kraks vejviser 1940 handelskalender

Isolering

VII — 3433

Fag-Register for Danmark

Sønderborg: Sonderjydsk Isoleringsforretning ved Michael Hansen £ 380 Sonderjydsk Isoleringsforretning Isolering af varmt Vand, Damp og Køleanlæg. Vej le: Larsen & Hansen £ 1446 Viborg; Pedersen Kay st. Set.Hans G. 24B 1)311 Vindingland pr. Vejle: Hansen Leo Nordahl £ Ve 2485 København: AndreasenHolger Hambrosg. 6[V] £*C.15400 HOLGER ANDREASEN Hambrosg. 6 - Tlf. ★ C. 15400 Fabrik og Lager: Kalvebod Brygge Tlf. Palæ 4757 Betonisoleringsmaterialer mod Vand, Fugt og Syre. Cementexa. Masterseal. Andro Isolationsbind for Stikledninger. Aubertin &Co., Akts., GI. Køge Landev. 39 Valby £ ★ Cent. 4141 & 1357 AUBERTIN & CO.,AKTS. GRUNDLAGT 1058. GL. KØGE LANDEVEJ 39 TLF.* CENT. 4141 & 1357 isoleringsmateriale. Insulating Materials — Matériaux isolants — Isoliermaterialien

Nielsen ’ s Magnus Isoleringsforretning, Akts. Eckersbergsg. 13 £ 111 & 1532

Isoleringsforr. Alfa v. Johan V Larsen Val- højv. 18 Valby £ Vb. 378 Jensen Otto S Hammerichsg. 14 [V] £ Palæ 7515 Kai E W, Caroline Amaliev. 152 Lyngby £ Lyngby 777 • Kbhvns Isoleringskom p. ved EIngerslev-J en- sen S-Fasanv. 50 Valby £ C. 4250 Lieth Axel v. d., Storing. 20 [v] £ C. 1127 Miicke ’ s G O Isoleringsforr. Jagtv. 155 A Hl £ C. 3096 Nielsen Poul Bang & Kaj Rosenberg Paa Bjerget 20 [NV] £ Ta. 5390 Nordisk Isoleringskoinpagni ved L Leiders- dorff-Hansen Klingseyv. 14 Vanl.jgDamsø Olsen Aug. Knippelsbrog. 8 E £ Cent. 11057 Persolit Entreprenørforretningen, Vesterport m £ C. 53 ______________ ___ PERSOLIT Entroprenorforrotnlngen Vesterport — Tit. Central 53 Eneret for Limpet Asbestos Akustikregulering Varme- & Lydisolation samt Isolation mod Grundvand. Odense Aalborg Æragado 36 Tlf. 8210 Vesterbro 70 Tlf. 6560 Rikko, Akts., Peder Skrams G. 17 E £ C. 4699,13559 & 13669 Sabroe ’ s L Mek. Kedelrcnsning tølsolerings- forr. 1. Strandstr. 10 E £ Palæ 2429 Isolering af Damp-, Varme-&Køleanlæg. Teinoin, Akts., V-Voldg. 96 E) £ ★ C. 7828 Unmack David Firma Smedestr. 2 Valby £ C. 2425 & 2429 Probata Isoleringer - Akustik. Aalborg: Aalborg Isoleringsforretning, AVDyreborg Enghavev. 20 £ 1365 Andersen & Cordes £ 214 & 2871 Andersen & Cordes £ 214 AALBORG £ 2871 Isolering af saavel overhedet som almindelige Kraftdampanlæg, Køleanlæg og Centralvarmeanlæg udføres af 1. Kl. Materiale = — ----- ===== og faguddannede Folk Nordjydsk Isoleringsforr. ved A Lundby Jensen Niels Ebbescns G. 19 £ 3226 Rasmussen Jens & Sønner Fredensg. 5, 7 £ 157 & 2119 AlleArterlsolering udføres med Garanti mod unødvendigt Varmetab.

MAGNUS NIELSENs ISOLERINGSFORRETNING TLF. 111 S. 1532 • TELEGRAMAOR „RECORD.'

Petersen Chr. Ordrupv. 20 £ 1323 Esbjerg: DamPoulJyllandsg. 67 £ 1802 Hansen Johs. Østerg. IB $ 2335 Haderslev: Lind Iver Slagterg. 1 £ 720 Herning: QrarupElmei £ 10(2 Hj ørring: Hjørring Isoleringsforretning vedA Kjeller £1025 Kolding: Sørensen L Bakkev. 8 £ 1625 Sørensen ’ s N Chr. Isoleringsforr.Hans Lud ­ vigs V. 36 £ 1370 _____________________ N C SØRENSEN 8 Isoleringsforretning Hans Ludvigs V. 36 - Telefon 1370 KOLDING Kraghave pr. Nykøbing F.: Lolland- Falsters Isoleringsforretning Activ ved Chr. Hansen £ N 528 Maribo: Bech R M & Søn £ 233 Nykøbing F.: Petersen V Ryesg. 21 £ 603 Næstved : Christiansen Henry Revsbek £ 1720 Odense: Fyns Isolerings-Comp.,Carl Pedersen Set. Jørgens G. 109 £ 2646 Udfører Isoleringsarbejde overalt i Danmark. Tilbud gratis. INTERNATIONALT ISOLATIONS KOMPAGNI, Akts. I K A S Rugaardsv. 94 £ 4183 Jensen ’ s N Balle Eftf. Drosselv. 6 £ 1333 Larsen & Hansen Kragsbjergvatnget 3 £ 3417 Odense Korkvarefabiik Slotsg. 21 2372 Windt H Rugaardsv. 94 £ 4183 Randers: Friberg Alfred Gethersv. 30 £ 1530 Roskilde: Jørgensen Vald.Tjørnegaardsv. 14 £ 1296 S vendborg: Larsen & Hansen £ 1448

„I NS U LITE" MOD VARME , KULDE, FUGTIGHED OG LYD.

BoasWilliam, Akts., NyToldbodg.1 5 £-A-C236 Br uun E L & Co. Frdbg. Allé 48 [V] £ C. 156 1 E. L. Bruun & Co. Frederiksberg Allé 48 V. Tlf. C. 1561 Direktør E L Bruun, priv. Tlf. Fasan JS82 GLBCOLIT Effektiv Isolering mod Lyd, Kulde og Varme. ELBCOLIT fremstilles I Kobenhavn, Aarhus og Odense. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Aarhus: Jydsk Isoleringsforretning ved A Mortensen Dalgas Avenue 15 £ 6150 Lind Janus A Freder,sg. 54 £9400(3 Lin.) JflNLSfl. LIND] ===== AARHUS = FREDENSG. 64 TLF. 9400 (3 LIN.) ISOLERiNGSFORRETNING ISOLERING UDFØRES OVER HELE DANMARK |

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker