Kraks vejviser1924 personregister

Peisoft4iegIsler for Kjøbeniistvil

Hend—Henr

IV — 740

Hendriksen Einar Cieariabr. Biens Allé 12‘E - Chr. Forvalter Suridholmsv. Sundholm [S] - Y Frue Ilowitzv. 292 [El £ Oh. 10' 9x - AaireGrossTrorødv.Vedbæk £ Vedl>ækl92 - Asger Gross. V-Voldg.31 (TVjy Cent. 13937 Bp. Vodroffsv. 41° [S £ V 4104 - Halfdan Gross. Direktør MSIL, (Dines Petersen & Co.) 1. Strandstr. 201É £Cont. 8750 - Carl Hdlsrejsende Bakkegaardsallé 15s E £ V 1091y - V R Hdlsrejsende GI. Kongev. 102D3 [S - K Heliogravor (FHendriksen’s Reproduk­ tions-Atelier) Stormg. 123 (S - H S Ing eniør Cand. poly t. (F Hendriksen’s Reproduktions-Atelier) Bredg. 34Mb:! B - K A Ingeniør Kongedybet O3 [C] - Crilles Kommunelærer Dr.AbildgaardsAllé 14:i E - Aage Konfcktionshdl. (Probst &Hendrik- sen)V-Boulevard 45s Hl £ Cent. 0057 - Kai Kontorchef i Landbrugsm. Lektor v. Landhohøjsk. Niels.luels G.84E £Ily4717 - Siegfr. MusikerJens JuelsG. 3S E £ 02940 - F H e n d r i k s e n ’s Reproduktions-Atelier Stormg. 12 b “ É £ Cent,3023 - Carl Restauratør GI. Strand 46 E £Cent. 5794 & 14100 Bp. Amagerbrog. 180;i Hl £ Am. 3409y - Georg Sekretær i Undervism. Vesterbrog. 174 1 IS - S E Skomagerm. Enghavev. 18 A E £ V 707 y - M P Smedem. Cyldereparatør N-Fasanv. 7 00 | Gh. 2950 - Elisabeth Frue Tale- & Sanglærerinde Bredg. 34MB3 E £ Palæ994v - F Xylograf (F Hendriksen’s Repro­ duktions Atelier) Stormg. 122 O Henius Louis Administrator v. Berl. Tid. Rosenv. Allé 48 E £ Cent. 4017 - Emil Gross. Bernstorffsg.21 Hl £Cent.50G9, 5070 & 12570 Bp. Grønningen 15s E £ Cent, 5901 - ErikS jun.Gross (AntonPetersen&Henius) Toldhodv. 144 E £ Palæ 3818 - ErikS Konsul MSH. K. DM. Palæg. 22 E £ Palæ 1933 & Palæ 1319 - Hugo Kontorchef Bredg. 502 E £ Palæ 1906 - PeterKøbmandBlegdamsv.l302H £ 0 3718 - Paul Læge V-Boulevard 511 E £ By 6860 - A L Prokurist Niels Brochs G. 4S IBI £ By 3501 Hennig Otto Murerm. Egilsg. 573 [Bl £ Am. 3257y HennigesC V Arkivar Lynette A llé 22 E Henning Gerhard Billedhugger Vodroffspl. 104 E £ y 1952x - Gerda Frue Kunstvæverske Vodroffspl. 104 El £ V 1952x - M Frue Parfumehdl. Aaboulevard 15 El | N 1544x Hennings A Cand. jur. fh.Fuldmægtig iOver­ præsidiet Langøg 92 ɧj - Mary Frue 1.Strandstr. 20Sb4E £ P a læ l 522 - Louise Frøken V-Boulevard 92E £B y268u - H He n n i n g s Gross. V -V oldg.83E £Oent. 8285&14183 Telegramadr. „Demeter" Bp. Ryvangs Allé 54 Hell. £ Hell. 1949 - Chr. Konsul Brogaardsv. 42 Gjentofte £ Gjent. 273 - P a ul H e n n i n g s Overretssagf.Translatør R. Raadhuspl. 35 OS £ Cent. 2748 & 12747 Bp. Biilowsv. 442 E - A Sagfører Badstuestr. 6 E £ Cent. 13362 - B etty fh. kgl. Skuespillerinde FM., Viggo Rothes V. 37 Charlottl. £ Hell. 1001 - N P Tandlæge Smalleg. 1° Hl £ Gh. 754y Henningsen Adolph Afdelingschef Hars- dorffsv. 23 E £ V 162-0y - II C Amtsraadsmedl. MF. Rigsdagen E - Ragnhild Annonceeksped. Allég. 17 Hh.2 £ Gh. 197x - KnudArkitekt Hollænderv. 3 E £ V 451 v - Poul Arkitekt Tegnestue Jagtv. 185 13 £ St. 27 Bp. Udbyg. I3 (S £ N 3232 - Th. Arkitekt Markv. 7 Brh. £ Gh. 3452x

Henningsen Eli UrtekL Stationsv. 8 Holte £ Holte 47 - H Urtekr.Frederikssundsv.64B £T g. 390x Henrichsen [Se endv. Henriksen, Ilinrichsen] - Edv. Bogbmdcrm.Kjebma.gerg. 48 E £ Cent. 5549 Bp. Istedg. 273 E] £ V 1097x - Petra Buntmager Enghavev. li! [Bl £ V 3241 “ C L ( ’find. mag. st. Kannikestr. .12 E - Erik Cand. jur. Ø-Farimagsg. 8 l4 H - Chr. Direktør Kirsteinsg. 92 E £ 0 3053x - Magnus Direktør Kathrinev. 21 Hell. £ Hell. 1127 - Th. Direktør Fuglebakkev.651® £ Gh.395 - ’s elektriske Fabrik ved C Henriksen N-Farimagsg.19 E £ Cent. 748 - Celektr. Fabr. (Henrichsen’s elektr. F a­ brik) Svanholmsv. 184E - E J Fabrikant Theklav. 154 B - ’s Vald. S Ettf., W Moltke Langhoff Fa­ brikant Østerbrog. 134 E £ 0 2l3y - A Frue Amager Fæliedv.194 E £ Am.1230 - E Frue Forhånbningsh. Allé302E £ V8632 - Johan Giarm. Hellerupv. 39 Hell. £ Hell. 1479 - Aage Gross. (C S Sandberg) Oehlénschlæ- gers Allé 8 Vanl. £ Damsø 506 - Emmerich Gross. Havneg.43E£Cent.7577 - Emmerich &Co. Gross.Mohelhdi.Gothersg. 15 E £ Cent. 12874 - H J Gross. (Normal-Beklædnings-Forr.) Islands Brygge 33 E £ Am. 2277 - A Collet Ingeniør Frdbg. Allé 504 E £ V 1613x - C P C Ingeniør Lollandsv. 321El - Edear Kantor Organist Kronprinsensg. 133 E £ By 2555y - A T Kommunelærer Frederiksborgg.394E - SC i'h.KommunelærerindeFrederiksborgg. 394 E - Roger Komponist Musiklærer Cand. jur. R. Frederiksborgg. 448 B £ By 949v - J P C ps. Lærer DM. FM .Mars A llé 5 Sø­ borg - C Malerm. Asmussens Allé 23 E £ V8675 - Osvald Manufakturhdl. Skaaneg,7 E £ Am. 541 x Bp. Louis Pios G. 19* E £ Syd­ havn 2hy - Carl MarineingeniørR.OlfertFischersG.41 E £ Pr læ 643v - AnnaFrøken fh.Overassist.Ingemannsv.il E £ N 212x - O fh.OvertelegrafbestyrerK. DM. Trørød pr.Vedbæk £Trørod27 - Chr. Postkortforlag Adclg. 80 E £ Palæ 578y - Godtfred Repræsentant Njalsg. 21 E £ Am. 1587 - Henry Rodemesterassist. Henckels A llé 6 E £ Am. 265ly - A H Skolebestyrerinde Rosenborgg. 52 E - Carl Slagterm. Borgerg.l30E £ Oent.9152 - P C Smedem. Bille Brahes V. 1 E £ Cent. 2838 Bp. H C Ørsteds V. 39C1E - C Speditionsforr. Marstrandsg. 10 E £ 0 1025 - MPH e n r i c h s e n Speditør (Kjøbenhavns Speditions- &Transport-Kompagni)Kontor Am alieg.31'B£ Cent.8845,8848 &8885 Bp. V-Boulevard 463 E £ By 2916x - G E Tandlæge GI. Strand 44 E £ Cent. 7639 - Ch. fh. Tobaksfabr. Onsgaardsv. 21Hell. - J P H Tømrerm. Lindholmsv. 8^Brh. £ Bella 102 - Anna S Viktualiehdl. (A P Henrichsen) Borgerg. 1404 E - A P Viktualiehdl. Frm. Borgerg. 140 E £ Cent. 92 - Robert Værkfører v. Orlogsv. I)M Els- dyrsu. 39 E £ Palæ2355v Henriks Emil Skuespiller Valby Langg. 933 Valby £ Vb. 382v Henriksen [Se endv. Henrichsen, Hinrichsen] - John Afdelingschefingeniør Gunløgsg.431 E £ Am. 4176 - Povl A fdelingsmeteorologVodroffsv 224E - Howard Agenturforr. V-Boulevard 446 E £ Cent, 5411 &By 4739

