S_HaandbogForForeninger

1

INDUSTRI* OG HANDELS*KLUBBEN MAGNETEN

AXELBORG SELSKABSLOKALER (vis å vis Paladstheatret og Cirkus)

KLUBBENS FESTLIGE INDVIELSE £Kunstnerisk Underholdning - 2) anseopvisning Qans - Ja zz %and - S a r JSørdag den 29. fHugust 1925 SKI. 9 SHft. pr.

Indmeldelse daglig i Lokalerne KL 11—7

T E L E F O N 10663

SHver SRften SKI. 9 Selskabelig Sam* menkomst med ¿Foredrag, SKunstnerisk ‘FXriderh.oldnir.g, ¿Dansecpvisrdng

SKlubbens elegant monterede JSokaler er daglig aabne SKI. 11 SForm. til 7 S ftm . med SHdgang til ^ de fon <£æse= og Skriveværelse.

086542935

8654292 5

m 101 KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER

m

S. JOHNSEN & CO. KBHV n u,

Made with