Kraks vejviser1924 personregister

Bang—Bars

IV— 589

Person-Register for Kjøbenliavn

Barkhuus Carl Gross. Agenturforr. Studie- str. 21 B a By 3607 Bp. II C Ørsteds V. 424 E J N 3105 - W Underdirektør Ingeniør Lykkesh. Allé 31s E a V 5493x Barlow D Frue Falkonerallé 1081 i | N . 5630 Barlyng Niels Repræsentant Egilsg. 50s E J Am. 838x Barmann T Repræsentant Ileinesg. 1° E J Tg. 2728 Barmer Chr. Anlægsgartner Norrebrog. 215 Opg. A s E f Tg. 2895 - Johannes Bankfuldm. Amager Boulevard 1263E | Am. 1107 Barmwater KFLasgc Elmeg. 271IH )£ N.803 Barndorflf F P O Kommunelærer Falkoner­ allé 22s E - H Korres])ondent Amager Fæ'ledv. 21* E | Am. 2429y - A F H Murcrm. Lipkesg. 172 E Barnekow S Civilingeniør Fabrikejer 1. Fre- densv. CCharlottl. a Ordr. 1265 - V Kmjkr. Cand. jur. st. Kongensg. 72s B - Brita Kunstmalerinde st. Kongensg.72sB Barner Caroline v.EnkefrueNansensg. 773B - M G v. Forstanderinde Silkcborgg. 141E | 0 5339 - M v. Froken Bakkegaardsallé 62 E £ V. 934fiu - CV T v. Postassist. Petcrsborgv. 1 E Barnewitz Em. Cyklehdl. N-Allé 9 Hl £ N 3349y Bp. Ahornsg. 34 Hl - I l Kommunelærerinde Holmelinsv. 5 Lyngby - A Kinisthdl. Vesterbrog. 20 C4 (Bl a V- 6882y - V G Speditør Toldklarerer Frilageret B aPalæ2636x Bp. Baldersg. 8;’E JTg.620x Barnevognsfabrikken Danmark, H Jensen Torveg. 62 E J Am. 5862 x - Helge ved C I* Sørensen Godthaabsv. 14 m I Gh. 220 Barnholdt W Forvalter S-Boulevard 743 E a V 3910 Barnholdt-Andersen Chr.H. Bogholder Hol- lænderv. 7* E Barnkob Ellen Kommunelærerinde Hol­ steinsg. 121E Barnkob-Jensen E Kommunelærerinde Bro- hergsg. 6S E J Am. 5895v Barnow Ellen Tandlæge Østerbrog. 821E J 01920 Barnstein Vilhelm Horkr. Torveg. 53 E J Am. 6353y Bp. Torveg. 563 E Barnucka Carl Husejer (A Andersen & Co.) Peder Skrams G.33E J By 7044 Barnung Bj. S Gross. Redaktør (Bamung & Brøgger) Borups Allé 249 E2 Brh. Bar nan g en s kern i s keFab ri ker, Akts., Kongov.24 |S| £ Cent. 13125 Telegramadr. „Barnangenkemiw Baron Carl Forretningsf. Adelg. 641B ® Palæ 1765 y Barring J P Chr. Repræsentant Øresundsv. 192 [S] Barring-Andersen T N Afdelingschef John- strups Allé 41E Barrit Aage Direktør Svinget33E JAm.2240 - Rosa Lingerihdl. GI. Kongevej 85 E a V 1570y Bp.Vesterbrog.128* E | T V 6415v Barritt Edmund Sproglærer Turesensg.334B f By 5797x BarryCO Bøssemager DM.Ø-Voldg.2B JB y 170y Barse Thorkild Krag Disponent Norrebrog. 62 A* Hl BarskovJJ Pianostemmer Ole Borchs V. 47 Valby Barsoe Louise Enkefrue (Chr. Barsoe) Thor- valdsensv. 23 E a Cent. 13325 - KGross. Islands Brygge 254HJAm.6565v - Chr. Gross. Frm. Frederiksbergg. 27 E a « Cent, 3320 & 7564 Barsotti &Nardi Gipsere Falkonerallé 74, 76 E | N 2428 - Rafaello Gipser (Barsotti & Nardi) Falko­ nerallé 51E | Gh. 31 lx

Barfod Thorkil Forfatter Journalist Bodilsg. 2 2 E a V 1 6 8 1 X - Olaf O Gross. R. Norasv. 25 Charlottl. | Ordr. 1307 - C Hospitalsapoteker Schlegels Allé 114 E J V l l 3 4 x _ - Erik Ingeniør Holsteinsg. 304 (Øl - A Kontorchef i Undcrvisnm. R. Øster- brog. 884 1 1 0 2987v - H P Læge Dr. med. R. DM.Frdbg. Allé 204 E ®V 3181 (12-1) - H Orlogskapt. R. st. Kongensg. 115 B J Palæ 2691 v - Søren Overretssagf. Kontorchefu.Kbhvns Skattev. Valdemarsg. 202 1 | V 2874v - Olaf O &Co. Papirhdl. Forhandl, af aut. Skemaer Vingaardsstr. 6 i | Cent. 7122, 7102 & 13948 Telegramadr. „Papirbarfod“ - Anna Tang-Frøken Skoleinspekt. Fryden- dalsv. 152E J V 570 x -Hulda Sløjdlærerinde Frdbg. Allé 201 E | V 3181 - Knud Tandlæge Gl.Kongev.881E ®V950 - Poul Tang Tomrenn. Løj tn. Pilealle 7 G s B | V 5785 y Barfoed Harald Apoteker Ved Linden !)3 E J Am. 1694 - Erik Arkitekt Baggesensg. I3 El a N 1310x - Knud V Arkitekt Korsorg. 372M J 0 2324y - M Enkefrue Jenslovs Tværv. 11 Charlottl. - Olga, Enkefrue Ceresv. 12 E - M K. Enkepastoriude Kronprinsesse Solies V. 194E - G F Fahrikbestyrer I’arallelv. Lyngby J Lyngby 374 - Aage Forfatter Amager Fælledv. 45r’ E J Am. 558x - Chr. Forstkandidat Frdbg. Allé 341E - A Gross. GI. Strand 48 B J Cent. 6829, 11048 & 14305 - A & Keil Gross. GI. Strand 48 B J Cent. 31048 - Olaf Gross. (Harald Børgesen) A N Han­ sens Allé 10 Hell. f Hell. 1232 - E L Ingeniør Paludan Mullers V. 32 E J V 3706 - Alfred Inspektør Hans Egedes G. 132 E |1 N 1570x - P Journalist Holsteinsg. 3S E $ 0 3503v - Viggo Journalist Rosenv. Allé 29s i | 0 936x - Orla Kasserer i Sparek.Grundtvigsv.32 E J V 5634x - Emmafh. Kommunelærerinde Balderspl. I3 E - ENOberstlojtn.R.DM.N-Frihavnsg.831E - H C Prokurist Aaboulevard 154E - Christiane Sekretær OrlaLehmanns V. 3 E J} Gh. 1153y - Gudrun Frøken Skuespillerinde Hans Egedes G. 13 [Hl - FSnedlccrm.Lauenboigg. 33 E J Am 1532x Barfred Otto Administrator Bustrupg. I 1 E f V 7131 - Aug. Bogbinderm. Niels Hemmingsens G. 8 B j By 2958u Bp. Guldbergsg. 453 El - Gerda Frue Strandg. 6S |C || Am. 4695 - Kamma Kommunelærerinde Strandv.373^ a St. 272y Barfred-Pedersen Elna Frøken Carl Johans G. 72 i | 0 993y - Emma Frøken Strandg Wilders PI. [C] a Am. 4940x - G fh. Godsejer Nærum a Nærum 52 Bargsteen W Bagerm. Frederiksv. 6 E Bargum Gustav J ournalist Roarsv. 261E Barhoff Vald. Værkmester u. Magist. Sæby- holmsv. 14 Vank Barius M L Borneekviphdl. Aaboulevard l i 1 E - O Repræsentant Aaboulevard 111E a 1961 Repræsentant for Akts. De forenede jyske Farverier & Trikotagefabrikker, Aarhus, Barke L P C Proprietær Amagerbrog. 323 [S] Barkholt A Hansen Gross. Ny Adelg. 3 B a Cent. 14825 &Privat a By 743 y

Bang-Edemann 0 0 Malcrm. Kronprinsessen. 24:! Kl D Palæ 1796 &Palæ 2005 Bang-Sørensen M Kunstmaler Samfunds Allé 27:i E J) Gli. 3849x BangertJuliusAssurandør J ournalistllavneg. 11* K £ By 599!) y &Cent, 9439 - VEEnke e. Kontorchef Gcrsonsv.552Hell. | Holl. J7 1!y Bangild E Enkefrue H 0 Ørsteds V. 462 E | N 2841 Bangsbøll Laura Enke e. SkibsførerOdenseg. 17JE J 0 3944 y - Gustav Fuldm. Odenseg. 171ID KJ0 3944y - F C S Kaptajnløj tn. Højdev. 4 Holte Bangsdal Carl Ingeniør Jagtv.963[LlJN2346u Banhardt K F Sekretær Amager Boulevard 1204E Bank Holger Mekaniker Falkonerallé 58 E f Cent. 10070 Bp. Rolfsv. 204E £ Gh. 1872x B a n k - A k t i e s e l s k a b e t Den ny Laane- ka s s e V-Boulevard 9 ® | Cent, 438 Banke N Arkitekt Classensg. 174 [0] J Cent. 12258 Bp. Anemoner. 53 Gjentofte |J Gjent.. 469 - L L Kommunelærer Willemoesg. 261E Banken for Lyngby og Omegn, Akts.,Lyngby Hovedg. 9 Lyngby J Lyngby 22 BankforeningernesFællusdelegation Drejog.2 id Formanden Fuldm. PBojesen J) St. 1673 Sekr. Fuldm. H Pontoppidan J Am.2815y Banktilsynet, Bankinspektørens Kontor Kong. Nyt. 22 11 $ Cent, 5502 se Afd. II Real-Register Banner-JansenF Afdelingschef Bernstorffsv. 220 Charlott,]. | Ordr. 1585 - K Redaktør Biilowsv. 48 B3 E J N 5151 - V Repræsentant Lykkesh. Allé 9 CSE J V 6867y Banzhaf WGross. Chrstholms Villakv. Vitus Berings Allé 3 Klphg. J Ordr. 1878 Barberbladefabriken Maagen Lykkesh. Allé 3 A IS | V 1439y Barberforretningen Montana ved Nielsen & Rasmussen st. Strandstr. 19 K $ Palæ 1555 Barby CFotograf Vesterbrog. 144 1 J V 6126v - I I J Fotograf GI. Kongev. 1783 E J V 8351 BarckowMartine Pensionat Ravnsborgg.52HI Bardeleben R Hdlsrejsende Vesterbrog. 69MbA3 EJ) V 3209 Bardenfleth Betty Enkefrue Frederiksborgg. 503 B D By 5005x - P Frøken N-Farimagsg. 13* K D By 4337 - Frederik Kmh. Kontreadm. Hofchef hos Enkedronningen SK. DM. FM. V-Boule- vard 411E J By 4308 - AL Kmjkr. Kapt.R. DM. GI. Kongev. 802 m D V 1308 x - Laura Kommandorinde Bakkegaards Allé 62E - Gunnar Sekretær Cand. jur. st. Kongensg. 551 m | Palæ 2533 Bardi ng - Jobs. Ba rdi ng ’s Fa r v e r i e r & kern. Tøj r en sn i ng se tab i. , Akts., Kontor og Fabrik Raadmandsg. 11 IL) J Cent. 4267 & 4268 Hovedforr. Skinderg. B l | Cent. 4251 Filialer: Vesterbrog. 61 E J V 74x, Torveg. 7 E J Am. 6035 y og GI. Kongev. 176 E £ Cent. 4269 Grundlagt 1841 - Carl Farverm. Raadmandsg. 11122 - Jens Farverm. Raadmandsg. 11 E - Johs. fli. Farverm. Fuglevad Lyngby 5 Lyngby 422 Bardram [Se endv. Bartram] ~M Fabrikant St. Peder Str.29 B JBy3850 Bp. St. Peder Str. 10s Kl _ - J O Forstanderinde FM. Ryesg. 28 IN] - A Sagfører st. Strandstr. 21 B JCent.8420 6 8519 Bp. A F Ibsens V. 31 Hell. BardrumC W Inspektor Herluf Trolles G. 241B Baré Vilh. Distriktsassist, Godthaabsv.64 E J Gh.1981

S in S y g e - og U ly k k e s fo r s . te gn e r man i N o rd is k U ly k k e s fo r s .

Made with FlippingBook - Online catalogs