Kraks vejviser1924 personregister

Itørson-Register for Kjø’benhavn Andersen CL Skomagerin. Meinungsg.l2s IS) - CMSkomagerm. Kongensv. IDE - E Frue Skotojshdl. Frcderiksborgg. 23 E J By 594 - E Skotøjshdl. Hedebyg. 32 LSI f V 653lv Bp. Westend 104E - C«A Skomagerm. N-Allé 21 i | N 3121 v Bp. Brins Jørgens Gr. 3’ [Nj - Georg Skomagerin. GI. Kongev. 101 [V] f VH969 Bp. St.Thomas Allé 17 El f V8522 - H Skomagerm. Rørholmsg.21EfBy5960v - Hans Carl Skomagerm, Tordcnskjoldsg. 22452 - Harald Skomagerm. Frederikssundsv. 5 QQ | Tg. 308v Bp. N-Fasanv. 2833 IH - J Skomagerm. (Skotøj i keleHuset)Dronn. Tværg. 242IH - Johannes Skomagerm. Amagerbrog. 107 [Hl f Am. 379 y - «JP Skomagerm. Aalekistev. 194Vanl. - J P Skomagerm. Amagerbrog. 96 O f Am. 931yBp. Taarnby VillabyOttoLiebes Allé 4 Kastrup DKastrup 279 - L Skomagerm. Torveg. 24 0 f Am.5845x - MCSkomagerm. AmagerFiV‘lledv.39s [c] |) Am. 1675x - N A Skomager N-Frihavnsg. 83 0 -• N 1’ Skotøjsforr. Ahornsg. 11 E)_ - N !’Skomagerm. Smalleg. 43A E DGh. 1251y Bp. Frederiksv. 25:! E - Ole Skomagerm. Graabrødret. 14 E f By 2772x - P Skomagerm.N-Fasanv.13 E 4 f Gh.855y - S M Skomagerm. Kosendalsg. 11 0 - TheobaldSkomagerm. Marstalsg.400 fØ 3137x - Yilh. Skomagerm. Strandv. 341 Charlottl. Bp. Pileallé 9 Charlottl. *Gustav &Hugo Bjørklund Skotojsfabr. Glentev. 20 E f Taga 2927x - Wilh. Skotøjsfabr. Yodroffsv. 6 I S | V 6021.x Bp. Humlebækg. 154 E - Har al d Andersen,Akts., Skotøjshdl. en gros Imp. &Eksp. Kristiansg. 20 E f Cent. 14763 Telegramadr. „Excellent" - A Skotøjsreparatør Strandboulevard 74 0 - A C Skotøjsreparatør Læssøesg. 7 El f N 2301 v -A E Skotøjsreparatør Dybbølsg. 46 E Bp. Dybbølsg. 502E - H M Skotøjsreparator Præstøg. 8 0 f 0 3661v - L Skotøjsreparatør ITadcrslevg. 3 E J V 6920x - Marius Skotojsreparator Absalonsg. 30 B 1 | V 6379y Bp. Sommerstedg. 302E f V 5419y - A C ps. Skovfoged Stægers Allé 22 E - A Skrædderin. Adelg.314El D Palæ 2291x - ASkraidderm.Gl.Kongev.1152 IS f V2116x - A Skrædderm. Strandboulevard 75s 0 - Alfr. Skrædderm. Stevnsgade l 2C® - Andreas Skrædderm. Hostrupsv. 13 S Bp. Fred. d. 7. G. 252E - Andreas Skrædderm. S-Boulevard 551E $ V 9833 - Axel Skrædderm. Frdbg. Allé 50 S f V 7447 Bp. Sindshvilev. 173E - B r e d r e n e A n d e rse n Skrædderi og Herreekvipering en detail Kgl. Hofleverandør Østerg. 9 E D Cent. 1577 Grundlagt 1850 - Carl Skrædderm. Adelg. 15 E ®Palæ626x - Carl Skrædderm. Rømersg.27s E - C P Skrædderm. St. Thomas Allé 6SS S V 526 v ■F Skrædderm. Vølmnlsg. 23 B - F F Skrædderm. Larsbjørnsstr. 11 E f By 1411x Bp. H P Ørums G. 15 H - F P Skrædderm. Istedg. 91 E - Hans Skrædderm.Gl.Møntn1E|)By821x - J Skrædderm. Valby Langg. 73Valby fl Vb. 1249 Bp. GI. Jernbanev. I 1Valby f Vb. 807x - Jens Skrædder Fredericiag. 82A4E Palæ 1782y - Jobs. Skrædderm. (ETopp & Co.) Tranev. 4 As B

