Merged PDF 1960 provinsregister

Vejledning i brugen af Provins - Registret

A. Forretninger er opført byvis. Byerne (se nedenstående fortegnelse) er opført alfabetisk. For hver by er først meddelt et Real-Register, indeholdende oplysninger om [myndigheder, offentlige kontorer, institutioner og for­ eninger med hjemsted i den pågældende by, samt en del statistiske data: indbyggertal, beskatningsprocent m.m. Under »forretninger« er alle blot nogenlunde betydelige virksomheder medtaget. Ved forretningen er anført stillings- eller varebetegnelse, der tillige angiver, under hvilke overskrifter i Fag-Registret (afdeling VII i Vejviserens 2. bind) den er optaget; der finder man de tilføjelser, som angiver virksom­ hedens særlige specialiteter. Erhvervsdrivende, der ikke er medtaget under »forretninger« i Provins-Registret, må søges i Fag- Registret under de respektive fag-overskrifter. Nogle fag-fortegnelser findes på supplementslister, f.eks. caféer, restauranter og kroer, slagtere og viktualiehandlere, brugsforeninger. Disse fortegnelser leveres gratis til købere af Vejviseren ved indsendelse af rekvisition på en af kuponerne, som findes sidst i 2. bind. Ved hver by (efter »forretninger«), er givet en fortegnelse over landsbyer i omegnen, der har post­ adresse til den pågældende by. Erhvervsdrivende i disse landsbyer må søges mellem forretninger på landet. Forretninger på landet (se nederst på siden). B. Privat-Adresser. Rækkefølgen er den samme som i afd. III, Navne-Register for Køben­ havn (se bagsiden af den grønne karton foran dette register). C. Kommunefortegnelse. Ved hver sognekommune er anført sognerådets eller kommunalbestyrel­ sens postadresse, amtet (eller amtsrådskreds), herred og et nummer for rets- og politikreds, samt ind­ byggertallet 1955. I begyndelsen af fortegnelsen er indsat et henvisnings-register for kommuner med dobbeltnavne, og i slutningen findes en nøgle til de benyttede numre for rets- og politikredse. I Provins-Registrets afsnit A er optaget nedenanførte 173 byer samt Fanø og Samsø Købstæderne er betegnet med * *Aabenraa ♦ Faaborg Hedehusene ♦ Køge ♦ Randers ♦ Sorø ♦ Aakirkeby Fakse Helsinge Langaa ♦ Ribe ♦ Stege *Aalborg Fakse Ladeplads ♦ Helsingør ♦ Lemvig Ringe ♦ Store Heddinge Aalestrup Fanø ♦ Herning Lillerød ♦ Ringkøbing ♦ Struer ♦ Århus Farsø ♦ Hillerød Lunderskov ♦ Ringsted ♦ Stubbekøbing Aars Farum Hirtshals ♦ Løgstør ♦ Roskilde ♦ Svaneke Aarup Fjerritslev ♦ Hjørring Løgumkloster Roslev ♦ Svendborg ♦ Allinge Fredensborg ♦ Hobro Løkken ♦ Rudkøbing ♦ Sæby Arden ♦Fredericia ♦Holbæk ♦M ariager Ry "•Sønderborg Asnæs ♦ Frederikshavn ♦ Holstebro ♦ Maribo ♦ Rødby Taastrup ♦ Assens ♦ Frederikssund Holsted Marstal Rødding Tarm Augustenborg ♦ Frederiksværk Hornbæk ♦ Middelfart Rødekro ♦ Thisted Ballerup Gedser Hornslet ♦ Nakskov Rød kærsbro Tinglev Birkerød Gilleleje ♦ Horsens ♦ Neksø Rønde Toftlund Bjerringbro Give Humlebæk ♦ Nibe ♦ Rønne Tyborøn *Bogense Glamsbjerg Hundested Nordborg ♦ Sakskøbing Tølløse Brabrand Graasten Hurup ♦ Nyborg Samsø ♦ Tønder Bramminge Gram Hvalsø ♦ Nykøbing F. ♦ Sandvig Tørring Brande ♦ Grenaa Højer ♦ Nykøbing M. ♦ Silkeborg Ulfborg Broager Grindsted Høng ♦ Nykøbing Sj. Sindal Vamdrup Brovst Gudhjem Hørsholm ♦ Nysted ♦ Skagen ♦ Varde Brædstrup Gørlev Sjælland Ikast ♦ Næstved ♦ Skanderborg Vejen ♦ Brønderslev ♦ Haderslev Jyderup Nørre Aaby ♦ Skive ♦ Vejle Brørup Hadsten ♦ Kalundborg ♦ Nørresundby ♦ Skjern ♦ Viborg Christiansfeld Hadsund ♦ Kerteminde Odder ♦ Skælskør Vinderup Dronninglund Hals Kjellerup ♦ Odense Skærbæk Vojens ♦ Ebeltoft Hammel ♦ Kolding Otterup Skørping ♦ Vordingborg Ejby ♦ Hasle Korinth Padborg ♦ Slagelse Vraa ♦ Esbjerg Haslev ♦ Korsør ♦ Præstø Slangerup ♦ Ærøskøbing Ølgod Forretninger på landet (uden for de i nærværende register optagne købstæder og andre byer m. m., se ovenfor) findes i afdeling VII Fag-Register for hver enkelt branche ordnet efter stednavne.

Made with FlippingBook - Online catalogs