Kraks vejviser1924 personregister

Person-Register for Kjøbenhavn

IV— 757

Hval-Hyl!

Hvidberg E Sæbehdl. Cand. pharm. I-Iostv. 12 Lyngby 4 Lyngby 551 Hvide Dukke,Den, ved CarlELundModehdl. Klarebodcrne 5 E - Flip, Den, ved Charles Olsen Herre- ekviphdl. Nikolajpl. 5 E J}Cent, 6737 - Flips Hatte-Magasin, Den, vedKnudOlsen Nikolajpl. 5 i | Cent. 6737 - Magasin, Det, P Munksgaard Urtekr. Strandv. 35 IS J St, 350 Hvidegaard L & Co., Akts , Gioss. Tullinsg 5 El 4 V 6146x Hvidsteen Holger Gross. Kapel v. 49s [N| 4 N 4397y Hvidt [Se endv. Vieth, Wieth, With, Witt] - Valdemar Cand. jur. Kastølsv. 94IB - Chr. Direktør R. St. Annæ PI. 192E ffl Palæ 854 - L NDispachor R.Nyhavn 18E J|Cent.4493 (9-5) Bp. Sortedamsdoss. 63B B 4 N 769 - Elisabeth Enkefrue Sortedamsdoss. 992B 4 0 1981 - Lizzie Enke c. IIøjestoretsjnstitiaruis Frdbg. Bi'('deg. 152E - E Fabrikant (Kbhvns Smergelfabrik) Viborgg. 70 B 4 Cent. 100 - L N Kontorehef i Jnstitsm. Cand. jur. R. Vest(U’brog. 943P 4 V 7983 - Vald. Kontorchef i Irulenrm. R. Frdbg. Bredeg. 152El 4 Gh. 2410 - Daniel Kunstmaler Svinget I2SB 4 Am. 148x - Oscar Købmand Fredensv. 42 Charlottl. 4 Ordr. 1918 - Chr. LægeAmagorbrog.411PI 4 Am.2182 - Elisabeth IlanfbinFrue PianistindeSvingøt 12s [B 4 Am. 148x - Georg Urtekr. Frederiksborgg. 5 E 4 Ly 2181 Bp. Forchhammersv. 81É 4 N 4779y - Ove Urtekr. GI. Kongev. 19 E 4 Cent. 11947 Bp. Stenosg. 31P 4 V2319y HvidtfeldtP Kontorchefv.Centralarbejdsanv- Boyesg. 33El 4 V 1916x - A Postassist. Posthusv. 10 Hell. 4 Ørehoi 2307y Hvied Th. Snedkerm. Ucinesg. 13 IB 4 Tg. 1313y Hviid [Se endv. Hvid, Wied] - Edith Frøken Assist, Maglekildev. 84V - V Bagerm. Fredensv. 46 Charlottl.4 Ordr. 827 - IIP 0 Berider Overserg. Chr.WinthersV. 1° El - ACL D Enke e. Købmand IIC Ørsteds V. 16* V - M H Enkefrue (Ernst Hviid) Kong. Nyt. 192E - Aage FahrikantCAndersDahl’sFabr.Uds.) Vesterbrog. 58 P 4 V 1648 Bp. Rahbeks A llél 8 s E 4 V 138u Sommerbp. Fugle- gaardsv. 42 4 Gjent. 756 - P Fabrikant (Forsølvnings Anst. Føniks) IIolmblads Boulevard 54|p - Johanne Forfatterinde Matthæusg. 404P - Georg Gross. Stægers Allé22QØ4<»h. 2151 - Harald N Gross. Aaboulevard 5B1El 4 N 5841 - H N Hvi i d & Co. Gross. Indehavere: Viggo Pedersen og Carl Bang Kronprin- sensg. 13 E 4 Cent. 14428 &By 1142 Grundlagt 1867 - I*Gross. Toldbodg. 4’ E 4 Palæ 1039 - Stig Gross. (Richard ilolf) Carl Plougs V. 33 El - WHHdIsrcjsendeSvanemosegaardsv.213® - E Gjedde Intendant R. Delfing. 21 E - Anna Konfekturehdl.(Konfektureforr. Pa­ ris) Blaagaardsg. I l 3É! 4 N 4099y - M fh. Proprietær Kochsv. 191El 4 V 394y - A fh. Redaktør Fred. d. 6. Allé41El - Alfred Vinhdl. Holbergsg.304E 4 By7945 - ErnstVinhdl.Frm.Kong. Nyt. 19E 4 Cent. 1064 &1065 Hviid-KnudsenMartiniusGross.PoulAnkersG. 24E 4 Palæ 1035y Hviid-Petersen J Enkefrue Jægersborg Allé 75 Charlottl. 4 Ordr. 2262

Hvalsøe Petra Husgerningskontor Marien- dalsv. 2 BKEl D Gh. 2913 - H & Co.’s Eftf. Isenkr. st. Strandstr. 8 IS 4 Cent. 6149 - M Kommunelærerindc N-Søgade 174 E É B y 409 y - Henri Læge Strandv.153‘IIell. aHell.1530 (1 -2 ) - M Overmaskiningeniør Cand.polyt. Sorte- damsdoss. 893 B |i Mil. 291 - Holger Prokurist Fred. d. C. Allé 104 E J Gh. 2033 - 1) l'li. Proprietær Allég. 42 [F| J V 6327y - Johs. Underdirektør i Hærens tekn. Korps R. I)M. Amalicg. 304 E J) Palæ 1283x Hvam Louise Enkepastorinde H P Ørums G. Gs m 4 St. 70x Hvass Tyge Arkitekt Landemærket 94 E I) By 7542 - Augusta Enke e. Overretssagf. N-Fari- inagsg. I l 4 ES 4 By 4421 - Kamina Frue Hultmannsv. 4 Ueli. 4 Øro- høj 2519 - A Gross. st. Kannikestr.il E JJCcnt.13943 Bp. Collinsg. 31 H) D 0 2437v - Aage Gross. H C Ørsteds V. 49 A IS $1 Cent. 14184 Bp. Vodroffsv.243 S j|)V2373x - Frantz Hdlsrejsende Henning Matzens V. 18* Vanl. - Christine Jægermesterinde Estersv. 12s Ueli. | Hell. 2853y - Karen Frøken Konfektureforr. Bredg. 36 E 4' Palæ 2223 - Vald. Møbelarkitekt II C Ørsteds V. 33 S 4 V2471x - Frants Sekretær i Udenrm. Cand. jur. Yed Amagerport 205 [C] 4 Am. 3620y Hvedholt Anna Frue Konfekturehdl. Vester- brog. 208 S D V 8249 Bp. Rolighedsv. 42 5 I N 886x Hveensvej, Akts., Ejendomsselsk. Farverg. 4 E | Cent. 3278 Hveissel M S Dampskibsf. Maglekildev. 31S f V 2998 x Hven Poul Bankdirektør Bengtasv. 8 Hell. 4 Ilell. 2002 - Camilla Enkefrue St. Peders Y. 42 Ilell. $ Hell. 981 y Hvenegaard Th. Direktør i Østift. Kreditf. Landinsp. R. Halls Allé 51 S | V 4335 - P Forvalter Istedg. 952 IB |1 Y 178x - Hans Hvenegaard Kunsthandler (Win- kel & Magnussen’s Kunstforlag & Kunst- hdl.) Højbropi. 7 I | Cent. 9602 Bp. Krsthvns Voldg. L ille Mølle IB 4 Am. 5995y - P E Partikulier Valby Langg. 63 Valby - Hans Tømrerm. Willemoesg. 172 IB Hveysel A S fh. Skibsfører Willemoesg. 362 B 4 0 2288x Hvid [Se endv. Hviid, Wiedj - Sylvester Annonce- &Reklamebur.Nygade 7 E 4 Cent. 7016 & 7017 Bp. Amaliev.2 S - K S Arkitekt Sjællandsg.292 (Hl 4 N 4786y - S Sylvester KontorchefVesterbrog. 206TY - M M Politiinsp. i Statsp. Kanslerg. 4S Hl - K. Snedkermester (P K Hvid & Søn) Fen- risg. 41IB - P K/Snedkerrn. (P K Hvid & Søn) Tagensv. 441El |T g .l3 0 2 x - P K & Søn Snedkerm. Fenrisg. 6 El 4 Tg. 487 ‘ Jørgen Speditør Broagerg. I 3 E Hvid-Møller J Overretssagf. Frederiksborgg. 27i E | Cent. 2526 Hvidberg Louise Enke e. Forpagter Øster- brog.334D 4 0 2695 - FFormand f.VærgeraadetiKbhvn.Vester- brog. 1754 E | V 7593 - J W Klædehdl (J W Hvidberg, fhv. I D Schmidt’s Eftf.) Forchhammersv. 224 El 4 N1756y - JW , fh. I D Schmidt’s Eftf. Klædehdl. Vimmelskaftet 49 E 4 Cent. 2651 - R M fh. Overlærerinde Forhaabningsh. Allé 272 El | V 6067x - Valdemar Stabsintendant R. DM. Strandv. 110 IB Hell. 4 Hell. 1017v

Hviid-Petersen A Gross. Amager Boulevard 1293 IB 4 Am. 1354y Hvilsom’s F C Sønner Bogtrykkere Gothersg. 46 E 4 Cent. 4702 - F V Bogtrykker (F C Hvilsom’s Sønner) Peder Skrams G. 12 E 4 Ry 1019,y - Marie Enke e. Gross. Godthaabsv, 77s E 4 Gh. 355 - K Frue Vodroffsv. 4 A 1 El - Kaj Gross. (Kbhvns Skibssalgs Bureau) Amagerbrog. I l 2 B 4 A,m. 648 -E E P ap irh d l. (F OTlvilsoin’s Sønner) Østerbrog. 32 i | 0 5856 - H O Papirhdl. Aaboulevard 39 El 4M 7 2 1 x Bp. Biilowsv. 50 A 3 E 4 N 1877x - Charles, Kbhvns Skibssalgs-Bureau Hav­ neg. 21 E 4 Cent. 4705 & 4810 Stats 4 79 Hvilsted H Metalstøber Vcsterfælledv. 6 E 4 V G963y Bp. Thorsg. 1144 P - CFrøken Urtekr. GI. Kongev. 123 E 4 V 9072y Hvistendahl Olivia Ilotelejcrinde st. Strand­ str. 20 E 4 Palæ 1096 ' Hvorslev Chr. M Adjunkt Franklinsg. 44 B 4 0 5171 Hiibbe Daniel Modehdl. Matthæusg. 424 P 4 V 6566y Hybel Ludvig Ilattefabr. Grønneg. 15 E 4 By 1750u - A Frøken Revisor Grønneg. 15l E 4 Ry 1750u Hiibenbecker Fr. Entreprenør G l.H oltellolte 4 Nærum 55 Hiibner Carl G Bankassisl .CIassensg. 27A , B - T Enkefrue Classcnsg. 27A 1 B - Emilie Sæbe- & Parfumehdl. Jagtv. 17 DQ 4 Tg. 1794x Hiibscher Alfred Gross. Chr. d. 9. G. 5 E 4 Cent. 14815 Bp. Vilænshusg. 131 Hiibschmann Aug. Laige Bianco Lunos Allé 12 E 4 Cent, 12044(12-1) Hydén .Jons Skræddcrm. (Ilydén & Jensen) Broderskabsv. 27 E - & Jensen Skræddcrm. Smalleg. 38 E 4 Gh. 1388x Hydropeat, Akts.,Raadhuspl. 37 P 4 Cent, 5663 Hye-Knudsen J A kgl. Kapelmusikus Njalsg. 715 11 4 Am. 809x Hiiffeldt Emanuel Husejer Islands Brygge 252 P 4 Cent. 10352 - C E Møbeludstyrsforr. Aaboulevard 18 IS] 4 N 584u - Th. Papirhdl. Biogaardsv. 4 Gjentofte 4 Gjent. 35 ogAmagerbrog.10 B4Am .2419y Hyge T V Læge Reservelæge N-Fasanv. 57, 59 E - II Overlærer Nyelandsv. 24 E HygiejniskVarc.magasin,Akts., Rosenga arden 12 E 4 By 7106 Hygiejniske Institut Ny Vesterg. I I [ b | 4 Ry 1996 so Afd. IIReal-Rcgister u.l iniversit-et Hygom Louis Arkitekt Allég. 23 |Kj 4 Gh. 4117 & Priv. Gh. 2819 - K B Bogholder Rosenv. A llé 46 B -C M Enkefrue Nørrebrog. 202 [N] - O Gross. Maskinforhdl. Vesterbrog. 932 P 4 Cent. 7004 - Karen Margrethe KommunelærerindeHel- golandsg. 5b P - Carl Malerm. Lyong. 52 [S] 4 Am. 734 u Hygæa (Sygel oreningen) Adr. Kong. Nyt. 23 E ( 10 1 /«—127a) se Afd. II Rcal-Register Hyhn K K Enkefrue N-Frihavnsg. 88:}B ffi 0 5773 Hyldahl Margrethe Malerinde K ingosg.l54E - Jens Musikhdl. Monterg. 13s E - O T C Postassist. Rørholinsg. 183 E Hyldgaard H Esmann Mekaniker St. Thomas Allé 4 2 E 4 V 5674v Hyldstrup Ove Vinhdl. Gothersg. ISE fC en t. 13005 Bp. Nordborgg. 91@ | 0 223y Hyldvang Hans Skrædderm. Fredericiag.lOE 4 Palæ 2l65y Hylen F II Kontorchef Peder Skrams G. 13' E 4 By 4643 - H Korrespondent Strandg. 5B4 B 4 Am. 5902v Hylleborg Michael Fuldra. Hjørringg, 293 B

S i n S y g e « o g U l y J k k e s f o r s . t e g n e r m a n i N o r d i s k U l y k k e s f o r s .

Made with FlippingBook - Online catalogs