IV — 577

Ånde

Andersen Carl Snedkerm. Blegdamsv. 86 D 0 f 0 514x Bp. Ryesg. 30 B 1El - Carl Snedkerm. Smalleg. 18 E f Gh 49 y Bp. Samfunds Allé 212 E - Carl M Snedkerm. Blaagaardsg.21 El f 4 N 670 Bp. Dr. Abildgaards Allé 830 f N 3302v - Charles Snedkerm. Thorsg. 109 E f Tg. 1761 x Bp. Holger Danskes V. 712 E - Chr. Snedkerm. Ravnsborgg. 20 CJH f N 2016 x Bp. Hamiets Pass. 54 El - Chr.Sncdkerm. Jyllandsv.4E $ Gh. 1241 y - E Snedkerm. Sankelmarksg, 16E f V5811y Bp. Istedg. 1282E - Emil Snedkerm. Bredg. 36 E f Palæ 779 - Fritz Snedkerm. Petersborgv. 2 0 Bp. Ø-Søgade 1065 0 - Gustav Snedkerm. N-Voldg. 78 1 | By 1197v Bp. Nansensg. 633 E - Hans Snedkerm. H P Ørums G. 25 H f St. 732x - H C Snedkerm. Kronprinsensg. 9 E f Cent. 7374 - IIC Snedkerm. Koldingg.12 0 - Henrik Snedkerm. Øresundsv. 19 A 10 f Am. 1025 - Herman Snedkerm. Cigarhdl. Frederiks­ borgv. 1 Søborg f Søb. 429 - HASønSnedkerm.Vinkelv.3[V]fCent.8974 - Ingemann Snedkerm.Nøjsomhedsv. 35 0 f 0 4581 x Bp. Pilesvinget 29 Brh. - Jens Snedkerm. Slotsg. 20s [Ni f N 1814y - J P E Snedkerm. Vesterbrog.244E - J V Snedkerm. (Jørgensen &Andersen) Krsthvns Voldg. 9 C2 0 - Kr.Siu'dkenn.(Buddinge Maskinsnedkeri) Aakjærs Alle 29 Soborg f Søb. 25 - L Snedkerm. (L & N Andersen’s Maskin­ snedkeri) Falstersv. 74 E f Gh. 2647 - L Snedkerm. Vedbæk - &Madsen Snedkerm. Holbergsg.20EfBy 7046 - N Snedkerm. Koldingg. 28 0 f 0 2596y Bp. Aarhusg. 953 0 - N Snedkerm. Nyborgg. 16H f St. 1062 y - N Snedkerm. (L &N Andersen’s Maskin­ snedkeri) Guldborgv. 231 E f Gh. 3591y - &Nielsen Snedkerm. Fycnsg. 3 El - N jun. Snedkerm. St. Gjertruds Str. 5 E f By 3071 - Peder Snedkerm. Smedestr. 8 Valby - P H Snedkerm. Sofiev. 2 Hell. Bp. Sofiev. 5 Hell. f Hell. 11.45y - SASnedkerm.(HAndersen&SøiDVinkelv. 3° m f Cent. 8974 - Th. Snedkerm. Ansgars Allé 26 Valby f Vb. 702 - Th. Snedkerm. Henriksv. 6 E f Tg. 2514 - Wilh. Snedkerm. GI. Kongev. 70 ffl f V 5568 x - VTb. Snedkerm. Biilowsv. 36 B [S Bp. Adolph Steens Allé 62 S | N 2904y - A C Sognefoged Ordrupv. 35 Charlottl. f Ordr. 1384 - L P fh. Sognefoged Dronninggaards Allé 55 Holte f Holte 17 - Rostgaard Sognefoged Handelsgartner Vi­ rum Lyngby f Frederiksdal 44 - John Solodanser v.d. kgl. Teater Vardeg. 293 0 f 0 6340 - K E Speditør (KE Andersen &Co.) Ama- lieg. 26s E - K M Co. Speditører Amalieg.26EfCent. 13583 & 4455. -N C Speditør (Andersen & Janlø) Grys- gaards Allé 12 Brh. f Gh. 1466x - Charlotte Sproglærerinde Vesterbrog. 184 1 | V 495 y - Ingeborg Sproglærerinde V-Voldg. 103 E - A l Stabsintendant R. Vodroffsv. 73 E - A S Stabsofficiant Kongedybet 2210 f Am. 2992 x - NOAStatsbanekontrol. Hellcrupv.63Hell. - P O A Statsgældsdir. Direktør i Kon­ geriget Danmarks Hypotekbank K.DM.A1- hambrav. 32 E f V 3335 - A C Stearinlysfabr. Fiolstræde 17 E - P C J Stolemager Vølundsg. 18s E - Max &MadsenStraa- &Filthattefabr.Vin- gaardsstr. 6 E f Cent. 3787

Andersen Julius Skrædderm. Rantzausg. 723-1 1 | N 2270y - Jørgen Skrædderm. Solitudev. 23 i | N 67 x - L P Skrædderm. Tornebuskeg. 1 1 | B y 1612 y - M Skrædderm .N-Frihavnsg.760f 03163v - M H Skrædderm. Guldbergsg. 1211El f N 3765y - Niels Skrædderm. st. Kongensg. 6:! E f Palæ 82 x - O Skrædderm. Tranegaardsv. 2 Hcll. f Hell. 1504v - Oluf Skrædderm. Herluf Trolles G. 191E f B yl361y - Otto Skrædderm. N-Fasanv. 148s 1 1452x - Robert Skrædderm. Tj ørnegade 53 E) f N4560y - Thomas Skrædderm. Fælledv. 19s El - Kiss Skuespillerinde Hollænderdybet 14E - P S Skuespiller Overg. O.V.2A3Ø f Am. - Albin Slagterm. Hellerupv .4 Hell. f Hell.2037 Bp. 1. Strandv.8IIell.f Hell. 273 - Carl Slagterm. Amagerbrog. 122 E] f Am. 2096x Bp. Stindliolmsvej 6SS [S] - Carl Slagterm. Lyngbyv. 30 Hl f St. 1492 Bp. Lyngbyvej 45' H f Etr. 746 y - Georg Slagterm. Viborgg. 5 0 f Cent. 4531 Bp. Viborgg. 13 0 - J R Slagterm. Rørholmsg. 213 E - Ludvig Slagterm. Brobergsg. 9 0 f Cent. 4634 Bp. Prinsesseg. 634 [C] - N P Slagterm. Halmtorvet 73 E - P Slagterm. Dannebrogsg. 34 E f V1624x Bp. Nørrebrog. 180 B 1E f Tg. 685x - P eterSlagterm .0-Farim agsg.140f 01682 - Viggo Slagterm. Amagerbrog. 1(50 0 f Am. 4786 Bp. Rørholmsg. 213 E - Carl Slips- & Skjortefabr. (N Jøgersen’s Eftf.) Vodroffspl. 13* E f V 726y - A Hansen Smedem. Vedbæk f Vedbæk 66 - A S Smedem. Bjørnsonsv. 7 Valby - Ch. Ånde rsen Smedem. Vesterbrog.23 E J) Cent. 2447 <&12274 Bp. Haabets A llé 53 Brh. f Bella 61 - C Holst Smedem. Lavendelstr. 10 E f By 7321 - E Smedem. Oehlenscblægersg. 26s E f V 6390x - Emil Smedem. Aalekistev. 114 Vanl. f Damsø 71 - F C Smedem. Husum - F H Smedem. Brigadev.16 E Bp. Ahrens- bergg. 153 0 - Fr. Th. Smedem. Vognfabr. Jagtv. 219 H f St. 247 Bp. Jagtv.217 H - H C Smedem. Falkonerallé 234 E f Gh. 1789x - H H Smedem. Ingeniør Nordlandsg. 12 0 f Am. 352x - H Klarskov Smedem. (J L Ilamre’s Eftf.) GI. Mønt 19' E - & Kjeldsen Smedem. Gas & Vandm. Strandv. 31 gy - L P Smedem. Gas- &Vandm. Hørsholmsg. 264 E - M Smedem. Kronprinsesse Sofies V. 30 E Bp. Mariendalsv. 442 E - PR ose Smedem. Vægtfabr. Hyskenstr. 9 E f By 1426y Bp. Svinget 131 0 - ASnedkerm. (Kbhvns Møbellag er) Nørre­ brog. 161El f N 108x - A Snedkerm. (Molter & Andersen) N -Fa­ sanv. 523E f Gh.3623x - AC Snedkerm.Adelg.77E fPalæ 57 - A Chr. Snedkerm. Nørrebrog. 190 I 1706 og Baldersg. 39 E f Tg. 939x - Alfr.Snedkerm.(Andersen&Madsen) Kjer- temindeg. I l 4 0 - A M Snedkerm. Baldersg.53 E f Tg. 2271 - A M Snedkerm. GI. Vanløse By Vanl. - A Th. Snedkerm. Dannebrogsg. 28 E f V 5009x Bp. Kapelv. 25 B ! 1 | N1025y - C Snedkerm. Frederiksborgv. 59 E f Tg. 2013 Bp. Norrebrog. 51 C4 IH f N 5910

37

S i n S y g e - o g U l y k k e s f o r s . t e g n e r m a n i N o r d i s k U l y k k e s f o r s .

31

Made with FlippingBook - Online catalogs