Kraks vejviser1924 personregister

Person-Register for Kjøbenhavn

Bøge—Børs

IV — 624

BøgedamC Enkefrue (Sygeplejeforr.Norden) Slagelseg. 10s H Bøgekilde S SForretningsf.Søborgallé 33Brh. | Bella 284 Bøgekjær H P Skomagerm. V-Voldg. 86 H By 3705 Bp. Reykjaviksg. 4* 4 (S gi Am. 1.95ox Bøgelund Hans Gross. L I Brandes Allé 132® | N 2615v - P J Gross. Schlcgels Allé 83[S $ V 5748y Bøgelund-Jensen MEnkefrue (Bogelund-Jen­ sen 1 E hlersv. 24 Hell. | Hcll, 1040 - Bøgelund-Jensen Køkkenudstyrsforr. Frm. Raadhuspl. 2 HU JJ Cent. 863 &804 Inspektor Jørgens efter Kl. 6 g) Am.4204x - Sven Prokurist Ehlersv. 24 Hell. g! Hell. 1040 - Thor Tegner st. Kongensg. 875 Kl gi Palm 1991 Bøgely M P Arkitekt Odenseg. 18s tiS Bøgeskov-Jensen O Bogholder Hessclug. 193 @ gi St. I677y - Ellen Kommunelærerinde HumJcbækg.23s E - Ove Kommunelærer Ilumlebækg. 23s GQ Bøgesø H C Tømrerm. Jomsborgv. 2 Hell. g Hell. 1347y BøgevangHansForvalterNyAabouIevard64[L] - Mary Frue Danselærerinde Falkonerallé 90' m g N 3532 V Bøggild V P Assist. u.Magist.Cand.phil.Clas- sensg. 25 As Hl - P K Bogholder Rosenallé 28 Vanl. - E CEnke e. Provst Biilowsv. 7 A1(S - Elna Geermanri. Enke e. Stationsforst. Go- thersg. 38 EJ $ Palæ 2072y - Dagmar Frue Frydendalsv. 2SE jpV 3900 - Birgitte Frøken .Forchh.ammersv.291 ED g) V 3929 - Mariane FrøkenSortedamsg.73[N||iN2282y - Bernhard Gross. Odenseg. 172H Jp 0 5435 - Charles Gross. (Bøggild & Jacobsen) Clas- sensg.844E JJ 0 5171 - &Jacobsen Gross. Toldbodg. 10 E J) Cent. 12742 & 1477!) - Petrus Købmand Havneg.21.:iIE3$ By7876 - O J D Lagerchef Fredericing.31 Kg) Palæ lyoiy - OE LægeGodthaabsv. 32 A’ E liG h. 392 (1-2, Fred. till. 6-7) - Bernh. Prof. R. Frydendalsv. 2S® | V 39 00 - O B Prof. v. Univ. M VS. Ø-Voidg. Mineralog. Museum El - Carl Vinduespolerer Husumg. 254E J) • Tg. 1879y Bøgh Inger V Broderihdl. Vesterbrog. 64A' El | V 6004y - Olaf Cand. jur. Fuldm. i Generalpostdir. Amidsv. 252 © JpV 2238x - Alex Cigarhdl. Nørrebrog. 13 IN)J) N 547 y Bp. Nørrebrog. 68' IS -H A Driftsing. Howitzv. 17* IB - Julius Hdlsgartner Rosenallé 24 Vanl. Jp Damsø 20 - Axel Ingeniør Enghave Brygge [B] g) By 476x - Holger Ingeniør Amager Fælledv. 17'(c] - F Lektor Mag. scient. Forhaabningsh. Allé 274S g! V{V.KlOy - Th. Professorinde Gl.Kongev. 98' © JiV 2177y - Sv. Præst Sekretam i K.F. U.M. Gothorsg. 115 El | By 2202y - E Justitsraadinde Falkonergaardsv. 15 © DN 1743x - Emil Restauratør Toftegaards Allé 9 Val­ by J Vb 21 - Ghv. Uvtekr. Leifsg. 14 © § Am. 2041 Bp. Lei 1sg. 13 QU Bøgb-Hansen GAdjunkt MadvigsAllé l i 3© | V 8002 Bøghave Ernst Petersen Skrædder v. d. kgl. Teater Ved Linden 9SEl gi Am. 1175 Bøghof E Smedem. N-Frihavnsg. 85' El J) 0 75lx - &Hansen Smedera. Guldbergsg. 43 [Nj D Cent. 11684

Børgesen Martin Gross. (Frm. Martin Børgesen) Ved Stranden 8 IS - N&Co.Groas.Graabrødret. 16BlflCent.4588 - Robert Gross. (Martin Børgesen) Hans Backers Allé 2;' (E5 § Am . 3307 - Vald. Gross. Malmmosev. VolmerhusHolte Jp Holte 495 - T O tid Isfuldm. Chr. Richardts V. 9S © - L R Ingeniør ParaIlelv. Lyngby - Otto IngeniørBiilowsv. 5 B S © - Børge Klejnsmedem.Jagtv.884[C1 § N3743u - A J Murerrn. Ilelgesv. 271(S | Gh. 65 - C Skibsinsp. Willemoesg. 16s (g] |) O 4698 - AdoJphSkindhdl. Vcrmlandsg. 15 [0 Jp Cent. 7291 Bp. Amager Fælledv.372Ej Jp Am. 2511 - Christine Skotøjsforr. Poder HvitfeUlts Str. 174 ® - Charles Slagterm. st. Brøndstr. Dragør J Drager 107 Bp. Gothersg.Dragør | Dragør 186 - H a r a l d B ø r g e s e n (Indehaver Olaf Barfoed) Sportsforr. Frederiksbergg. 28 2D f Cent. 689 Grundlagt 1871 Børges en & Co., Akts., Straahafctefabr. Gross. Pilestr.l9-25Kf$i Cent. 142 & 3107 - Lauritz SæbehdJ. Esbjergg. 5 (0) jp02929y - Sophus Tømrerm.Øverød 58 Holte ® Holte 193 Børjesøn Gunnar Kunstmaler Nordbane Allé 3 Gjentofte JJ H elf 1216v Børjesson ( 'arLlIdlsrcjsendc Vinkelv.313®U N 185.lv BørlingBartram Malerm.Todesg. 12’ iNl ®N 3320x Børlund Magnhild Frøken Fuldm. Emilieg. •1A! © | \r 7076 Børneekviperingsforr. Dagmar, Akts., Blaa- gaardsg. 9 !N] gi N 611 x Børnehjem se Fhnnelisten paa de gule Blade Børnehospital Dronning Ijnuises Ø-Fari- magsg. 31 E J) Cent. 5706 & 10752 se Afd. i I Real-Register Børnehospitalet paa Fuglebakken Drosselv. © | Gh. 605 se Afd. II Real-Register u. Hospitaler Børnenes Bazar v. Carl N Jensen Frederiks- borgg. 21 E | Cent. 7260 - Beklædnings-Salon ved Inger Conradsen Østerbrog. 56 B M £> 0 2014 v - Kontor Kr. Bernikows G. 2 KJ) Palæ 7 - Magasin ved Ragnhild & Harriet Edwin Børnekonfektionsi'orr. Aaboulevard 33 © | N 3455y Børneplejestationer se Afd. II Real-Register Børre H C Intendant Frdbg. Allé 52' © V 340.3 - 1 & Co.’s Eftf., Akts., kgl. Hof-Manu- fakturhdl. Østerg.13 E | Cent.1532 &9950 - B ø r r e L o r e n z e n &,Co.Konfektions- i'orr, kgl. HofleverandørOsterg. 13 E JJ Cent. 1475, 7675 & 7621 Telegramadr- „Modeberre“ Indt'havere: Birger Christensen Sortedainsdosscring693 E Jp 0 1182 Kay Eingberg Rosenvængets Sideallé 32 E | 0 1177 Børre-Lørenzen AML EnkefrueV-Boulevard 374E) Børresen [Se endv. Børgesen] -Jobs. E Belysningsdirektør Bernst.orff.sg- 174E f By 7740 - Gudrun Frøken (Iver Børresen) St. Ann# PI. 224 E | Palæ 2217 - Hakon Komponist F rederiks?. 6’Efii Palæ 1145 - N CKurvctnagerm. Nørrebrog. 1583(Ø - NMetalvarefabr. Lyngbyv. 831 St 958 - J I I Partikulier GI. Kongev. 99* © - A Prokurist Korsørg. I!)2 !øj | 0 4 5 5 3 y • Iver Bø r r e s en Skrædderetablissemebt h rm. kgl.Hofleverand«rBredg.23 5 2 fCent. 5740 - Jørgen M Varemægler Mariendalsv. 12 | Gb. 908 - Jørgen M&T Broe Varemæglere BorsøD E I Cent. 908 & 2308 Børscentralen ved Nathan Vekselererforr. Krystalg. 24 E | Cent 12413 & By 3834

) Bøgsted Louis A Skrædderm. Fred. d. 7. G. i 212 IS | N 827x Bøgvad <£ Co. Speditører Vesterbrog. 70 A ® | V 7056 - P Speditør Schioldannsv. 1 Charlottl. tfj Ordr. 1663 Bøhling J A fh. Maskinmester St. Thomas A llé 14' © JJ V 256u Bøhm Ernst Agenturforr. Chr. Richardts V. 44 © $ N 5972 - A Rud. Bogtrykker Rømersg. 23B,lSE 11 By 580 - Fred. Direktør Lundsg. 82 El g) 0 5761 - J M Bøh m, AageLarsen,SpeditionNyTold- bodg. 37 ® | Cent. 2590 & 2570 (8—5) Bøhme Magda Frue Thorvaldsensv, 43 © M V 7065 - G W Ingeniør Norreg. 513 El - V Xylograf Larslejsstr. 13s E Bøhner F Kommunelærer Emmasv. 17 Gjen- tofte j$ Gjent. 947 Bøiken C E S Adjunkt v. Metropolitanskoleu Mariendalsv. 62s (E) Bøje Sigetty Blomsterhdl. Borgerg. 132 QS | Palæ 692. - Holger Kommunelærer Johannev.l7sHell. I) Ilelf. 1237x - L Linoleumsmontør Torveg. 62 03 gi Cent. 14924Bp. Portngalsg. 194 [Sj gi Am. 1539 x Bøjesen N Tegner Charlottenlundsv. 8 Hell. Bølck Kai Gross. Bornholmsg. 8:' E JP Palæ 3916 Bølling Emilie Enkefrue Ved Amagerport 5 1 m - Francoise Enke e. Skovfoged Carlsbergv. 4 Valby - Karen Enke e. Læge M W Sass V. 15 Gjentofte J) Gjent. 337 - F Kunstmaler Søllerød Holte - G Prokurist Lundsg. 6® E S § 0 85 - Chr.Redaktør Pileallé 19 A 1 ® gi V 2819x Bømler J Rentier Ribeg. 1:! IS |1 0 5579 - Vald. Skomagerm. GI. Kongev. 148 © JJ V 5203x Bp. Enighedsv. I4 © Bønecke Augusta Professorinde.!agtv.2092i§ Ai St. 637 Bønneland R J Bogholder Strandv. 110 D 1 Hell. |J Hell. 1876y - Axel elektr. lnstall. Carolincv. 15 Hell. - A Herreekviphdl. Absalonsg. 21 A El Jp V 7128 Bp. St. Knuds V. 501© $ V 9183x Bønnelycke Constance Enke e. Skibsfører (Blankensteiner’s Eftf.) Collinsg. 42 (Øl g 0 3504y - Emil Forfatter Lyshøj A llé l 4 Valby - E S Formand Ilaabets A llé 30 Brli. - Chr. Gross. (Blankensteiner’s Eftf.) Col­ linsg. 42 E) Bønnelykke Chr. Bogbindem . Løngangsstr. 37 E | By 1357x - Agnes Prokurist Zinnsg. l ' ® | 03558v - N Prokurist Guldbeigsg. IC3 IH) § N1824y Bønneløkke H Oand.pharm. S-Fasanv. 97 3 Valby | V b . U 6 v Bønnerup J J Bogbinderm. Ravnsborgg. 8 IS Ji N 4372 Bp. Ravnsb. Tværg. 9 S Bønsdorff H edvig Kommune!ærerinde Langøg. 8 l © g) St. 957v Bønsøe William Harald Snedkerm. Mun- kensv.72 ED Børding N iels Pianostemmer Ahlefeldtsg. 28® E | j By 828 x Børge Johannes Ingeniør Cand. polyt. Sortedamsg. 54 (SI JJ N 700 Børgesen [Se endv. Børresen] - HFAfdelingsehefGl.Kalkbrænderiv.233® - O Annonceeksped. Rosengaarden 10 QS | By 1679 - Børge Arkitekt Hollænderdybet 63 [c] g Am. 2242 - M C Dameskrædder Hojlandsvangen 30 Brb. f Bella 591 - Fr.Dr.phil.Rosenv. IIovedv,19El JpØ 1019 - N Enkefrue Maglekildev.132 ® | V 5830y - A Frøken Østbaneg. 73 El | 0 1807 - Carl Gross. Mynstersv. I l 3 © § V 2499y - Martin Gross. Frm. Ved Stranden 52 $ Cent. 1440

Made with FlippingBook - Online catalogs