kraks vejviser 1920 handelskalender

1

V 1■■ W-1

F

r^— -

' '*•*!*.dF£r??

KRAKS

VEJVISER

DANMARKS HANDELSSPEJL

1920

151. AARGANG • KRAK 58. AARGANG

2. B IND : H AND E LSK A LEND ER

KRAK

KRAKS FORLAG NYGADE 7, KJØBENHAVN.

Trykt hos 0. C. Olsen <&Co.

Made with FlippingBook - Online catalogs