Kraks vejviser1924 personregister

IV - 6 0 8

Bold—Jlonn

Person-Register for Kjøbenliavn

Boldt Svend Aage Repræsentant Fens- marksg. 2G4 111 $1 N 4()05y Bolgann G Sekretær Edv. Griens G. 23 iD ffi St. I254x Boligforeningar se Emnelisten o. Foreninger Il og (J Boligselskab, Kjøbenhavns almindelige, S. m. b. A. V-Voldg.8 OS |C3748,3767 M667 Boll L Enkefrue Hillerodg. 284 $ Tg. 1451 V Murerm. Strandparksv. 11 Hell. $ Hell. 1337 - Vilh. Murerm. Allég. 21 E Bollhorn Joh. Repræsentant Valbygaanlsv. - 502 Valby § Vb. 572 Bollhornn V Frøken Forhaabningsh. Allé 282 V 5855u Bolt [Se endv. Boldt] -Knud Direktør Bispeengen l 3 El $ Tg. 2412 - N A Etuifabr. Læderstr.7s E J) By 1184 Bp. Haabets Allé 32s Brh. - Aage Gross. Eliasg. 4 l | ) Am. 6767 - Hans Gross. Skotterupg. 94E J) Tg.244!)y - Fernando Konservesfabr. Bispecngcn 1* 1Q l J n Tg. 1495 - N P Kunstmaler Rosenv. Allé 43 Hl |) 0 573i Bolt-Jørgensen Lauritz Kontorchef R. Ama­ ger Boulevard 129r' (O] J Am. 5605 Bolvig H OA fh. Distriktslæge R. Skjoldsg. 11' m - A Frøken Nyelandsv. 115 33 - P B o I v i g Gross. N-Voldg. 23 IHJl Cent. 1945&10945Bp. Nyelandsv. 115EJ)G-h.l30G - A Frøken Gymnastik- & Danselærerinde Gernersg. 414 H 3! Palæ 145 y - Carl Malerm. Strandv.31 ES Bp.Landskro­ nag. 71§3 il St. 1.079y - E Froken Organist Gernersg. 414 H - Chr. Restauratør S-Boulevard 374 dl $1 V 7649 - Louis Urtekr. Amalieg. 26 (El D Cent.5553 Bp. Fredericiag. 331E Bolvig-Hansen C Skomagerm. Sommerstedg. 23 El D V 9045x Bp. Arkonag. 18 d Bolwig Andreas Bog- og Papirhdl. Gl.Kongev. 179 IS |}Cent.4838 Bp. Falkonerallé 23 El | V 2144y - GK Bogholder Ilusumg. 213 E f Tg.718v - 1 GHdlsrejsende Tatfelbays Allé 4Å Hell. | Hell 1918y - K Kassekontj'olør Husumg. 221E D Tg. 1026v - S Kontorchef i Finm. Bekkasinv. 4 Hell. I Ørehøj 2217 - Aage Prokurist GI. Kongev. 685 S ' Bom Peter Lods Hovgaardsg.62 IH $ 03537x Boman Carl ITdlsrejsende Classensg. 384 Hl | 0 2326 - T Frøken Oversætter Classensg. 384Hl |)0 2326 - Arvid Præst v. Gustafskyrkan S-Fri- havnsv. Hl D Cent. 5458 Bombak CFrøken Papirhdl.N-Frihavnsg.27Hl £ 0 8y Bombebøssen Overg. o. Vandet 480 Hl §Am 54()4x se Afd. I I Real-Register Bomhoff GunnarJ Gross. (A Reichmann&Co.) Frdbg. Allé 59s S | V 1473 Bomholt J Korrespondent Martensens Allé 4AS S - G Snedkerm. Korsg. 49 B s IH Bomholtz’ Vilh. Eftf., Johnson Larsen Agenturforr. Gross. Fr dbg. Bredeg. 28 E Jl Gh. 4028 Bon M C KIkollektrice Ø-Farimagsg. 911 M - Fridtjof Skoleinsp. Hiilerødg.Kommune­ skole E Bon Ami Co., The., Studiestr, 10 E J Cent. 12710 Bonar - T h o m a s B o n a r &C o . , Ltd., Pug- gaardsg. 2IB) |) Cent. 6376 Telegramadr. „Zodiac“ Bond C T Direktør GI. Jernbanevold 274 Valby Bo? ^ hl J Forretningsf. Pileallé 211 i | V

Bonde [Se endv. Bonne] - Marie Enke e. Læge Pileallé 19 C E |) V 2954y - C Forstanderinde Jomsborgv. 1 Hell. - Anton fh.Havnemester R. DM. FM. Told- bodv. 282 E | Palæ 762 - H P Ingeniør Mariendalsv. 81s E $ Gh. 1480x - H Kapt. R. Willemoesg. 543 Hl $01850 - HarrietKommunelærerindeForhaalmingsh. Allé 254 ® | V 2455y - 1 II & II Jensen Manufakturhdl. Rant- zausg. 42 IH § N 4567y - Christen Rasmussen Prokurist Blekingeg. 63 [S) |1 Am. 4473y - ON Sekretær i stat. Depart. Cand. polit. Hellerupv. 38 II oli. $ Hell. 1254 - II P Sekretær i Skattedepart. Fryden- dalsv. 32 E - K A Skoleinsp. Frederikshorgv. Kom­ muneskole E - Ebba Tandtekniker Læssoesg. 12s [H Bonde-Nielsen N Forretningsf. Ordrupjagtv. 51' Charlott!. - EFuldm. Ordrup Jagtv. 511Charlott!. Bonde-Torberisen Christian Maskinmester Baadsmandsstr 21s HJ Bondegaard E Direktor h. Burmeister & Wain R. Tingskiftev. 5 Hell. i) Hell. 2167 Bonderup N Hansen Tomrerm. Primulav. 13 Brh. i! Gh. 2220 Bondesen [Se endv. Bonnesen, Bundesen] - Jacob Cand. jur. Herluf Trolles G. 33 E - Viggo Cand. pharm. Willemoesg. 55' Hl $ 0 4896.x - Agnes Enke& Skoleinspekt. Carl Johans g ; ? 2 ® - Jacob Gross. Herluf TrollesG.3 E |}Cent. 10298 - Ludvig fh. Gross.IIC Lumbyes G. 31 $tr] - Erika Kailebdl. Blaagaardsg. 15E|)N511x Bp. Sølvg. 12' B - A F R Klkollektør Amicisv. I2 E - P N Kommunelærer Jagtv. 1352 E - V C F fh. Kontorchef i Finm.R. DM. Col- bjørnsensg. 62 i | V 6187v - E Lærerinde Ringstedg. 63 Hl i 0 2280y - C Lyberg Bo nde s en Møbelarkitekt Sølvg. 123E D Palæ 171x - S II Sekretær Cand. polit. Peter Bangs V. 532E i Gh. 3225x - J Skoleinsp. Kirkev. 6 Charlott!. - Inga SkuespillerindeHolbergsg. 134E $ By 3600 - Nicolaj Skuespiller Holbergsg. 134 E |)By 3600 - Thorkil Viceinsp. Cand. tkeol. Blegdamsv. 802Hl ^ 0 2738 v Bo nde s t and s S p a r e k a s se, Den s j æ l ­ landske, Ny Vesterg. 15, 17 11 Hj. af V-Voldg. Kontortid 9-3, Lord. 9-2$ Cent. 6665 & 0666, Direktionenfi 1-3) Cent. 9306, Provins 6, Postgiro Konto Nr. 1441 Bondo Christine Bogbinder Blegdamsv.l08Hl $ 0 1953x - Kirstine Enkefrue Sehonbergsg. 151E J) V 951y - H H Kapt. R. DM.Søndcrborgg. 44 Hl H 0 1885v - J E Kommunelærer Aarestrupv. 62 Valby - Sigrid Kommunelærerinde Aarestrupv. O2 Valby - Erik Læge Frederikssundsv. 108 A3 E I) Tg. 426x -C M Provstinde Strandboulevard 143® HIJ 0 4728y - Chr.Vinhdl. Colbjornsensg.20 EU|)V2854x Bondorff C J Guldsmed Hauserpl. 284 E $ By 2526y - K A Prof. v. Landhohøjsk. Peter BangsV. 531E | Gh. 2571 Bondrop AxelW Mejeriejer Folkvarsv. 21SE f Gh. 921y Bonfils Adda Frøken Billedhuggerinde St. Knuds V. 28 ® V 3730 - Aage Dyrlæge H C Ørsteds V. 173 S | V 5214v

Bonfils Ilugoelektr. Install. St. Knuds V. 28 E 3) 3730 - Thyra Froken Østerbrog.451Hl f 0 3585v - Axel Fuldm. St. Knuds V. 28 E J) V 3730 - Caspar M Ildlsrejsende Gothrrsg. 103 E - J II Kommunelærer Frederikssundsv.1001 E - Louise Kunstmalerinde Smalleg. 374 E - A Repræsentant Ø-Voldg. 2 6 ' E $ Palæ 1592 - E O Repræsentant Vesterfælledv. 52 E - V Bon f i ls Sadelmagerm. Filtskydedørs­ fabrik Østerbrog. 45 Hl D 0 1384 Bp. Liv- jægerg. 452Hl Jj 0 3361y - Henry Slagterm. St. Annæ G. 7 H] $ Am. 5253x Bp.Webersg. 33 Hl J)By 441y Bonne [Se endv. Bonde] - CRiis Gross. (C Riis Bonne & Co.) Øster­ brog. 1184Hl 3) 0 1200 - C Riis &Co. Cross. Cityg.20 E D Cent.923 &By 3462 - I I E , Akts.Gross. Kompagnistr. 7 El | Cent. 933 - N M Hdlsgartner Vangedev. Ellevang Gjentoftc $ Sob. 3 11 - C Ri i s B o n ne L ino l eumA kts. Kron- prinsensg. 6 E $ Cent. 3132 & 3023 Post- adr. Linoleum Selskabet, 'Telegramadr. „Linoleum" Postgiro Konto Nr. 278 - Axel Overretssagf. Assurandør Nyvej24E |i V 3600 - VS Sagfører Fredcriksborgg. 19 H |}B y 7302 BonnénPeterAssuranoeagent KollektorGodt- haabsv. 38l E |) Gh. 655x - Helge Komponist Pianist Franklinsg. 83H1 H 0 4578y - Folmer Kunstmaler Blegdamsv.86ARHl B 0 2486 x Bonnesen [Se endv. Bondesen, Bundesen] - Chr. Anlægsgartner Hej dev.Holte $Frede- riksdal 37 -I C G Assist. v.CarlsbergBryggeriet Rah- beks Allé 12s E - J Bibliotekar v. d. kgl. Bibi. Sølundsv. 3 M | St. 460 - Carl J Billedhugger MA. R. Raadmandsg. 18 E Bp. Stoekholmsg. 213 H] - Juliane Enkefrue St. Hans G. 62 [H 3) N 14-74x - Anna Frue Strandboulevard 1181 Hl $ 0 2518y - J Gartner Tagesmindev. Gjentoftc - CN Gross. Lojtn. Tullinsg. 23 E $ Cent. 664 & V 9408x - Thora Kancelliraadinde Ravnsb. Tværg. 34 IH - Rob. Kommunelærer Cand. phil. Konge- lysv. 4 Gjentofte J) Gjent. 895 - Chr. Kunstmaler GI. Strand 482 E S By 5561y - Hans Læge Vesterbrog. G61 1 | V 327 (Hverd. 12-1, Fred. till. 6-7) - K Frøken Lærerinde Ravnsb. Tværg. 34 tH 3 N 6 y - B o n n e s en & Dan s t rup Maskinfabr. Peter Ipsens V. 24E 3* Cent. 733 & 3323 Lager og Værksted 3' Tg. 1609 Grundlagt 1881 - Anton Modehdl. Falkonerallé 62 E |)Cent. 2936 & 14836 - ’s A Modemagasin Istedg.98 1 | V 1798x - E P Prof.K. DM.Stefansg.312E3'Tg.797y - I1Prof. v. polyt. Læreanst. Dr. phil. N- Vcddg. 124 E 3 By 4775 - Niels Prokurist Pileallé 19B3 E 3 V 4156 - A Restauratør Amagerbrog. 84 [SJ J Cent. 11265 Bp. Flenshorgg. 274 E - A H Skibsingenior Vejrøg. I l 2 [§ |l St. 1067x - Sigurd Skomagerm. Torveg. 61 H] JlAm. 6199y Bonnevie O Gross. Ermelundsv.lllGjentofte - H Kordegn Forchhammersv. 252 E - G Rordam OrganistBauuegaardsv.76 Hell 3) Hell. 878 - AsgerPakhusforv. v.Toldv. Cand. polit. R> Ø-Farimagsg. 814Hl 3 01674y - Axel Hansen Tomrerm. Fyensg. 102 [N)

Made with FlippingBook - Online catalogs