Samling_af_Bestemmelser_1928

SAMLING AF BESTEM ELSER

VEDRØRENDE

KØBENHAVNS KOMMUNE.

1 9 2 8 .

DDGIVET PAA KOMMUNALBESTYRELSENS FORANSTALTNING

VED

A U G U S T N I EL S EN , KONTORCHEF I KØBENHAVNS MAGISTRAT.

KØBENHAVN. TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S. 1929.

Made with