Henning.veii & Bøwman Assuranceforr. Ama­ gert, 24 H £ Cent. 8095 - C V Assurandør Nørrebrog. 193r>B £ Tg. 1347x - Chr. Boghdl. (Andr. Krøyer’s Eftf.) Upsalag O3 [0] - Alf. Bogtrykker (A W Henningsen) Clas- sensg.93 E - A W Bogtrykker Fnn. Skinderg. 8 E £ Cent. 885 & By 177 6u - Il P Detciilhdl.( Dansk Postordre & Aukti- onsvareforr.) Højdevangs Allé 24 El - Villy Direktør Smalleg. 82 E £Cent.l2195 Sommerbp. „Ørekrog“ Strandv. 300 Char­ lottl. £ Ordr. 1755 - P A Ekspeditionssekr. i Generalpostdir. Biilowsv. 5 C4 E - Amalie Enke e. Direktør Chrstholms Villakv. Tværv. 27 Klpbg. £ Ordr. 1258 - E Enke e. Gross. GI. Kongev. 86B3 E £ V 995v - Erik Figurmaler R. DM. Atelier Scher- figsv. 13 Bp. Højbropi. 21Sb3 E £B y2617x - Agnes Forfatterinde Serridslevv. 63 E £ 0 5163 - Anna Elisabeth Frøken Nørrebrog. 563 [N] - C Frøken Toldbodv. 244 E £ Palæ 1872x - II I Frøken Nørrebrog. 563 iN] £ N 2776y - I P Fuldm. i Statsanst. f. Livsfors. N-Fri- havnsg. 793 Hl £ 0 5026 - H C Gaardejer MF. Postadresse Rigs­ dagen E - Dagmar Glas- & Porcelænshdl. Krsthvns T. 0 [C] £ Am. 5274y - Andreas & Co.Gross. Ny Toldbodg. 5 E £ Cent. 165 - C C Gross. (Henningsen & W olf-J iirgen- sen) GI. Kongev. 86 B 3 E £ V 995 v - ’s fh. Frits Eftf. Gross. Overg. o. V. 90 El £ Cent, 2348 & 5212 - Henry Gross. Toldhodv. 464 E - H e n n i n g s e n & W o l f - J i i r g e n s e n Gross. 1. Kirkestr. 1 E £ Cent. 6275 & 6276 Telegrama dr. „IIenninujuru ens“ - Andrew Guldsmed Pilestr. 2 E £ Cent. 12097 Bp. Chr. d. 9. G. 53 E £ By 6579 - MO Ingeniør Cand. polyt. Studiestr.122E £ By 24 4x - Tage Ingeniør Serridslevv. 63 E - R A Kasserer Enghavepi. 254 E £ V 2503x - Astrid Kommunelærerinde Leifsg. I 3 E - Margrete fh. Kommunelærerinde Virgi- niav.12s E) - NicolausKonditorSkinderg.403E £ B y4646 - MarieKonfekturehdl.TaarbækStrandv. 78 Klpbg. £ Bell. 109 - AndreasKonsul RJAndreas Henningsen& Co.) Ørholm Lyngby £ Hjortekjær 34 - N iels Kornhdl. Kongev. Thealyst Lyngby £ Lyngby 438 - Hans Kunstmaler Bredg. 66 E - Einar Læge Solvg. 342 E £ Palæ 1763 - F W Maskinmester Nørrebrog. 631(S - P Musiker Pianostemmer Jakob Danne- færds V. 13s E £ N 1511v - Frits Møbelhdl. Holm. Kan. 32 El £ By 3172 Bp. 1. Kongensg. 341 E £ By 5379 x - Thora Professorinde Nybrog. 282 E £ By 1742x - E M Prokurist Egilsg. 142 E -Joh n Redaktør(AWH enningsen)H alls Allé 7S E £ V 103x - Carl D P Regnskabsf. Egilsg. 2S E - Alexius Repræsentant Vestmannag. 41IS £ Am. 1014y - O statsaut, Revisor Kompagnisti. 25 E £ Cent.l2180Bp. Strindbergsv.581Valby£ Vb. 1221 - Jørgen Sekretær Cand. jur. Markv. 9 Brh. £ Gh. 829y - S SkibsingeniørKastelsv. 153 E £ 0 881y - H R fh. Skibsmaskinmester Dr. Abild- gaards A llé 183 E - A F Snedkerm. Dybensg. 4 E £ By 3058 Bp. Ravnsborgg. 8 IS1 £ N 4545x - J O Snedkerm. N-Farimagsg. 43SE £ By 5127 y - C Tømrerm. Solv. 4 Brh. £ Bella 97

Made with FlippingBook - Online catalogs