kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3432

Isenkrainvarei ’ 2

BRUUN E L&CO.Frdbg.AUé48El$C.1561 Cocolithforretningen, V Christoffersen Finsensv. 84 E $ C. 3039 • Cocolithplader. Dansk Isoleringsforr. ved Poul Hansen V-Allé 27 Valby $ Vb. 2851 Diatomée silicium. Akts., Dronn. Tværg. 8 E $ Cent. 15876 £ 15965 Dreyer Kr., Dansk mek. Kedelrensnings- £ Isolationsforr. Nyhavn 57 Kl $ Cent. 5241 Kr. Dreyer Isolering af Damp-, Varme- og Køleanlæg Se tillige Annoncen under Kedelrensning. Forenede Isolerings-Forretninger, De, ved Chr. Nielsen £ Son G røndals v. 33 E $ Cent. 6630 . FRYDENLUND ’ s IN S EFTF., RE Ammentorp & A Ousen Godthaabsv. 77 E $ Cent. 9080 Gundorph V £ Co. Vesterfælledv. 58 IS $ Ev. 1143 Bolig N J Fjords Allé 16 $ No.49i6x GUNDORPH Alle Arter Isolering EVA TI *13 Hansen Brødr.K £ V Indeh. Fritz Jensen Dortheav. 59 I nv I $ Ta. 6200 Hansen Storm £ Co. Indehavere E C Hansen £ K L Rohweder Glentev.51 I nv I $ C. 13640 & 13807 Hempel ’ s Isolerings-Compagni, Akts.. Ama- lieg. 8K1 $ ★ C. 3842 Alle Isoleringsmaterialer. Internationalt Isolations Kompagni,Akts.,IKAS Aaboulevard 74 ED $ C. 2723 & 2793 Tele ­ gramadr. „Ikas'

Svendborg: Hollesen Jacob £Søn Korsg. 16 $157£1212 Krøyers H J Enke Mollerg. 24 $ 27 £ 1827 - Grundlagt 1767. Rygnings-, Møbel- og Skibsbeslag. Petersen V F Møllerg. 87 $ 99 £ 999 Tarup pr. Odense: EgedesøRP $03392 Vejle: Mathiesen £ Jacobsen Sonderg. 18 $ 1920 (3 Lin.) Nellemann P $ 170 £ 171 Vejle Værktøjsmagasin ved D Brincker Nørreg. 1 $ 1210 (3 Lin.) Viborg: Riegels ’ Chr. Trævarefabriker, Akts. $ 84 Alt i Trævarer. (Massefabrikation).

Aarhu s (Fortsættelse): SCHOURUP HANS, Akts., FrueKir- kepL4 $7500 (6 Lin.) ________________ HANS SCHOURUP % AARHUS - TLF. 7500 (6 Lin.) Kontor og Lager i København: RosenvaengetsAllé 20[ø] Tlf. ★ C.12450. Vægtfabrikken Ideal Holbergsg. 2,4 $2021 Den indstillelige Kafleposering „Ideal*. Esbjerg: Knudsen Bang, Akts. Kongensg.61 $49,69 £89 Frederikshavn: Hjorth Thomas $ 702 Haderslev : Skau Anton Bispeg. 3 $ 107 He densted: Jydsk Dunkefabrik ved Brdr. Hiittel $ 22 Telegramadr. „Dunkefabrik*. Fløjtekedler, Mælkesier, 2-6 Lt. Mælke ­ spande, 6 Lt. Vandspande, Litermaal, Lagkageforme. Se løvrigt ill. Prisliste som sendes paaForiangonde. Herning: Jensen Axel $ 708 £ 709 Samuelsen ’ s Arnold Isenkramhandel engros £ en detail $ 50 £ 750 Hjerrin g: steenberg Th. $ 953 Hobro : Hansen Christian, Akts. $24,44 & 333 Wulff Johannes $ 544 £ 545 Holstebro: Ringkøbing Amts Vareindkobsforening A.m.b. A. $ 437 Telegramadr. „Rav". Horsens: Christensen ’ s Oscar Eftf. ved Grunth & Hvidt, Filial af J E Moller ’ s Enke £ Co., Kbhvn. $ 1^3 £ 594 c 1 ■^ r C HRISTENS E n ^^ GRUNTH C.HVIQT. HORSENS TELEFONER: 123 t- 50U ISENKRAM EN GROS MARK OG HAVEREDSKABER, GLAS PORCELÆN, SØM.TRAADFLETNING ' TRAAD OG KÆDEVARER. K- .......... ....... 1 Kalundborg : Gottschalck £ Tillge, Akts. $ 37 (3 Lin.) Rasmussen Carl $ 225 £ 585 Laasby: Bloch J U £ Søn $ 24 Nykøbing M: ~Brandt Jørgen $ 400 £ privat 89£ 548x Odder: M adsen Søren $ 49 £ 429 Odense: Jensen Fr. Vindeg. 29 $ 4191 Nielsen Carl Nørreg. 81 $ 2185 Pedersen Thorvald , Odense,Akts.Kongensg. 38 $ 288 (5 Lin.), Stats $ 37 Smith £ Co., Isenkram en gros, Akts. Klo- sterv. 2 $ 406 (3 Lin.) Randers: Mejlbye Vilh. Burchesg. 5 $ 2225 Isenkram, Kortevarer, Glas og Porcelæn en gros. Wittorff Octavius Østerg. 4 $ 1213 Silkeborg: Jydsk Grime- £ Seletøjsindm stri, N J Alsgaard $ 1328 Skern: Dansk Modelflyveindustri $ 72 Skive . Nielsen Michael, Akts. $798, 799 & 800

Iskræm Fabrikker. (se Fløde Is).

Islandske Produkter. (se tillige Afd. VIII Island).

København: Balslev £ Goos, Akts., Strandg. 32 Kl $Cent. 3883 £ 10883 Gudmundsson Julius Nyhavn 63 Kl $ Cent. 1643 Gunnlogsson Jakob £ Co., Akts., Strandg. 12 K $ Cent. 1821 £ 3333 Alle islandske Produkter. Uld, Uldvarer, Tran etc. Hansen O N £ Co. Dronn. Tværg. 5 Kl $ Cent. 1599 Havsteen Chr. Strandg. 21 Kl $ Cent. 843 £ 13847 Helgason Jon Syndergaardsg. 17,19 ® $ C. 7537 Henriques £ Zoylner ’ s Eftf. ved Jul. E Jør ­ gensen Nyhavn 63 Kl $ ★ C. 7426 £ 1643 Høepfner Carl, Akts., Kvæsthusg. 5 Kl $ ★ Cent. 6922 Telegramadr. „Islandshandel “ . MØLLER A T & CO.Dronn. Tværg.5E ?Cent. 1599 £ 11599 ran, Klipfisk, Faareskind, Uld, Edderdun & Sælskind. Nathan £Olsen, ReykjavikEkspedit ionskon ­ tor i København Strandg.27AKl $ C.10555 Nielsen Carl PM Strandg. 23 Kl $ Su. 2278 Nielsen Chr. Havneg. 13 Kl $ ★ Cent. 1283 £ 10084 Petersen Dines & Co. 1. Strandstr. 20 [Kl $ Cent. 5129,5128 £8756 SAMBAND ISLENSKRA SAMVIN- NUFJELAGA (Islands Andelskontor) Strandg. 25 Kl $ Cent. 12525 £ 12556 Alle islandske Produkter. Specialitet : Landbrugsprodukter. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Strandvold£DuasonFrdbg.Allé55[V]$Eva 273 Sæmundsen Carl £ Co. Holbergsg. 15 Kl $ C. 6474 £ 12880 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

DIREKTØR-.ING.L.G.DALHOFF AABOULEVARD 74 TIF.Cenh 2723 telegramadr . : » i kas «

TEKNISK ISOLERING

BYGNINGSISOLERING ISOLERING mod LYD oc RYSTELSER leveres Monteres

Isolering. Insulation — Isolation — Isolierungen

København: Aabal Isoleringsforr. v. Ludv. Petersen Vesterbrog. 69 B E $ V 4854 Aasø E Hovedvangen 50 Brh. $ Bella 300 Activ v. W Sorensen Sofiev.l Hell. $ Hell. 5625 Becker Georg Duev. 98 E $ Gib 1811 y

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker