Merged PDF 1923 personregister

Afdeling IV .

Person-Register for Kjøbenhavn,

Alfabetisk Fortegnelse over Privat-Personer og Forretninger VKjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer under ét med Angivelse af.den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Glade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. Barberer, Frugthandlere, Viktualiebandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. Institutioners Adresser findes i Afd. II, Real-Register for Kjøbenhavn. — Adresser paa Privat-Personer og Forret­ ninger udenfor Kjøbenhavn, se Afd. V I, Provins-Register.

L i s t e o v e r D e d e .

I Slutningen af denne Afdeling findes en Fortegnelse over kendte Personer, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 1. December 1921 — 30. Novembei 1922.

En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

Made with FlippingBook HTML5