Kraks vejviser1924 personregister

I V — 750

Huss [Se endv. Huhs, Huus] - K S Lærerinde Kongensv. 4SE - J Pølsefabr. Valdemarsg. 34 E ®3 6435y HussonMASproglærer Stenosg.5'E J) V787x - Marthe Sproglærerinde Herluf Trollesg. 5‘ E Husted Vald. fh. Apoteker Pileallé Holte I Holte 720 - Oluf Arkitekt Solv. 43(D |) Gh. 3023x - Johan Jernhdl. Adelg. 105 E ®l ’alæ 683y Bp. Solvg. 34Sb4E - Kristen Prokurist Strandv.21s S J) St.727 Hustelefonen ved Herman Gellin Klosterstr. 10 E U By 1908 y Husum Frederikke H Enkepastorinde Bel- giensg. 01 [s] - ’s CEftf. Gross.Overg. n. V. 39 E |) Cent, 794 H C Hansen Privatbopæl Linnésg. 14 E UCent. 793 - Th. Hdlsgartner TrørødVedbæk Jj Trørød 71 - Chr. Journalist Pilest. 29, 312E j$ By 4679 - R Rodemester Sundholmsv. 494 E 1 Am. 1871 y - N P O fh.Stationsforst. Løjtn.Carit Etlars V. 7S3 - J J Tandlæge Amagcrbrog. 683E HusumBrændselsforsyning v. Laurits Ander­ sen Danas Allé 22 Husum J) Bella 528 - Earveluil. Thorvald Andersen Frederiks­ sundsv. 213 Brh. D Bella 452 Huth O v. Arkitekt Vinkelv. 293 3 - J v. Fabrikant (Pacht &Crone's Illustra- tionsetabl.’s Eftf.) Dronn. Olgas V. 39 El | Gh. 917x - Albert v. Fotograf Rolighedsv. 5* 3 J) IS 5152 - P W v. Ingeniør Buddinge Allé 24 Søborg u Søb. 333 - E v. Regnskabsf. Ved Amagerport 82El Hutters O Enkefrue Biilowsv. I 13 - AM Redaktor Slotsv. 33 Charlottl. $) Ordr. 1583 Hutzen P W Tegner Lyngbyv. 464 gu] fl St. 53y Huun&Co. Gross. Gothcrsg.48 E J|Palæl905 Huus [Se endv. Huhs, Huss] - A Wolmer Agentur- & Kommissions- forr. Baggesens Allé 7 Vanl. $ Damsø 415 - Hother Apoteker Krystalg. 6SE 1}By 2087y - Ove Arkitekt Carl Johans G. I2 E ® 0 5374 - Oluf Cand. pharm. Zinnsg. 31E - N Ejendomsmægler Nikolajg. 17s E ®By 5059x - J T C fh. Seminarieforst. Classensv. 32E) - Charles Skibsfører Livjægerg. 2131 | } 0 1729v - Chr. Tandlæge Tordenskj oldsg. 24 E D By 4543 Bp. Holbergsg. I l 3 E U By 1137u - H Tandlæge Krystalg Gs E - Hilda Holst-Hansen Tandlæge N-Fari- magsg. 611E $| Cent. 11045 (10-3) Huusom A E Overmaskinmester Strandboule­ vard 251i |0 3 8 0 3 y - R M Præst Kapellan v. Sions Kirke Strandv. 194g $}St. 1750 - K GMSekretær i Ilepart. f. Told- og For­ brugsafgift Cand. polit. Strandboulevard 25' m Hvalkof S Oberst K. DM. Strandg. 46s El | Mil. 112 - F L Pr.-Løjtn. Ermelundsv. 125 Gjentofte DGjent. 923 Hvalsøe [Se endv. Walsoe] - Vilhelm Arkitekt St. Annæ G. 26 B4 El § Am. 5828x - Carl Cigarhdl. Gross. Vesterbrog. 2D 0 ®Cent. 2144 - Minna Enke e. Gross. Østerbrog. 1503El - A Godske & Co. Gross. Havneg. 31 E U Cent. 164 - Hvalsøe &Erlandsen Gross.Skinderg- 45 E DCent. 1531, 5651 &10531 - V Gross. (Hvalsøe & Erlandsen) Ø-Sø- gade 81E | By 3456 Person-Register for Kjøbenhavn - A v. Enkefrue Viukelv. 6S 3 - Ch. v. Enkefrue Vinkelv. 293 3

Hulis—Hval Huhs [Se endv. Huss, Huus] - Andreas Galanterihdl. Vesterbrog. 4 E U By 486y Bp. Reverdilsg. 7* E - Chr. Gravor Norrebrog. 17:i 1 | N 245.\ Huitfeldt H E norsk Gesandt Bredg. 31' El | Cent,. 4235 - Leon Moltke Greve Cand. jur. St. Annæ Bl. 202 El | Palæ 2304 - G Konsul'nde Østbaneg. 133 i | 0 796x Hulbjerg .1 Hdlsgartner Fortunen Klpbg. $ Lyngby 433 Huld Paul Balletdanser v. d. kgl. TeaterSt. Thomas Allé 9S S J V3141 - Ingeborg Frue Blomsterlull. st. Kongensg. 08 El Palæ 2018 Bp. Leifsg. 92 E J) Am. 1909 - Ludv. Gross. (Dansk Fodcrstolforr.) Frcderikkev. 14 Hell. $ Ueli. 220 - E J Snedkerm. (Th. Huld & Son) Peder Skrams G. JO4 E! J) By 1.32y - Th. & Søn Snedkerm. Peder Skrams G. 8 El | By 132x - Helga Frøken Teaterdir. Peder Skramsg. 10i gi $ By 5590u Huldberg Chr. Snedkerm. 01assensg.25A E D Cent. 2258 Hulegaard Axel Overretssagf. N-Voldg. 12 El Bp. Islands Brygge 154 E J) Am. 1492 - G Postassist. Amager Fælledv. 71 [<3 II Am. 1831y - Karl l ’ostassist.Løjtn.Carit Etlars V 1643 I Y 0478 x Hulstrøm J Fa,brikant(MctaIvarel'abr.Banea) Frederikssundsv. 1472Brh. Hulsøm-Atelieret ved MaryWiese Vingaards- str. 19 El I By 4415 Hultberg G Entreprenør Broagerg. I 1 E J) Cent. 5174 - & Møller Entreprenører Broagerg. I 1E | Cent, 5174 - Clare FruePianostemmer Falkonerallé78 [ B I E 1021x - E 11 Skibsfører Peder Skrams G. 122 E Hultén E Murerm. (Frdbg. Murreparation & K akkelovnskomp. Godthaab) Ilvidkildcv. 42 Brh. - II Skrædderne Godthaabsv. 8 AE) $) Gh. 1212v Bp. Adilsv. 9 A 4 IB Hultengren EmstChokoladofabr.Tyrolsg.03[S] - E Fabriksmester Tyrolsg. G3 E Hultin-Hansen A Frue Hambroesg. 44 E I By 871 x Humania, Butiks- og Kontorinventarforr. Ni- kolajg. 29 m I Cent. 9113 Humle Georg Assist.v.Statsb. Strandboulc- vard 81° E I 0 4204y - & Petersen Gross. Dr. Olgas V .71 B J]Gh. 2508 - Vald. Gross. (Humle & Petersen) Dronn. Olgas V. 7> LB I Gh. 2508 - Marius H Repræsentant Norgesg. 581(Bl Humlebæk Henry Restauratør Strandv. 530 Klpbg. I Ordr. 2000, Ordr.2115 & PrivatJ) Ordr. 1034 Humlegaard C Ingeniør Norrebrog. 1544 IH I Tg. 143Gy Hummel |Se endv. Ilommel] - Axel Disponent Falkonerallé 18° LB - Ida Enke e. Ingeniør Nyvej 043 f ) \ r6393x Hummelgaard E i’ Afdelingschef Kjertc- mindeg. 9S M Hundahl Aage Prokurist Strandv. 963Hell. I lle ll, 1174 y Hundebadeanstalten ved S L Petersen Som- merstedg. 2.4 E I V 5249 v Hundertmark G A Fuldm. u. Magist. Jægers­ borg Allé 148 Gjentofte I Ordr. 2157 - Erik Rejseinsp. Gothersg. 1572 E Hunderup Chr.Maskiningenior v. Statsb. Ho- witzv. 491E fl Cent, 3188 - F R Sekretær Howitzv. 491(B Hundrup Mathilda EnkefrucForchhammersv. 23:i 13 | V 1393x - M I Lærerinde Gothersg. 1594 E - II G Musikhdl. (Østerbros Musik- & In- strumenthdl.)Blegdamsv.80Bs [øjl!01786y Hundt Anna Overkontrolør Forhaabningsh. Allé 392 E | V ()299y Hunter I M fh. Direktør Erik Menveds V. 41

Hunæus V Enkefrue Fjerkræhdl. Valby Langg. 44B Valby Hunø L M Skolebestyrer Birkebakken 0 Holte I II olte 331 Hurtig-Ekspressen ved O Opdal Bagerstr. 10 E I Cent, 11940 Hurtigkarl E Restaurator Toftegaards Allé 10 Valby I Cent, 14078 Bp. Toftegaards Allé 15:! Valby - G P Restaurator Toftegaards Allé 153 V allty Hurtrich O G Overassist. Tagensv. 421 E Hurwitz Leo Gross. Harsdorlfsv. 12s 3 I V 082x - Leo & Co., Akts., Gross. Anker Ileegaards G. 2 [Bl I By 7820 & By 8727 - Erik Repræsentant. Henrik SteffønsV.633 - Stephan Sekretan' Stud. jur. Henrik Stef- fens V. O3 3 1 V 5941 y Hus og Hjem (Husmoderens Blad) Kronprin- sesseg. 342E J)Cent,8092me(lOmstillinger. Udgiver: Chr. Erichsen Redaktør: Fru Sofie Horten Annonceafd(4ing: Fru Paula Herreborg Maglckildev. 14 3 Husarkasernens Kalfebod ved A C Garde Østerbrog. 122 Hl J) 0 2347 Husassistenternes Fagskole Rosengaarden 14 E I Cent. 0774 se Afd. II Real-Register Husejernes WC Assurance, Akts., Madvigs Allé 8 3 f Cent, 5409 Husen Kai Ingeniør Isafjordsg. 0l E fl Am. 2821 - Hjalmar Prokurist Bianco Limos Allé 5H h4 3 I V 2907x - Elvira Restauratrice Nikolajg. 20 E I Cent. 12772 - Jens Tapetserer & Dekoratør Haderslev g. 3 E J]V5775y Bp.Skydebaneg.2Ef V582y Husflidsselskab, Dansk, Kontor Aaboulevard 17 3 I N 1099 se Afd. 11 Real-Register Husgerningskontoret N-Fribavnsg. 34 El 1 0 530x Husgerningsskole, Kronprinsesse Louises praktiske,.Emilieg. 3 3 I V lO llyseA fd . II Real-Register Husholdningsforretningen Spar ved Ingeborg Petersen Værnedamsv. 17 3 J) V 1030x Huslejenævnenes Fælleskontor for Kbhvn. Longangsstr.24 E seAfd 11Real-Register Huslejerforening, Kbhvns, Kontor V-Voldg. 21[B] H Cent,13075 (9-3)seAfd. I.IReal-Reg. Huslejlighedslisten Admiralg. 25 E ft Cent,330 H u sm a n d sb r a n d k a sse n fo r Dan m ark GI. Kongev. 51 E I Cent. 5150 Postgiro Konto Nr. 173 Husmandsforeninger, De samvirkende danske Kontor Studiestr. 38 E |) Cent. 13010 se Afd. II Real-Register Husmandshypotek-Foreningen for Danmark GI. Kongev. 5 E I Cent, 9791 Husmandskreditforeningen for Østifterne, GI. Torv4 E /(Cent,7900 Postgiro KontoNr.313 Husmann A Enke e. Vinhdl. Schlegels Allé l 3 1 V 3011 - ’s G A Eftf., .JF Hansen Giarm. Studiestr. 7 E | Cent. 2172 - F Viceinspektrice Raadmandsg.22 H3J) Tg. 1322 Husmer Th. Snedkerm. Pilestr. 52 B E Bp. Ø-Farimagsg. 183 M Husmoderforeningen Kontor Skinderg.292 E aahen 12-4 J) Cent. 13055 Bestyrelsen, „Husmoden; u“’s Redaktion og Annonce­ afdeling samt Oplysningsbureau I By 8500 Indmeldelser og Bladreklamationer Husmor-Børs vedJohannesPetersen Sæbehdl. Colbjornsensg. 17 E D V 1513y H u s mæn d e n e s U ly k k e s f o r s i k r i ng GI. Kongev. 52 E I Cent. 12368 Postgiro Konto Nr. 535 Husmodrenes Kødforsyning ved Hans Jør­ gensen Amagcrbrog. 07 E U Am. 3910 - Varemagasin,Anna Larsen Melhdl. Grif- fenfeldtsg. 20 E J>N 704x Husqvarna vedHRothenhorg Symaskineforr. Holm. Kan. 3 E J) Cent. 1876 & 13876

Made with FlippingBook - Online catalogs