kraks 1941 provinsregister

Vejviserens

2. Bind indeholder. VI: Firma-og Aktie­ selskabs-Register

1. Bind indeholder.

Afd. V: Real-Register

Afd I: Kort og- Planer — II: Gade-Register og IIus-Register — HT: Person-Register — IV; Provins-Register

Afdeling IV

•— VII: Fag-Register - VIII: Island — IX: Udlandet

Provins-Register

A. Forretninger Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen saml andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. Kort findes ved Byerne Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Haderslev, Helsingør, Herning, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Kalundborg, Kolding, Korsør, Køge, Nak­ skov, Nyborg, Nykøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg,, Skive, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Vejle og Viborg, for Aarhus’s og Odense’s Vedkommende, med indlagte Sporvejs- og Omnibuslinier. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B. Priuat-Adresser 19,000 Mænd og Kvinder af alle Såmfundsklasser, hvis Adresser er af Interesse for en større Kreds. [Adresser paa Personer i København og omliggende Villabyer maa søges i Afd. III, Person-Register for København]. C. Større Gaarde Gaarde, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig InLercsse, med Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets Anvendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Okt. 1936 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. D. Kommunefortegnelse 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Register findes paa næste Side. I Tillæg til Afdelipg VII i 2. Bind findes:

Færøerne: Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser og Fag-Register. Grønland: Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

Made with FlippingBook Online document