Samling_af_Bestemmelser_1908-10

Fastsættelse af Normalbidraget.

2 6 3

1908.

jfr. Lov af s. D. Nr. 131 § 8, ommeldte Normalbidrag for 18 Sept. Femaaret 1ste Juli 1908— 30te Juni 1913 saaledes :

Børn (i og udenfor Ægteskab)

Moderen udenfor Ægteskab

Maane- deu efter Barsel­ færden

For Maane- den før Barsel­ færden

Resten af Tiden

Barsel­ færden

2 første Leveaar

Kr.

Kr.

Ivr.

Kr Kr.

144 120 20 12 20

København............................... Københavns Amt: for Frederiksberg Birk og Amtets nordre B irk......... for den øvrige Del af Køben­ havns A m t ........................... for Roskilde og Køge Køb- ■ stæder.................................... for den øvrige Del af GI. Roskilde A m t .................... Frederiksborg Am t................ Holbæk A m t ........................... Soro A m t .................................. Præstø A m t ............................. Bornholms Am t...................... Odense Amt: for Odense Købstad............. - den øvrige Del af Odense A m t ........................................ Svendborg Am t...................... Maribo Am t............................. Aalborg Amt: for Aalborg Købstad........... - den øvrige Del af Amtet Hj prring Am t........................... Thisted Amt ........................... Viborg A m t ............................. Randers Am t........................... Aarhus Amt: for Aarhus og Horsens Køb­ stæder ...................................... for den øvrige Del af Aar­ hus A m t ............................... Ringkøbing Am t.................... Ribe Amt: for Esbjerg Købstad........... - den øvrige Del af Amtet Vejle Am t.................................. Færø Am t..................................

12 20

144 120 20

120 108 15 12 20

15 12 15

108 96

12 12 12

72 60

84 72 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12

72 60 72 60 72 60

60 50 12 12 12

86 72 12 12 12

12

72 60 12 12

12 12 12

72 60

72 60 12 12 12

80 72 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

72 60 66 60 66 60 72 60 72 60

86 78 12 12 12

72 60 12 12 12

72 60

12 12 12

86 72 12 12 12

12 12 12

72 60

72 60 12 12 12

54

90 75

Hin. Tid. B. S. 609.

Made with