kraks 1971 gaderegister

i „nimiibiL-mijhaMMMtmiiiirmiWW

Gaderegister og Husregister for København og omegn j . 3

*

Gader, veje, pladser, ejendomme, ejere, lejere

/

I

Område

\

-

se kortskitsen side 5065.

j

i1

■ i’

Gaderegister postdistrikt, sogn, valgkreds, politikreds, kommune; for Københavns kommune tillige kvarter, rodekontor, socialkontor

Husregister 8500 gader m.v. postdistrikt, postnr., korthenvisninger heraf

6500 gader m.v. tillige med oplysninger om ejendomme, beboere og visse gadenavnes oprindelse

300 kortskitser over vigtigere gader med nærmeste omegn

Ejendomme bygningsfredning; i København og Frederiksberg matrikelnr., ejendomsværdi, grund* værdi, ejere

450.000 virksomheder, institutioner, private husstande navn, branche eller stilling, telefon

Omfatter alle telefonabonnenter

Kort over København og omegn findes foran Vejledning i Gaderegistrets brug findes på side 5066 Vejledning i Husregistrets brug findes på næste side

z

j r '

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker