Kraks vejviser1924 personregister

Person-Register for Kjøbenliavn Abel V C Fuldm. u. Magist, Odenseg. 134 B - KnudGlarm.Vesterbrog.1028,1i | V 3713 - C F M Gross. Vennemindev. 202 ES - Helmer Gross. Agenturforr. Peder Hvit- feldtsStr. 1 E f Cent. 14756 Bp. I E Ohl- sens G. 191B f 0 6323 - M & Co. Gross. Vennemindev. 20' istrjf S t . 1172 - S A Skuespiller Griffenfeldtsg. 431SU - F Smedem. Slotsg. 5 SI Bp. Nørrebrog. 34Mb-°[NJ f N 693v - O C Smedem. Fuglebakkev. 90 E f Gh. 1033y Bp. Duev.883 IB - A E Tømrerm. (NHAbel) Valdemarsg. 0‘F B - N H Tømrerm. Frm. Valdemarsg. 33 E j f Cent. 4644 - AxelAUrmager Torveg. 37 B f Am.5636x Bp. Holm. Kan. 282 E - I V Urmager Landemærkets2E f By 7113 Abel Cathrines Stiftelse Abel Cathrines G. 13 B se Afd. II Real-Registor Abeil E K Frue Klkollektrice Kronprinsesse Sofies V. 23s El Abild L J K Inspektør Dronn. Dagmars Allé 221Valby Abildgaard - Just Ab i l dgaar d jun. Assurandør Stormg. 4 i | Cent. 7008 &6399 Bp. Rungsted f Rungsted 318 - J Chr. Direktør Vodroffspl. 82 3 - Robert Forretningsf. Grundtvigsv. 4243 f V 6649x - N Kommunelærer Amagerbrog. 1334 [Sj - Just Konsul Cross, .lens Kofods G. 1* E D Cent. 11105 - Carl Købmand GI. Kongev. 1 0 4 3 f Cent. 8023 Bp. Enghavepi. I l 3 B - L Malerm. Larsbjørusstr.21 E f By 2179y Bp. Kochsv. 3123 f V 6096y - V Pianostemmer Kastruplundsg. 11 Ka­ strup - C Postkontrolør Smalleg. I3 El f Gh. 1169 x - A Prokurist Lcifsg. 53El f Am. 974 y - I Chr. Sukkervarela.br. Cl. Kongev. 39 3 | Cent. 11321 Abildgaard-Elling Just fh. Bankfuldm. Leifsg. 8S B Abildskov P Malerm. Nyelandsv. 50s El f Ch. 741u Bp. Castbergsv. 6. Valby Abildstrøm A Husejer Frihedens Allé l l s iSj Abildtrup N Hdlsrejsende Holcks PI. 2 Brh. D Bella 132 Abingdon ved A Rønnow NielsHemmingsens G. 32 E f Cent. 4304 Abnormanstalter, se Emnelisten Abraham Leo Guldsmed Gernersg. 65 E $ Palæ 847y Abrahams Ch. Ekspcditionssekr. u. Magist. Peder Skrams G.84E |} By 2753 y - N Inspektor v. Klasselotteriet st. Kon­ gensg. 974 E f Palæ 894y - J Kapt. R. Cl. Kongev. 1023 3 f V 5981x Abrahamsen J Anlægsgartner Flinterupv. 18 Vanl. f Damsø 434 - J Bagerm. Frederikssundsv. 147 A s Brh'. D Bel la 40 - J Ilameskrædderinde Kongedybet 4e ED - Erik Dr. phil. Organist Gyldenlovesg. 10s E f Cent. 3385 - K Enke e. Læge Maglekildev. 151 3 f V 940 x - Nina EnkefrueFrdbg. Allé 42 B3 3 ffiCent, 7413 - Selima Enke e. Gross. Bredg. 293 E f Palæ 3291 - Einar Forretningsf. Vesterbrog. 693 EJ - Holger M Forretningsf. Sundv.l22Hell. ffi Ørehøj 2744-x -Leopold Forretningsf. Svanemosegaardsv. 4‘ 3 | N 4409y - Elisabeth Forstanderinde Amagerbrog. 1593 B f Am. ll l x - Johanne Frue St, Jakobs G. 184B f 0 2897u - Poul Fuldm. u. Telegrafv. IVesterfælledv. 904 3 f V 1481v

Aage—Abra Aagesen C J Kirschoff fh. Købmand Dronn. Tværg. 521 13 - Marie Manufakturhdl.Njalsg. 51 0 ® Am. 998 y - Jacob Repræsentant Griffenfeldtsg. 284[iS f N 626 - H Skotøjshdl. Amagerbrog. 53 Ej j§ Am. 2470 - E Skotøjsreparatør Snndevedsg. 2 S3 Jj V 1987y - Aage Snedkerm. Westend 29 B J) V1438 Aagreen L V Ingeniør Valdemarsg. 412 El $ V 5940 v Aahus-Kiosken ved Vilh. Gede Falkoneralié 0 120 T\ f Cent. 10940 Akerlund i M O E Forstanderinde Helge- sensg. 2 B - Henry Gross. (Chr.CRahr& Co.) Nyvej 9 3 f) V 3305 - John Qross. Puggaardsg. 84 EJ § By 485x - N J Skrædderm. Kong. Nyt. 22 E D is­ kontobank og Revisionsbankens Bygning D Cent. 6209 Bp. Bredg. 47s E fP a læ 1912 Aakerlund A Speditør Toldklarerer PeterFa- bers G. 354 [É f N 3549 x Aakerman A Dameskrædder Ny Kronprin- sesseg. 104E f Palæ 597 u ' Aakessen Aa Musikdir. Nørrebrog. 38 A4 (S Akesson J N Cross. N-Yoldg.22 E Aa-Kiosken Aaboulevard 50 [S D, Cent. 11037 Aakjær Svend Cand. mag. Venusv.244 [s] f Am.4033y Aaland li P Kunstmaler Ilolmbladsg. 794 [S] Aalberg Joseph Kreaturkomm.Monrads Allé 20 Valby f Vb. 1155 - Vilh. Købmand Virum Lyngby Aalborg Margarinefabrik’s Hovedoplag Pe­ der Skrams G. 24 E $ Cent, 10254 &11254 Aalling .1 Sølvsmed Frdbg. Allé 11 A3 [3 D V6686x - & Rasmussen Sølvsmede N-Søgade 17EJ) By 1919y AalundOttoGlarmIiolsteinsg45Bf)Cent.9936 Aamo David Direktør Hollamderdybct 2C[C] | Am. 1506 Aamodt Hans Driftsinsp. Strandboulevard 722 i | 0 3646 - Maria v.IIedermann Frue Musiklærerinde Løngangsstr. 373 B J) By 1526y - Ax e l E Aamodt Papirhdl. kgl. Hofleve­ randør litogr. Etabi. og Bogtrykkeri Frm. Kong. Nyt. 18 H | Cent. 106 & 9206 Grundlagt 1857 Aandssvageanstalter se Afd. IIReal-Rcgister Aaquist Thorvald Afdelingschef Strandbou­ levard 1012 i | 0 3141 y Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer Wille- moesg. 224 B J) 0 2246 y Aardal Fr. Postassist. Vodroffsv. 21 B 13 Aarep S P Godsforvalter Overskousv. 6:! Valby I Vb. 19fiy Aarestrup Emil Afdelingschef Stægers Allé 33 EJ |i Gh. 2569 Georg Bankbestyrer Maglekildev. 133 3 f V 7150 - Marie Enkefrue Falkonerallé 412 [0 - Ingeborg Fuldm. N-Frihavnsg. 834 B Aarfelt A L W BilledskærerSkydebaneg. 1 i | V 3058 Bp. Matthæusg 282 B -I I Billedskærer Oehlenschlægersg. 26 Bb 1 B f)V 63 Bp. Sonderg. 4 4 [Bl Aargaard Ludvig B Gross. Valdemarsg. 18s El f) V 292lx - Jacob Vaffelfabr. Heibergs Allé 8 Vanl. D Damsø 203 Aarkrogh V M Kapelmusikus Jagtv. 713 [0 AarreHansFuldm. iKbhvnsKreditforen.Gaa- sebæksv. 21 Valby f) Vb. 414 Aars S A Bagerm. Falkonerallé 96 [ø S N5858 - Einar Forrétningsf. Oehlensclila^gersg. 64 IH f V 7619 - Louis Hdlsrejsende Rothesg. 93 (H fl 0 1024x Aar8bo J Stadsbibliotekar Ole Suhrs G. 141 , É t By 1987 Aarskov Georg kgl. Kapelmusikus Herluf • Trolles G. 74 E | By 7773 Aareleff Hilda Frøken Vodroffspl. 22 3 f V6084y -

IV - 562

Aarslev-Jensen K Mamifakturbdl. Borups Allé 213 Brh. f Gh. 2717 Bp. Genfor­ eningspi. 14s Brh. Aarstad W Driftsingeniør Halmt. 17 E - W O C Prokurist Ravnsb. Tværg. 53 iSJ f N4033v Aarsø M Bogholder Vesterbrog. 60 B f V 5827 y Aarsøe A J M Fuldm. Ti birkeg. 184 [Ni |j N 4914v AarupChr.Bankbestyrer Hjortholmsv.5 Holte ffi Holte 429 - Einar Cyklehdl. Anemonev. 8 Gjentofte J} Gj ent. 830 - Ulla Frue Amager Boulevard 41B - John Malerm.Godthaabsv.30DS UGh.406,6 - Chr. Metaltraadvaréfahr. Vølundsg. I4 El -& Co. Metaltraadvarefabr.Dortheav.39EI f Tg. 1100 - Robert Metaltraadvarefabr. Rudolph Berghs G. 43&i - S C A Metaltraadvarefabr. (Aarup & Co.) Dortheav. 39 E - P J Revisor S-Boulevard 873 B Aarup Hansen J Assist. u. Magist. S-Boule- vard 902 B - Fr. Bankassist. S-Boulevard 864-B - Th. Fuldm. Cand. jur. Dronn. Tværg. 54r> E | Palæ 3722 Aarvig S & M Syge- &PlejehjemFrdbg. Allé 42 B 13 D V 750y Aarøe M Kaffehdl. Jernbanev. 1A Lyngby Aas I C Direktør V-Boulevard 454 El fl By 567y - A W Fotograf V-Boulevard 454 B - JFNaalemagerm.Gothersg.41KI J)By3920 - Eyvind Monrad Ritmester Krathusv. Charlottl. f Ordr. 1057 - H O Skrædderm. Regnar Lodbrogs A llé20 [S] f! Am. 4216 Aasberg .1F Dampskibsf. K. DM. MfæD. Gersonsv. 26 Hell. fl Hell. 617,y - J Fuldm. Borups Allé 71E GE Malenn. Vølundsg. 54E f Tg. 1482x Asell Per Overmontør Rehckkav. 18* Hell. Aaskov L .1 R Cigarfabr. Turesensg. 6S E Aaskow WWilladsen fh. Købmand Monrads Allé 22 Valby f Vb. 602 Aasted David KontorohefRønnealléGLyngby f Lyngby 472 tella Modehdl. Fredensg. 41(S) - Anna Tandlæge st. Kongensg. 5 E f Palæ 402 - J D Tapetserer (HPlambeck’s Eftf.) Stam- pesg. ? 1 | V 7669 - S Tapetserer (H Plambeck’s Eftf.) st. Kongensg. 53 E ffi Palæ 402 Aastrand H Bagerm. Strandstr. Dragør f Dragør 79 - Herman Urtekr. Karensg. 1 Valby f Vb. 274 y Aastrup Volmer Driftsinsp. Cand. pharm. Lyngbyv.852 H - Carl Gross. Toldbodg. 10 E f Cent. 9256 Bp. Helgesv. 172 E) J) Gh. 993y - C II Ingeniør Ryesg. 53 [N] - H P Pastor emer. Ringsted g. 62 i f 0 1447 y - Th. Provst emer. R. Strandboulev.ard 9321U f 0 2334v Aastrøm Carl Smedem. Nærum f Nærum 43 Aasø I* H Isoleringsmester Hovedvangen 16s Brh. f Bella 300 Aasøe M O Urtekr. (Carl Hansen’s Eftf.) Mølle Allé 18 Valby J} Vb 397y Aavang ved CBach-Hansen Vaskeri l.Frede- riksborgv. 28 E f Tg. 1416 Abbelin Johan Skrædderm. Webcrsg. 151 B Abben J ulie Enkefrue Svanholmsv. 14A23 f V 6202 u - Hedevig Frøken Kasserer Cand. phil. Svanholmsv. 14 A2 3 f V 6202 u - F Mekaniker Gross. Aaboulevard 5 3 Bp. Æblestien 1 ED - Verner Slagterm. Smalleg. 26B (S f Gh. 1041y Bp. Smalleg. 221[0 A. B.C. Protokol Co. ved Johannes Iversen & Co. Fredh.'Kan.2 E] f Cent. 14770 &14771 Abel Camilla Enkefrue Østerbrog. 1501B ff 0 4365v

Made with FlippingBook - Online catalogs