S_Teateravisen

TeaterAvisen I A n t A M l l i r i c a i l FolkeTeatret, Nørregade 39, 1165 København K

1857 1982

e a t r !

125 ÅR^

Sæson 1982/83

Billet-tlf. 01/12 18 45^

Kære publikum!

Hermed byder vi Dem hjertelig velkommen til Folketeatrets 125 års ju­ bilæumssæson. Vi invi­ terer Dem indenfor i et hus med mange initia­ tiver og håber på, at vi - ved at gøre teatret endnu mere udadvendt og gæstfrit for ny dansk dramatik, for de store klassikere, for uden­ landske ideér, for dis­ kussioner, for Blå Ti­ me, for Ung Scene og for foredragsrækker om teater - vil knytte for­ bindelsen mellem Folke­ teatret og dets voksende tilskuerskare endnu stærkere sammen. Vi er stolte over at kun­ ne præsentere Dem for et helt spektrum af dansk dramatik, spæn­ dende fra den danske skueplads fader Hol­ berg til de allernyeste navne. Vi håber, at publikum vil møde talrigt op og være med til at fejre Danmarks ældste sta­ digt aktive teaterhus. Nok er vi det teater, der

FolkeTeatrets indgang i Nørregade vist i Illustreret Tidende 1882-83, altså for præcis 100 år siden. Nørregade 39

har flest år på bagen, men vi vil også have lov til at indbilde os, at vi er et teater, der i ligeså høj grad satser på frem­ tiden, og her håber vi, at mange glade teater­ gængere vil følge os, som de så flittigt har gjort gennem de sidste sæsoner. Velkommen i teatret! Preben Harris Teaterchef

Kamma, blev gift med Det kgl. Teaters censor Knud Lyhne Rahbek, medens nr. 2, Julie, blev digterkongen Adam Oehlenschlågers brud. I lang tid måtte de to unge mænd nøjes med fra volden at kaste forelskede blikke til ha­ vens lysthus, der måske gav mulighed for dis­ krete stævnemøder. Men ingen kunne ane, af dette område skulle blive rammen om et le­ vende teaterliv i 125 år. I 1845 blev Nørregade­ grunden solgt til A/S Kjøbenhavns Hippo­ drom, hvis aktionærer blev kaldt Hippodrome- darer. Der opførtes en »tattersall«, senere suppleret af en circus. Men da københavnernes interesse for den ædle hestesport ikke var til­ strækkelig stor, blev

Spredte minder fra et hus, der var bryggeri, ridehus, circus og i 1857 blev til Folketeatret. Københavns ældste krogede gade gav plads til Vor Frue Kirke, Bi­ spegård og Universitetet, men foruden det spiri­ tuelle blev også det spi­ rituøse tilgodeset, idet der var flere vin-, øl- og brændevinsbryggerier. Nørregade 39 var en bryggergård, der ned­ brændte i 1728, ødelag­ des af englændernes bomber i 1807, men sta­ dig blev genopbygget. Gårdens område strakte sig helt ud til Nørrevold med herlig have og lyst­ hus. Bryggeriets mest kendte og seneste ejer, assessor i Hof- og Statsretten, Hans Heger, havde to yndige piger, den ene,

Læs inde i TeaterAvisen: Publikummeren a f Ib B o y e .............................side 6 Anmeldelse! af Jens Kistrup .............................side 19 Til tilskueren (¿fBjørn Watt-Boolsen .............side 28 Vi tegner forestillingen af Claus Seidel side 32 Med mikrofonens hjælp a f Ulla Strømberg .. side 35 Komedier, det billige stads af Nils Schou . . . . side 37

Af Thorvald Larsen, Folketeatrets direktør i hele 24 år - i perioden fra 1935 til 1959. Han var den niende i direk­ tørrækken.

bygningen i 1857 om­ dannet til teater, »for- pagtet« af kammerraad H. W. Lange. En historisk vigtig ting, der skete i den gamle ri­ desal, Hippodromet, fortsættes side 4

tepertoire-planer: olkeTeatret side 24/25 hippodromen side 27

Made with