VesterbrosPassage

Litteraturliste Carl B ruun : Kjøbenhavn

Carl C.Christensen, Louis Bobe og Fr.Weilbach: Frederiksberg - vejen går, min tro, over Vesterbro Carl H.Clemmensen: M it København Per Eilstrup og Lars Lindeberg: De så det ske under besættelsen J o h n F. Ekvall: Vesterbro Albert Gnud tzmann og Helmer Lind: Storkøbenhavn F.Hendriksen: Fra Kjøbenhavn P. Klæstrup: Det forsvundne Kjøbenhavn G.F.Larsen: Documenter og Actstykker til Kiøbenhavns Befæstnings Historie M. Lebech: Rådhuspladsen som den blev til — og som den kunne være blevet Steffen Linvald: I byens tjeneste Steffen Linvald: Udsigten fr a Reventlowsgade 12 - historisk set Steffen Linvald: Rådhuspladsen i fortid og nutid T ip p e Lumbye: I familie med Tivoli Otto Mackeprang: Omkring Rådhuspladsen E. Mentze: Tivoliminder Carl Muusmann : Firsernes glade København Carl Muusmann : Halvfemsernes glade København O. Nielsen: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse

C. Nyrop: Den nordiske Industri- og Kunstudstilling 1872 Georg Nø rregaa rd : Entreprenørforeningen 1892-1942 Erik Pontoppidan: Den Kgl. Residens-Stad Kjøbenhavn Ebbe Sadolin: Tivoli Viggo Schiørring: København under buelamperne Viggo Schiørring: Københavner-potpourri Poul Strømstad: Søerne

J.P .T rap : Danmark Architekten /Arkitekten Avisårbogen 1924-76 Dansk Biografisk Leksikon Dansk Jernbaneblad Før og Nu 1918 Historiske Meddelelser om København 110

Made with