kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

(Sjælland) Isenkramvarer 1

VII — 3427

Harild Knud Strandv. 157 Hell, g Hell. 109 & Hell. 2877 Hartmann Poul GI. KoDgev. 96 E g V 7455 Hartmann V Lyngbyv. 38 O g Ryv. 1789 Hartmann Viola Callisensv. 5 Hell, g Hell. 3852 Hein H Lyngbyv. 236 Hell, g Hell. 2349 Hellerup Isenkr. A Udstyrsforr. v. J Micheel- sen Hellerupv. 56 Hell, g Hell. 5130 Hemme S & Co. Knabrostr. 6 Kl g C. 4449 Hemmeth Erik Amagerbrog. 196® gAm.549 Hemmingsen A Vesterbrog. 92 EgCent.8736 Holstebroe Adolph & Co. ’ s Eftf., Akts., Wildersg. 56 Kl g Cent. 1655 A 11665 Huhs Børge Istedg. 83 E g V 2378x Husum Isenkramforr .ved AxelHansen Frede ­ rikssundsv. 202 C Brh. g Bella 580 Hvalsoe H& Co. ’ s Eftf. st. Strandstr. 8 Kl g Cent. 6149 Isenkramforr. Meva vedR Knudsen Amager ­ brog. 18 El g *Cent. 8415 Jacobsen Einer V Viborgg. 4 El g 0 3588 Jensen Evald Stefansg. 15 [N] g Tg. 2140 Jensen H A Damm Fælledv. 22 B Kl g No. 3711 y Jensen Harald Roskildev. 301 B Rødovre V alby g Rø. 987 Jensen H E Nansensg. 27 Kl g By 5008x Jensen J C Vrønding, Peter BangsV. 34 El g Gh. 2798 Jensen Lindhardt Aarhusg. 43 El g 0 6067 Jensen Martin Aalholmsv. 4 Valby g Vb. 1798 AVb 4398 Juul Kenny Ryesg. 74 El g N 8193 Kaas Eiler Østerbrog. 152 El g 0 2712 x Kastrup Isenkram v. Harald Christiansen Kastrupv. 111 [S] g Su. 861 Kastrupvejens Isenkram, Tapet-A Farvehdl. v. W Brynje Hansen Kastrupv. 102 El g Am. 3213 Klitten Erik Jagtv. 127 [N] g Tg. 580 Specialitet: Værktøj. Klæning Erik Aalekistev. 74 AVanl.g Damsø 2510 Knudsen Andreas Holmbladsg. 6 [S] gC.6215 A 13515 Knudsen Einar Istedg. 34 E g Eva 534 Kofoed Johs. Gjentofteg. 33 Gjentofte g Gjent. Ill A Gjent. 2310 Kohsel Marg. Vesterbrog. 171 E g Ve. 40 Krogh Johs. N-Frihavnsg. 71 El g 0 2021 Krogh-Rasmussen O Borgerg.71 KJ ffi Palæ 3027 Lam Andreas Borups Allé 8 El g Tg. 4014 Langager Frede Holbergsg.18 Kl g By 5446x Larsen E Vingaardstr. 17111 g By 5538 x Larsen Einer Godthaabsv. 82 El g Gh. 6610 Larsen H Scheel Strandv. 193 Hell, g Hell. 2901 A Hell.' 4101 Larsen Sineus, N-Fasanv. 1 El g Cent. 10460 AGh.7105 Larsson E Frederikssundsv. 141 Brh-. g Bella 913 Laursen Axel W Amagerbrog. 120 El g Ara. 1098 Laursen L J Ørcsundsv. 51 El g Am. 4899 Leth Axel st. Strandstr. 8 Kl g Cent. 6149 Lindsby G Kongevej en 5 Dragør g Dragør62 Lind vad Kn. Godthaabsv. 50 El g Gh. 1717 Lund Carl Falkoner Allé.33 E g Gh. 4698 Lyders Herman Eftf, Akts., Falkoner Allé 45 E g Cent. 1101 & Gh. 9799 Værktøj, Beslag, Traadvæv, Rabitzvæv, Søm, Skruer og Bolte. Lyders K Østrigsg. 55 El g Am. 5551 Lyngby Isenkramforr. v. Axel Thyge Lotz Lyngby Hovedg. 30 Lyngby g Ly 21 & Ly 2821 Løgager Povl A magerbrog.151 El g Am.1252 Lørup Ferd. H A Søn Trianglen 5 El g Cent. 2407 A 14407 Madsen Aage Jyllingev. 28 Vanl. g Danse 2388 Madsen J oh. st.Kongensg.103K! gCent. 4735 Bopæl Grenaag. 3 El g 0 9340 Madsen P Buddinge Hovedg. 31 Søborg g Søb. 1956 , Madsen S H A O Errendal Amagerbrog. 167 I El g Su 1668

Andeisen L Chr. Vesterg 19 Kl g Cent. 2043 AP Andersen Richard Østerbrog. 120 El g Cent. 8017 Authorsen A Strandv. 41B El $ Cent. 12120 & Ryv. 222 Baadh A Winthers Eftf. Kobmagerg. 45 Kl g ★ Cent. 7100 Bagsværd Isenkramhdl. v. CarlRehkopff Bagsværd Hovedg. 119 - 123 Bagsværd g Bagsværd 56 Bang Peter Smalleg. 39 E g Fa. 357 Bendixen P Fredenkssundsv. 190 Brh. g Bella 2990 Bendtzen Sophus Torveg. 50 Kl g Cent. 5841 & Am. 5876 Bispebjerg Isenkram, A Jeppesen Tagensv. 252 Év| g Tg. 4542 BjergholtBorge Kongevejen 33 Holte g Holte 1265 Boeck Carl J GI. Kongev. 23 E C. 9196 & 14391 Bruun Poul Holmbladsg. 90 El g Am. 7852x Brøchner V, Akts., Frederiksborgv. 81 I nv I g Tg. 6518 Brønshøj Isenkramforr. vedLauritsPedersen Frederikssundsv. 148 Brh g Bella 77 Bykas v. H Larsen Amager Landev. 102,104 Kastrup g Kastrup 737 Carlsen F Vigerslev Allé 34 Valby g Vb. 1636 Carstens Fritz Vesterbrog. 37 E g ★ C.2504 Christensen Bernh. Blaagaardsg. 12 El g N 8147 Christensen N M Vesterbrog. 146 AE g V 1242 Clausen Victor Nørrebrog.220EI g Cent.9965 Dahl M Rønnebærv. 8 Holte g Holte 295 Dahl AThomsenV ærnedamsv.6E gCent.5044 Dahlberg Peter Frederikssundsv. 31lNVlj)Tr. 808 Danholt Axel Nansensg. 15 Kl gCent.12070 Dornonville de la Cour Janus Toftegaards Allé 14 Valby g Vb. 309 Ebbesen H de H A Søn,Akts.,Dronn.Tværg. 25Kg*C. 845 Enghaveplads ’ Isenkramhdl., Akts., Enghave PI. 6 E gCent. 5747 ERICHSEN LVNørrebrog. 55 El g*Cent. 9248 Filial Godthaabsv.66Eg*Cent.6647 Isenkram og Køkkenudstyr. Eriksson C Smyrnav. 2 El g Am. 5789 Eriksson V st. Kongensg. 3 Kl g C. 8514 Fals Borge Tagensv. 169 I nv ) g Tg. 4603 Fog Henrik, Akts., Gjentofteg. 60 Gjcntofte g Gjent. 1048 Frdbg. lsenkram-&Udstyrsforr. vedOELund GI. Kongev. 136,138 E g C. 2776 Frederiksen Johs. Enghavev. 211 E ffi Ev. 5223 Freilev Holger Strandv.149 Hell.gHcll.5119 Fæster Kai Lyngby Hovedg'. 84 Lyngby g Lyngby 1263 Gade V, H C Ørsteds V. 53 E g N 5104 Gagnér Einer Aalekistev. 225 Vanl. gDamsø • 904 Gislason Cay Enghavev. 247 E g} Ev. 5450 GodthaabsvejensIscnkram-AKøkkenudstyrs- forr. v. Johs. Nielsen Godthaabsv. 21 E g Gh. 9944 Gottschalk Georg, St. Hans T. 32 El gN1888 Grue Vagn Jyllingev. 42 Vanl. g) Damsø541 Gunvaldsen G Aalekistev. 209 Vanl. gi Dam so 665 Hagedorn Arne Ordrupv. 87 Chtrlottl. g Ordr. 5181 Hansen Chr. V Istedg. 95 E *g C. 16750 & Ev. 4051 Hansen C J Amagerbrog. 59 El g Am. 890 Hansen Johan Amagerbrog. 73 LsjgAm. 274 Hansen Olfert Lyngbyv. 146 El g) Ryv. 401 Hansen O Storm Tagensv. 53 CH) g Tg. 5/32 Hansen Otto Slotsg. 9 EJ g? N 3281 v Hansen Rich. Adser Kobmagerg. 28 Kl g Palæ 7494 Hansen Scharling Istedg. 47 Kl g V 8211 Harder EJ, Selma Lageilofs Allé 52 Søborg g, Søb • 222 & Søb. 242

Novo Terapeutisk Laboratorium N-Fasanv. 213 El g ★ Cent. 110 Telegramadr. „Telanovo*. INSULIN B, NOVO

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Invaliditetsforsikring.

K øhenhavn: Haand i Haand, Forsikringsaktieselskabet, Nygade 4 Kl g *Cent. 1973

Investeringsselskaber.

København: Aktieselskabet at 22 December 1938 Fredc- riksbergg. 1 Kl g C. 205 Dansk Financia, Aktieselskab for Admini ­ stration og K apitalanlæg V-Voldg. G El g C. 53703 Dansk Investerings-Kompagni Akts. Gam ­ meltorv 14 Kl $ ★ C. 6143 Tnvcsteringsakts. Selandia Højbro PI. 6 Kl i g ★ C. 3774 Investerings - Selskabet Nostro Akts. Gam ­ melto v 12 Kl g C. 5400 & 11876 Investerings-Selskabet Tertia Akts. Raad- hupl. 45 EJ g C. 10168 & By 7568 INVESTOR, Akts.« for Kapitalanlæg Nygade 7 E jJC. 12990 Se Real-Registret foran i dette Bind. Stabilia Akts., Selskab for værdifaste Kapi ­ talanlæg Raadhuspl. 413 gC. 15889 Odense: Private Investment Compagni, Di t, Akts. Vesterg. 8 g 80, Stats g 44 Isenkramvarer. Hardware — Quincailliers — Eisen- und Kurzwaren 1. Isenkræmmere.^ 2. Isenkram en gros'? og Artikler for Isenkræmmere. 1. Isenkræmmere. For dette Faos vedkommende er Inddelingen : Sjælland med Mon, Samso og Bornholm Lolland-Falster Fgen med Langeland, Ærø og Taasinge Jylland Sjælland med Møn, Samsø og Bornholm. Køben havn: Aalholm Isenkramhdl. v. A F Rathje Valby Langg. 191 Valbv g Vb. 3521 Agerbek-Poulsen N M Bernstorffsv. 86 Hell, g Hell. 4045 Amager Køkkenudstyrs Magasin v. E Hal ­ green Amagerbrog 38 El g Am. 890 Andersen Aage Bronsliøjv. 2 B Brh. g Bella 1540 Andersen E M Frederiksborgv. 181 I nv I g Søb 675 Andersen H Nygaard, Peter Bangs V. 57 E g Gh. 4871 Andersen K Bornemann Frederikssundsv. 56[NV]gTg. 1634

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker