Kraks vejviser1924 personregister

Person-Register for Kjøbenhavn

HJer—Rjør

IV — 603 Bjørkmann L P Malerm. Pileallé 8 Holte Holte 521 Bjørling E GKassereru. Arbejderforsikrings- raadet Bjørløw H O Cbromlædei 1‘abr. Trekronerg. 126Val by f Cent. 14881 & 14882 Bp.Skov- bogaardsallé 0 Valby J) Vb. 80 - Gunnar Garver Nyelandsv. 692 [FJ 8 Gli. 2234 Bjørn [Se endv. .Biørn] - PauPAfdolingscbef Jagtv. 2082 Rd1,105770 - Akts., Skinderg. 31 Kl I Cent. 3210 &32S5 - L Assist. Willemoesg. 51:! pj D 0 4488 v - E Blikkenslagerm. Gas- & Vandm. N- Frihavnsg. 12 P jj)0 3808 Bp.Falkonerallé 29;i El - EmmaEnkefrueBredg.68 MB,:! Kl gPala'207 - A II Forvalter Holsteinsg. 51SP - Fr. Fotograf Frederiksborgv. 10 E 8 Tg. 301«) - Henriette Frøken GI. Kongev. 1092 E I V 001 Ix - [L, Leopold Samuels E ftf.’s Sure. Gross. Fiolstr. 31 Kl $ Cent, 1584 & 1984 - C C Hdlsrejsendo Nørrebrog. GO3 [NI JJ N 18«)5y - Emil Hdlsrejsende Fredensv. 38 Charlott! I Ordr. 027 - F V Ingeniør Odenseg. 7 P J) 0 302 - N S Ingeniør Lundingsg. 43 PI - O Inspektor Frederiksborgv. Bispebjerg Kirkegaard E • -D M Kominunelærerinde Ivoldingg. 34 P D 0 2947x - Georg Malerm. Amalie Skrams Allé G Valby | Vb. 1454 - Ove Malerm. Strandv. 223 Charlott! 8 Hell. 230 - R Malerm. Sauntesv. 37 Gjentofte - A E Maskinmester Willemoesg. 51:! P 8 0 1351x - Marie Pensionat Grundtvigsv.39° E - Thorgius [Pianoreparatør Pianostemmer Glontev. 28 E J) Tg. 1029 y - E T Postassist. Kong Georg V. 56* El - Arendt Prokurist S-Boulevard80' I 8 V 1118x - Gustav Prokurist Strandboulevard 1451P - II ProkuristSt.Markus Allé52E $) N 1787y - Henry V ProkuristNorgesmindev. 2s Hell. JOØrehøj 2.824 - Peter fh. Proprietær Vesterbrog. 1()4 El - J II Rentier Kastelsv. 254 P I 0 25G7v - G Revisor Adolph Steens Allé 101E J) N 3159 v - Niels Rullegardinlabr. Østerbrog. 56 A1p - J P Skomagerm. Kingosg. 15 E - L Skotøjsreparatør Strandv. 201 Hell. - Carl Smedem. R. Strandboulevard 1451 P | 0 431Gv - 1 I L P Snedkerm. Viktoriag. 173 [H - Eva rrandlæge GI. Kongev. 1781E I V 2633.x - JA ToldkontrolørNørrebrog.584[H)UN908u - Gregers Translatør Assist GI. Kongev. 1781E U V 2G33x Bjørn-Andersen A Enkefrue IIC Ørsteds V. 521E $ N 1101 -Astrid Frøken (E Bjørn-Andersen) H C ØrstedsV. 521S | N 1101 - Ellen Frøken (E Bjørn-Andersen) II C Ørstedsv. 52’ E | N 1101 -E Bj ør n- Ande r s e n Gross. Frm. Studie- str. 5 OBD Cent. 3995 (9-4) - Hakon Lektor Studiestr. 53Kl § B y 2097y Bjørn-Henriksen Henry Ingeniør (Schrøder k Jørgens('n’s Efti’.) Svaler. 1 Hell. 8 Øre- hej 2553 Bjørn-Jeppesen A E Kommunelærer Skottc- rujjg. 93 E Bjørnbach Carla Modehdl. Vinkelv. 11 E i N 5840 Bjørnbak A Enkefrue (Konvolutfabr. Dan­ mark) DiintzfeldtsAllé26Hell. ffl Hell. 528 - Helen Frue Colbjørnsensg. 64El D V 2830 - ’s P Konvolutfabr., Akts., Norreg. 33 Kl 8 Cent. 4065

Bjerregaard Alfred .Kontorchef Græken- landsv. 484 [s] - F, AKontorchefFolkvarsv.25r[Kj|1(ih.lG23y - Ellen Musikheroriude Raadhusv. 6 Char­ lott!. - Knud Overret.ssagf. Østerbrog. 1482 [øj S) 0 2464« - Ove C Porcelænshd! Trommesalon 3 [Bl D Cent. 14727 & 10127.B]). Vostcrhrog.1032 [V] - E M K J’rokurist Sortedamsdoss. 49BZP - Emilius Redaktor lleklas Allé 9 [s| I Am. 738 y - M Skolebestyrer Biilo'\vsv.303E JlN2707v - K .1 Sognepræst f. Samuels Soen Jagtv. 133 1LEJ I Tg. 2S11 (3-4 mult. Onsd., samt Fred. Alt. 0-7) - ,'! P Tandlæge V-Voldg. 8 [Bl $! Cent. 3878 Bp. Jagtv. 20S2 ES I) 0 lf>l()u Bjerregaard-lensen Hugo Ftildm. Vcster- brog.1041rfi! | V 1277v Bjerregaard-Larsen - Sv. Bj e r r e g a a r d - Lar s e n Elektrome- kauiker Evesg. 23 [NJ $ Cent. 11520 Bp. Ved Kløvermarken (i1[O] Bjerresø Kristian KoiwmmelærerJagt.v.li-E 14ST 4859x Bjerretoft Vita Kioskejer Sollerodv. 22 IIolt.e H Holte 540 Bjerring [Seendv. Bicring,Bierring] - J' J Assist. v. Statsb. MF. Beder Skrams C. 101Kl |1 Byen 5595 - Vilhelmine Enkee. Ivhedehd! Nyhavn272 El f. Palæ 1190x - Anna Forstanderinde Gjentofteg.19 Gjen- tofte I Gjent. 4 - M L Frue Nojsomhodsv. 61 [0) |) 0 5427 - HPetersen Kontorchef Rahbeks Allé 364 [V] J) 6978y - ’s J E Eftf. ved F P [Nielsen Stobcgods- forlidl. Borgerg. 25 [KJ I Cent. 5045 Bjerrum Anna Enke e. Øjenlæge Gjor- lingsv. 5 Hell. | Hcll. 30 - AGymnasielærcrl?eringsv.42[E|]Gli.321 lx - O Læge Tandlæge Frederiksbergg. 3 [Bl Jjt Cent. 9003 (10-3) Bp. Dosseringen 32A3 [ffl 1 N 929u - N iels Prof. v. Landbohojsk. Dr. phil. MVS. Vondersg. 282 (El D By 3114 - .T,TSkomagerm. Bangertsg. 12 [N] D N 21Oy - Anne Tandlæge Frederiksbergg. 3 EJ jj) Cent. 9003 Bp. Dosseringen 32A3 [NJ Bjørch-Jensen B Skibsprovianteringshdl. (Bjorch-Jensen & Co.) CortAdelers G.I1KJ I By 3330 - & Co. Skibsprovianteringshdl. Holbergs". 24 m | Cent. 7202 & By 3336 Bjørck G Trikotagehdl. Niels Hemmingsens G. 23 KJ f By 5739y Bjørk - GEBjørk & Co., Akts., Gross. Papirhdl Brolæggerstr. 12K1 |)Cent.7177&12177 Tc- legradr.,, Bot.ula"AfdclingskontorGatel>org - G E Købmand Vimmclskaftetdl3 OS - VE Sagfører Vimmelskaftet 42 (Kl Joreks Passage | Cent. 2350 & 10240 Bp. Isa- fjordsg.l23|Bj I Am. 1133x Bjørkander H Sekretær st. Kongensg. 614 E Bjørke E Ekspeditions.ekr. u. Magist. An- gelg. 172E $ V 9412v - J ul. Rodemester Ingolfs Allé 7 [S] Bjørkegren Joh. & Son ITandskefabr. Bleg- darnsv. 30 [N] |} Cent. 5207 - O Handskefabr. (Joh. Bjørkegren & Søn) Dronninggaards Allé 70 Holte f) Holte 693 Bjørklehn Sigurd Bjorn Malerm. Fjords Allé 10 IS |) N 5702 Bjørklund F Artillerimester N-Frihavnsg. 92-> | | 0 3173x - EliseGuldsmedeforr. Amagerbrog. 17 P I Am. 2205 * Joh. Pianoforr.Vesterbrog. 931ElJ V 7507 - Harry Rodemester Frederiksborgv. 42 QQ Bp. Frederiksborgv. 2* E f) Tg. .188 y Bjørkman HolgerRammefabr.Østerbrog. 118s El i 0 1088

Bjørnbak - Bj ørnbak & Søn Konvolutfabrikken Danmark Ravnsborgg. 18 [N] |1 Cent. 5803 - Axel Overassist, Ravnsborgg. 182 [NI Ji Cent. 5882 - .1ulie Frue I’lissé- & Fjerforr. Tullinsg. 273 E f V 1430 - K M Walther Skuespillerinde v. Dagmar- teatret Svanholmsv. 9 E Bjørnbo Anina Enke e. Dr. phil. Lundsg.33P Bjørndal T L Pastor emer. Slotsallé Humle- huset Holte Bjørndrup Kai Bankfuldm. Rosenborg". 22K1 I By 5040y Bjørneboe W Anhegsgarfncr Søllerød Holte |1 N evrum 94 - Karl Vilhelm Assist. v. Carlsberg Brygge­ rierne Hollænderdybet 104 [('] - V E Øverassist. Oliegrensg. I2 [SJ |1 Am. 229 2x - Otto Skoleinsp. Cand. mag. Forchham- mersv. 143E I N 2520v - Ohr. SæbehdI.KiMevjeld.sg.69 |lSt,55i)y - C II M Toldkontrolør Strand boulevard 125* P Bjørneborg Roberl.Ejeudomsiuivgler Svinget 01LO] I Am. 3820 ‘ Bjørnekjær Kaj Kommunelærer Holsteinsg. 29 A2 P BjørnelundCJManufakturhdl.( De danskeVæ- veriers Udsalg) J ægersborg Allé 52 Char­ lott! I Ordr. 185 BjørnemoseCornelius Bygmester Gl.Kongev. • 953 E I V 2441 - J Murenn. Forhaabningsh. Allé 431E IV 3042 Bjørner Anna Frue Blegdamsv. Evangelie- huset P - Signe Frue Vald. Hohners G. 21 ES J St. 540x - J L Cross. (Trækontoret) Vald. Holmors G. 21 ES I St. 540x - Sigurd Sekretær Blegdamsv. Evangelie- huset P I 0 5490 - Martin Snedkerm. Egebæksv. 15 HS I St. 1084 Bjørnestad VL Postbudformand Olufsv.40P Bjørnhof E Speditør Absalonsg. 21B2 E I V 160u Bjørnlund Emma Manufakturlidl. H C Ør­ steds V. 59 E I N 5309 - Sigurd Postassist. Ved Sønderport 252 [o] Bjørnow C Gas- &Vandm. olektr. Tnstall. Peter Fahers G. 5 INI |1 Cent. 10930 - II CKontorchef Cand. j ur. Sekretær i Ud- stykningsforeningeu for Sjællands og Fyns Stift og de sonderjydske [Landsdele ogLandsforcningen PedreByggcskikNye- larnlsv. 091El I Ch.1912 Bjørnsen M Bogholder Admiralg. 22 E f By 2200 x - P O Karetmagerm. Nørrebrog. 159 E I Tg. 813x Bp. Tliorsg. 283 E - Asta Klkollektrice Rosenorns Allé 73 E Bp. Rosenorns Allé 3r>E - LMekaniker Niels W Gades G. 41 Efl I St. 890x - Evald Urtckr. GI. Kongev. 130 E JIV536x Bp. Falkonerallé 005Q3 I N 2200y - Oluf Urtekr.Jægersborg". 41 E l Tg. 495y Bjørnsgaard J Direktor Valhals Allé 2 \E\ I Am. 6772 Bjørnslev NJTomrerm. Danhojsv. 2 Valby I Vb. 1558 Bjørnsonsvejens Kolonialmagasin, x\kt,s., Bjornsonsv. 58 Valby I Vb. 355y Bjørnsson K O Læge Blegdamsv. Rigshosp. - Svcinn isIMinister K Eniglnulsv. 10 Char­ lott! I Ordr. 1500" Bjørnsteen Chr. Gross. Vesterbrog. 1434E I V1843y Bjørnstrup O J Redaktor Journalist Aaben­ raa 30 m I By 7482 Bjørnum S Sørensen Malerm. Freundsg.lOE I V 6103y Bjørnvig G M PKommunelærer Bjornsonsv. 75 Valby I Vb. 923

Made with FlippingBook - Online catalogs