VesterbrosPassage

Vesterbros Passage Et stykke København mellem Rådhuspladsen og Trommesalen Af Bent Zinglersen

S A M L E R E N S F O R L A G • K Ø B E N H A V N 1 9 7 8

Made with