrebroer. 157 [N] $ ★ Cent. 978 A/S SNEDKERMESTRENES TRÆ-° G FINÉRSKÆRERI NØRREBROG. 157 TLF. CENT. 976 ' C elotex „ Pladen der beskytter Deres Sandhed paa Vægge og Lofter, sparer Brændsel, og befrier for kolde og jugtige Vægge. Svendsen Herman, Akts., V-Voldg. 14 E $ C. 11462 & 11490 Alfol-lsolering. SØNDERJYDSK TEGLINDUSTRI N-Fasanv. 217 [N] $ Cent. 4520, Tg. 1700 & Tg. 1717 Telegramadr. „Nimisø “ . Træolith Industri Akts. Peter Bangs V. 118 (E $ Da. 1276 Træolitli Træbetonplader. Unmack David Firma Smedestr. 2 Valby $ C. 2425 & 2429 Probata Isolering er-Akustik. Vesterbroes Stentagpapfabrik GI. Koge Landev. 78 Valby $ ★ Cent. 915 Asfaltstrygninger og Bitumenplader. Aabe nraa: Cimbria Tommerhandel,Akts. $2006 &2007 Aalborg: Bang Poul Østerbro 62 $ 83 & 4565 Christianseu & Nielsen, Trælasthandel, Akts., Ø sterbro $ 314 (3 Lin.) A /s Christiansen & Nielsen Telefoner 314 (3 Lin.) Uovedoplag for Nordjylland af: Treetex Isolering Expanko-Kompagniet, Akts. Fjordgade 12 $ 316 Petersen A K jellerupsg. 7 $ 209^ Aarhus: Dahl Brødrene, Akts. Jydsk Afdeling Gron- neg. 56 $ 7000 (7 Lin.), Stats $ 28 Dansk Kiselgur Industri, S W Sørensen Sønderport 1 $ 7320 Fabrik for Fremstilling af Kiselgur til forskellige Isoleringsformaal. Dansk Myremalm & Kieselguhr Fabrikker Fredensg. 54 $ 9400 (3 Lin.) Expanko-Kompagniet, Akts., Nørreport 16 $ 2748 Frisenborg Fabrikker A/S Immervad 9 $ 7576 & 9376 Nielsen ’ s Magnus Isoleringsforretning, Akts. Eckersberpsg.13 $ 111 & 1532 Assens: 1 Plums Handels-Aktieselskab$ 1 Bruns haab pr. Vibor g: Dansk Træbeton-Central $ V 941 Se Annoncenu. Bygningsartikler. Troldhede Pladeindustri, Akts. $ V 941 Haderslev: Hanseq,Michael Nørreg. 38 f 415 & 416 Helsingør^ Stftnip O & Co. ’ s Kf tf., A kts. $ 49 & 95

Ho 1 b æ k : Hoiaco, Akts. X' 1213 (4 Lin.) Københavns Kontor: Ewaldsensv. 12 ★ C. 6913 ISOTEKT-FABRIKEN Danske Ilalm-Asf altplader. ISOFLEX-FABRIKEN Verdens letteste Isoleringsplade. 70-12 kg pr. m 3 Det ideelle Materiale for Køle- vogne. Biler og Kølemaskiner. Ikast: Frisenborg Fabrikker A/S $ 4 & 98 Knabstrup: Knabstrup Teglværk, Akts. $ 61 & 62 KNABSTRUP TEGLVÆRK AKTS. MOLERSTEN SKILLERUMSPLADER GULVBLOKKE. Middelfart: ' GimbeTThT& Co., Akts. $ 27 & 527 Nykobing M.: Skarrehage Molerværk, Akts. $ 109 Se ogsaa under Molersten. wiiiiw ~ Tinniiiinrmifi ■■ as # 1 ■SsA^^^æyjaaBS g® SKARREHAGE Sg HH MOLERSTEN £■ B KVALITET: H PI & H PUI Hgg MHI L- HH HE VARM El SOLATION gg Eg 1 OVNE TIL £5 H “ " SMELTNING ES BRÆNDING HH GLØDNING HÆRDNING O.S.V. Hi HØJPORØSE HB BH PLADER RADIALSTEN » gg RØRSKAALE -gg HH KEDLER.BEHOLDERE HH HH RØRLEDNINGER . HH HH tSsS E® HH HH HH H M HH AKTIESELSKABET

Kølerumspladør AXEL PRIOR AKTS.

Rahr Chr. C & Co. Kampmannsg. 4 [3 $ ★ Cent. 7181 - Telegramadr. „Crahr “ . Ra ! nex Akts., Kontor og Ekspedition Antalieg. 3 ® $ C. 15528, Fabrik Heim- dalsg. 46 IH f Ta. 6685

Stainex MØRTELTILSÆTNING CEMENTTÆTNING CEMENTHÆRDNING HURTIGBINDER FROSTBESKYTTELSESMID DEL TAGPRÆPARATER TRÆIMPRÆGNERING

B R U G R A I N E X

B R U G

ALLE OPLYSNINGER

GIVES BEREDVILLIGT.

BRUG RAINEX RINDOM A Kampmannsg. 2 [v] $^C.3785 Rockwool, Akts., V-Farimagsg. 31 EJ ® C. 9951,15354 & 15654 _____________

ROCKWOOL V-FARIMAGSGADE 31

TLF.C. 9954,15354 &.15654 TELEGRA/AADR. »ROCKWOOL «

SKARREHAGE MOLERVÆRK NYKOØBING-M. : LEF. 109

Formaal: Effektiv Isolering mod Varme, Kulde, Lyd og Brand. Anvendelse : Til Bygningsbrug som: Indskud,Vægisolation. Tagisolation, Skil ­ lerumsisolation og akustiske Konstruk ­ tioner. Til Centralvarmeanlæg som: Kedel-, Ror- og Varmtvandsbeholderiso ­ lationer. Til Industribrug som: Kedelisolation, Rørisolation, Lokomotiv- og Skibsisolation. Ovnisolation af en ­ hver Art og som Luftfilter. Til Kolelndustribrug som: Isolation for Kølehuse, elektriske Køle ­ skabe, Isskabe, Varmeskabe. Kølevogne og Køleledninger. Service: Priser, Prøver og Brochurer samt tekni ­ ske Oplysninger ved Henvendelse til Aktieselskabet Rockwool, V-Fariinagsgado 27.

TEL6R.SKAM0L HH

KNUD ANDERSEN

TLF. 146 & 5500

NØRREBRO 87

Hovedforhandler for: A / s Teknisk Korkindustri, Sorø Kork plader - Korksmuld - Rorskaale - Korkparket. Kieselgur, Molér og Molérsten. Brøndsted Kiselgurværk, Akts. Kragsbjergvænget 3 $ 3417 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Hein N H Østerg. 58, CO $ 5180 & 5199 Faget fortsættes næste Side.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker