Kraks vejviser1924 personregister

Person-Register for Kjøbenhavn

JBiilo - Bøge

IV - 623

Bærentzen Poul Assist. Julius BlomsG.153ID - ‘s CWBogtrykkeri Blaagaardsg. 15 El fi Cent. 2088&2085 - ’sBrødr. Cliché & Reproduktionsanst. Gothersg. 41 E 4 By 8040 &By 8041 - Frederikke Enkefrue Julius Bioms G. 153 ID4 Tg. 1628y - Hedvig Enkefrue Vendersg. 282E 4Cent- 5005 - I MGross. Agenturforr.Vejrøg. ^ 4 St. 403 - L CGross. (L CBærentzen & Co1.) Dron- ninggaards Allé 6Holte 4 Holte 770 - L C&Co. Gross. Nyhavn 42 A E 4 Cent. 11050 - L Em. Gross. Puggaardsg.43E 4 By 290v - OH Gross. Strandpromenaden33jgi] |)Cent. 11291 - WiUiamGross. N-Voldg.l53E 4Cent-3009 - Axel Kemigraf (Brødr. Bærentzen’s Cli­ ché- & Reproduationsanst.) Palnatokesg. 52E 4 V 6881 y - LouisKemigraf Højdevangs Allé 331E 4 Am. 2768x - Julius Prokurist JPE Hartmanns Allé 15 Valby 4 Vb. 934 - Emil Redaktionssekr. Peder SkramsG. 26s E 4 By 5339 y - Carl RedaktørFrøderiksborgg.433E4Cent. 13868 - S Smedem. Alexandrav. 4 ID 4 Tg.884x Bp. Héjrev. I4ID4 Tg. 497x Bårnholt Adolf Slagterm. F F Ulriks G.ll IB 4 St. 850 Bøcher Emilie Enke e. Læge Nyvej 6SE 4 V837x - RichardKunstmaler PaludanMullers V. 94E 4 V 2169y - E Læge Torveg. 191 E 4 Cent. 6250 (Hverd. 1-2, Onsd. 6-7) - GeorgMøbelarkitekt Borups Allé 64ID 4 Tg. 2468y Bøckel Kurt Fotograf Holmbladsg. 144E BøckerKappel Skoleinsp. Cand.phil. Bell- mansg. Kommuneskole ^ Bøckmann A Annoncebureau Linnésg. 20 E 4 By 6030 Bp. N-Farimagsg. 554E - Marie Fotograf Amagerbrog. 614E 4 Am. 2980x - F Maskinfabr. (Bøckmann&Nielsen) Bro- bergsg. I1E 4 Am4949 •&Nielsen Smede- ogMaskinværkstedKri- stiansholms 0 E 4 Cent. 8659 BødeherHeinrichBogholder St. Thomas Allé 173E Bødker S J Eksportør Frederikkev. 15 Hell. Bødskov .JPostbudformandHolsteinsg.543E 4 0 4181y BøeghAlfred Gross. Søgaardsv. 19 Gjentofte 4 Gjent. 653 BøgeJohan AfdelingschefSofiev. 134E 4 N1878v -AV Konstruktør Bellmansg. 40 ^ 4 St. 690y - Marie Manufakturhdl. Torveg. 62 E 4 Am. 4398 - ’s Waldemar Eftf. ved Elly JensenManu­ fakturhdl. Amagerbrog. 98 E 4 Am963 -H L Mekaniker Helsingørsg. 4E 4 Falæ 66 Bp. Weysesg. 55 li 4 St. 856y -F A Repræsentant Fredensv. 482Charlottl. f Ordr. 2008 HE SkibsførerNyvej 8 Gjentofte 4 Gjent. 738 - Viego Translatør Strandboulevard 1252E 4 0-387v Bøgebjerg Ernst Cand. polit. Sundholmsv. 412E - Olga Enke e. Billedhugger Jahnsensv. 13 Gjentofte 4 Gjent. 114 - Michelle Koncertsangerinde Sundholmsv. 412(S) Bøgebjerre IA Chr. Prokurist Larslejsstr. 132E - IvarRepræsentant Koldingg.6 M 4 0140x - S Speditør Amalieg. 31 Kl 4 Cent. 11414 Bp. Koldingg. 6SE 4 0 140x Bøgedal OlufL KøbmandTaarbæk Strandv. 205 Klpbg. 4 Bell. 209 - HRedaktørKildevældsg. 48 ^ 4 St. 1771

BiiiowC A v.GrossJFBulow&CoJToldbodv. 62 E |1 Palæ892 - F v. Gross. (F Biilow&Co.) Svanemollev. 62Hell. 4 Hell. 1682 - F Bii lo w & Co. Gross.Automobilhdl.Told- bodv. 6 E 4 Cent. 1720 - Bi i l ow & Mø l l e r Gross. Assuranceforr. Stormg. 61 IH 4 Cent. 465 Telegramadr. „Bulowmoler* Etableret 1879 Grosserer Th. Thomsen Horsliolmsg. 22 C E 4 Tg. 2014 GrossererK Cram Privatbp. Strandv. 208 Charlottl. 4 Ordr. 919 - Ro b e r t Bi i l ow Gross. Automobilhdl. StrandbouJevard 144 M 4Cent.3087 &6518 Bp. Teglgaardsv. 86 Charlottl. - CE T v. Hdlsfuldm. Fuglevangsv. 92IS - H v. Hdlsrejsende Schioldannsv. 8 Char­ lottl. 4 Ordr. 157 - Frits Højesteretssagf. ekstraord. Højeste- retsass. ML. K. Niels Hemmingsens G. 9 E 4 Cent. 6722 & 14897 Bp. Bjerregaards Sidev. 5 Valby 4 "V"b.50 - VilhelmIngeniorCand.polyt.Rostrupsv.6E - CA v. Kapt. i Fodf. R. Rosendalsg. 104121 4 0 1779y - Fr. Kontorchef Strandv. 68° S 4 St. 445y - Johan Kontorchef i Indenrm. Cand.jur.R. V-Boulevard 413E 4 By 6758 -EG Kurvemagerm. Nørrebrog. 12 El 4 N 535 Bp. Ravnsborgg. 44El - A AMarinemaler S-Boulevard 903E - Vald. Mel-&Grynhdl.HC0rstedsV.46m 4 N 394 Bp. Kong Georgs V. 70* E - CA v. Overrctssagf. Strandv. 1772Hell. 4 Hell. 435x - Einar Overretssagf. V-Boulevard 29 E 4 Cent. 3925 &11225 - Skjold Repræsentant Vinkelv. 131E 4 N 5349 - SkjalmRevisor Ø-Farimagsg. 24s E - WEAv.RitmesterBagsværd4Bagsværd99 - Knud StiftskassererAmtsfuldm.Cand.jur. Fred. d. 6. Allé 124E 4 Gh. 1071 y Blilow-Larssen AgatheFrøkenSolsortv.771® BUlow-Nielsen FritzIngeniørRudolphBerghs G. 41 H 4 St. 1176y Biilow Olsen Anna FrueMaskinafskrivnings­ bureau Tagensv. 52s E 4 Tg. 194y Biilow-Rasmussen FE Gross. Artilleriv. 503 [C] 4 Am. 4116 Bylov Ella Sekretær Vendersg. 333E Bymuseum, Kjøbenhavns, Raadhuset E se Afd. II Roal-Register Bymøllen, RobertMeyer Kompagnistr 21 E 4 Cent. 860&10(560 BynckE E fh. Skibsbygger St.Pauls G. 51'E Biinger CCSmedem. Gag- & Vandm. Nørre- brog.52El 4 N2486x Bp. Nørrebrog.44B3El Byplanlaboratorium, Dansk, Vesterbrog. In- dustribygn. E 4 By 7281 se Afd. II Real- Register Byr 1JPontoppidan Repræsentant Bram- mingeg. l s E 4 0 4778v ByrdalVOverretssagf. V-Boulevard 27s E 4 Cent. 6369 Byrding Holger Operasanger Solvg. 6B3E 4 Palæ 526 x Byret, Kbhvns, Domhuset Nytorv ogHeste­ møllestr. 4 E se Afd. II Real-Register ByrgeHans Gross. Abel Cathrines G. 2421^ 4 V 8802 - L P Vinstue Nytorv5 E 4 Cent. 13501 &13551Bp. Valby Langg.I55 Valby Byriel Chr. AfdelingschefAarhusg. 27* 121 Bfiron Adolphe Musiker Værnedamsv. 31E 4V9890 Byrrild LunaModehdl. H CØrsteds V.49 B1 E 4 N 3198 Byrum Viggo Cyklehdl. Jægersborg Allé 3 Charlottl. 4 Ordr. 1186 Bp. Prinsesse Alexandrines AUelOCharlottI. 4 Ordr. 2 O 6 l Byrval A Andersen Gymnastiklærer Sla- gelseg. 103i J 0 3749u BystnipMartinVagtmester Blaagaprdsg.593 . El 4 N 1413 Bytinsky S RMalerm. Rolighedsv. 43E

BiitzowOVekselerer (Biitzow &Tillisch) Chr. Høyrups A llé 20 Hell. 4 Hell. 1820 -Bi i tz ow & T i l l i s c h Vekselerere Bold- husg. 2 E 4 Cent. 13205 & 13206 Stats 4 282 & 434 Arbitrage-Afd. 4 Cent. 2707 & 2720 Kasse-Afd. 4 Cent. 13225 Tele- gramadr. „Tilbut“ Postgiro Konto Nr. 207 Butzow-Rohde Immanuel Forretningsf. ved Akts. Larsens Plads Ny Toldbodg. 251E 4 Palæ 1135 Sommer 4 Holte 318 - G Prokurist Ny Toldbodg. 253E J Palæ 1842x Backer F W Direktør S-Boulevard 1293 E 4 V 6759x Båckmann Allan Cand.phil. Schlegels A llé93 E 4 V 149lx Båhncke [Se endv. Behnke, Bencke] - Albert Båhncke Assuranceforr. Frm. Raadhuspi. 45E 4 Cent. 129 - WB 5 h n c k e & Co Assuranceforr.Raad­ huspi. 45 IB 1 4 Cent. 129 - Emil Fabrikant CWBåhncke & Co.’s Fabri­ ker og W Båhncke & Co.) V-Boulevard 371 E 4 By 4046 - WBå hncke & Co.’s F a b r i k e r Jagtv. 115 El 4 Cent. 964(5 &9I547Grundlagt 1858 - Albert Gross. (Frm. Albert Båhncke, W Båhncke & Co. og W Båhncke & Co.’s Fabriker)JensKofodsG.l3E 4 Palæ 2622 - Georg Gross. Brøndsteds Allé 7®E4V4956 - William Kapelmester Kongev.-90 Holte 4 Holte 393 Båhr Otto Cand. pharm. Østerbrog. 54B 'E BæhrETh. Blomsterhdl. GI. Kongev. 152 B E f V 728x Bp. GI. Kongev. 1461 E 4 V 2365x - Henrik Direktør (Kakkelovnskompagniet) Carit Etlarsv. 162 ID 4 V 8972 - Thorvald Forniklingsanst. Nørrebrog.106 El 4 N 114 XBp. Nørrebrog. 120* ET - Poul L Sadelmager &Tapetserer Ringsted PI. 104 m 4 Tg. 2648x Bæk Holm Forpagter Ullerup st. Magleby - ^BESkolebestyrer Cand. mag. Kastaniev.18 Charlottl. 4 Ordr. 2160 Bækgaard Johs Disponent Godthaabsv 463E - Peter Furagehdl. (P Johansen’s Eftf.) Kronprinsesse Soiies V 172 |F! 4 Gh. 4252 - J P Husmand ML. V-Voldg. 89 E 4 Cent. 11773 - Søren Kommunelærer Svanholmsv. 6A3E 4 V 6748x - M J J Korpso fficiant DM.KrsthvnsVoldg. Skydeskolen E - Marie Postassist Krsthvns Voldg. Skyde­ skolen E - Elna &Oscar Tandlæger Frederiksborgv. 86 Søborg 4 Sob. 307 - J Trikotagehdl. Godthaabsv. 50s (H 4 Gh. 1050x Bækhøj A S Gross. Kompagnistr. 20 E 4 By 7002 Bp. Mariendalsv. 313 E Bækkelund B Enkefrue Badstuestr. 9S E 4 By 8551 Bæklund M Gæstgiver Hørsholmsg. 32 ID 4 Te. 396 - Ernst Hattefabr. Frederiksbergg. 34 E « By 3163 Bp. Rosenørns. Allé 52 E N1644y j - J H R Postassist. Samosv. 6S E BårenholdtYilh.AfdelingschefTagensv.214[L] - A fh. Direktør Røddingg. 4S É - Olaf E Manufakturhdl. (F Bull’sEftf.) In- gerslevsg. 1264JE 4 V 5669y Bærenholdt J S Mejeriej erHenningMatzens V. 19s Vanl. 4 Diamsø 530 Bærentsen [Se endv. Berendsen] - Chr. Landsdommer R. Lykkesh. Allé 11E V7305 åkon Landsretssagf.Gl.Kongev.1013 E Bærentz [Se endv. Behrens] - Chr. Gross. (Hartvig Samson’s Eftf.) Hau- serg. 362 E 4 By 2269v - KO Kontorchef Istedg. 174 E 4 V 5477v Bærentzen[Se endv. Berendsen] - H EAfdelingschefFælledv.133E14N2362x - Knud Agenturforr. Svinget 74 E 4 Am. 2402

Made with FlippingBook - Online catalogs