kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Isoleringsmateriale

VII — 3434

Fyen ’ s Sækkekompagni, Akts., Fredericiag. 27 E g ★ Cent. 6200 - Specialitet Risskaller & Isoleringslærred. Gottlieb Philip Chr. d. 9.G.7 E g Cent. 1587, 1588 & 11588 Stats gi 105 LJUSNE WALLBOARDS S- 7 - 1 Bedste svensk Fabrikat fornemste, nyeste og mest ■•»•tilmoderne _ ISOLERING I PLADEFORM Isolerende og Varmebesparende. Vægplader, Waggonplader, Døre, Panel- og Skille ­ rumsplader, Plader til Møbler, Kasser, Skilte, ^Karosserier m. m. m. Leveres I haard &. hærdet, halvhaard &. poros. Forhandlore over helo Landet. Generalagentur for Danmark og Island: PHILIP GOTTLIEB Christian IX ’ s Gade 7 København K. Tclegr. Adr. Gottliebas. - Statstelf. 105 Telefoner: Central 1587, 1588 & 11588. Hammer Holger Fredensg. 7® $ N 7614 HammerViggo O P & Son, Akts., Amager- fælledv. 50 |S] ® C. 1619 & 1719 „Gyproc* brandsikre Pudsplader. Hansen & Co. (Valdemar Hansen og Ivan Tornblad) N-Voldg. 2 E g ★ Cent. 9711 Stats g 99 Isolerings- og Byggeplader. Hansen Niels Gothersg. 8 E g Palæ 3073 Hellemann & Thygesen, Akts., Olufsv.6B [ø] g 0 8384 Børisolation „Isocorpa*. Hindenburg ’ s Eft f. Rentemesterv. 56 I nv I g) C. 1627 & 6269 „Insu8ite (< Mod Fugtighed - Lyd & Kulde. Repr. Villy Risor - Tlf. Damsa 4144 Hjortsø A P Gothersg. 158 ® C. 11392 & 12381 TRBCOSAL Tætningsmidler for Beton BITUSAL Asfalt-Asbestprodukt til Isolering mod Fugtighed. ________ INTERNATIONALT ISOLATIONS KOMPAGNI, AKTS., IKAS Aaboule- vard 74 1® gi Cent. 2723 & 27 93 Telegram- adr. „Ikas “ - Se u. Isolering. Jans Ove L Amalieg. 33 E g Cent. 13302 „Certain-teed “ og „Dantex". Johansen Brodr. A & O Vesterg. 16 E g ★ Cent. 8296 Korner & Kett Norsvej 6A M gi ★ C.2005 Import af Asbest. Kiselgur, Filt etc. Masonite. (Axel Prior, Akts.,) Bredg. 33 E g! ★ C. 23 & 5877 MASONITE I I BYGGE- L ISOLERINGSPLADER 4 KVAUTETER-HÆRDET-HAARD - HALVHAARD- BLØD AXEL PRIOR Akis. Meyer V,Niels Juels G. 9 E ® ★ Cent. 6096 A9629 Ceresit, Ceresitol, Korkplader til Gulv-, Væg-ogMaskinisolation, „StaalConcrete Hardner “ .Linoleumsunderl. „I) elmkork'" T. P. Byggeplader. Monberg P, Skt. Annæ PI.28 E g Cent. 2787 T. P.-Træbetnnplader Danatex Træfiberplader Masonite - Sorex Kork P. M. Pudsplader - Arkote Sisalkraft. Nordisk Kiselgur Fabrik, Akts., Raadhusv. 18 Charlottl. g ★ Or. 3460 Eneforhandler: Fischer & Gabe,se dette.

København (Fortsættelse): Christiani & Nielsen Ørstedhus,V-Fariinagsg. 41 IV] gi ★ Cent. 1233

CELLEBETON mlSOLERINB hMswÉitew ■

af Tage

Gulve Vægge Fjernvarmeanlæg Kedler, Beholdere m. m. Kølehuse

o o

e e

«i »i ||||||$|

Leveres færdigstøbt eller støbes paa Stedet.

RHSfUHiuiKigaKæsaaHnasaBBBnaBauuBHB CHRISTIANS & NIELSEN KØBENHAVN AARHUS

Danske Trælastkompagni, Det, Akts., V- Boulevard 17 Fvl J[i ★ Cent. 3302 (5 Lin.) Bovedoplag f. Danmark Trontov (Øst for Lillebælt) af: lluUluA. Diatomée silicium, Akts., Dronn. Tværg. 8 EgCent.l5876&15965 - Kiselgur fra egne Gruber ved Ulstrup St., Jylland. Erichsen H Holbergsg. 3 E g C. 6236 &1 3993 H,. ERICHSEN HOLBERGSGADE 3 KØBENHAVN K. TLF. C. 6236 & 13993 Enefo'handler for NEWALLS INSULATION COMPANY af Materialer til Lydisolation og lydkonditionorinB Evers & Co. Fredh. Kan. 6 Eg ★ Cent. 10470 Bitumenplader, Infusoriejord, Poro- lith til Fremstill. af vandtæt Mørtel. Expanko-Kompagniet, Akts., Godthaabsv. 142 IE g) ★ C. 948 EKA-Materialer. Fabrikenlsolér (Skandinavisklsolationsfabr.) ved Erik Hermanscn Battcriv. Herlev ® Yr.l Fischer & Gabe Raadhusv. 18 Charlottl. ★ Or. 3460 FIBA KISELGUR En gros — Export. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Kind. Flisenborg Fabrikker A/S Grundtvigsv. 15 EJ gi C. 2301 <5?\39O8

Cohn M B Toldbodv. 22 E f ★ Jent. 1403 Bell ’ s Asbestfilt, Asbestklæde, Isolersnor. Bellbuoy Kedel-Komposition.

Dahl Brødr., Akts., Vesterbrog. 1 E ® ★ Cent. 6585

DAMP-KORKVAREFABRIKEN DAN ­ MARK, Akts., Nitivej 6 E] gi Cent. 2850 Direktøren g) Cent. 3308 Tlgradr. „Prop “ Se under Korkvarer.

Danatex (Axel Prior, Akts.) Bredg. 33 E gi ★ C. 23 & 5877

DEN DANSKE TRÆ.FIBERPLADE ISOLERER MOD FUGT-KULDE-VARME-LYD.

Dansk Arki, Akts., Ny Toldbodg. G E $ C. 11565 & 13565

TANGMAATTEN

MOD KULDE, VARME , LYD.

A k ts -' Vasbyg. El g) C.

___________

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker