Kraks vejviser1924 personregister

Person-Kegister for Kjøbenhavn

Ando

IV - 575

Andersen A V Murerin. N-Allé 3 EO £ Cent. 14859 & N 2023 Bp. Vemmetofte Allé 28 Gjentofte f Gjent. 305 - Axel Murerm. Ole Borehs. V. 22 Valbv £ Vb. 1229 - B Murenu. Ingeborgv.36 Charlott!. £Øre- høj2610 - C Murerm. Mylius Erichsens A llé24 Ueli. £ Ueli. 1300 - C J Murerm. Skotterupg.143ild £ Tg.2543 - Dines Murerm. St. Gjortrud Str. Drager - E Murerm. Eskildsg. 303 [B] £ V 1566 x - Eduard Murerm. Aahoulevard 461(N) 81N 5446 - Frederik Murerm. tt.-Boulevard I3.lK[Bl £ V 980x - Georg Murerm. Vanløse Allé8Brh. £ Gh. 4427 - II Murerm. Rothesg. 10s (U £ 0739u - Johannes Murerm. IN Martin Andersen & Søn) S-Fasanv. 14s El £ Cent. 11275 - J P M. Murerm. Snorresg.O2® £ Am.2289y - K K Murerm. H C ØrstedsV.28 CIS - Knut Murenn.Meinungsg. 4SHl JgpN 2772v - Lars Murerm. OleBullsG. 10 Isti]£1St.llOSx - L P Murerm. Marstrandsg. 2 B M - N Konrad Murerm. Jagtv. 33;1El 1) IV. 2808y - N Martin <&Son Murerm. S-Fasanv. 14 El £ Cent, 11275 - N P Murerm. Aagade 982 [Ni D Cent. 5329 - P E Murerm. Rosendalsg. I l2 |ø] £03365x - P I I Murerm. Dyblandsvan gen 20 Brli. £ Bella 419 - P L Murerm. Bernstorft'sv. 6 1El £ Cent. 10114 - R Murerm. Kastrupv.491[g] - S Murerm. Taarnby Villaby Enigheds Allé 15 KastrupU Kastrup 99 - S VMurerm. Allég. 25 J31El $ Gh. 2112 ■- A Musikdir. Godthaabsv. 18A E £ Gh, 914y - Christian Musikdir. Overbyen Allé 44' Valby - P Musikdir. Blegclamsv. 72.B4 (H | N 782 y - Ulrich Musikdir. Madvigs Allé 8 1IS £1 V 2161v - Astrid Musikhdl. (Musikhuset, Mo/.art) Brohusg. 11r’ IS) - D E Musiklærerinde Esromg. 52 El - Knud Mægler Stockholms". 482H . - H CMøbelarkitekt Norrebrog. 192° H - A Møbelhdl. (Frdbg. Møbelmagasin) Godt­ haabsv. 301E £ Gh. 1785x - Gustav Møbelhdl. .Frederiksborgg. 23 [Kl H Bv 4125 - Hans Møbelhdl. Esromg. 1 H2 - P S Mobelhdl. Lyngby llovedg.26 Lyngby £ Lyngby 105 - Rasmus Møbelhdl. N-Frihavnsg. 10 (ø) ffiØ 260y - W C E Møbelhdl. Holger DanskesV.86211 - Hans L Møbelsnedkeri Ægirsg. 47 E! £ Tg. 1792 y Bp. Chr.d.9.G. 73 E - P J Møbeltegner Nyolandsv. J23El - P F Oberst, Departementschef i Krigsm. K. DM. Bryghusg. 2E11) Mil. 118 - Agnes Oberstinde Islands Brygge 315 [f£ D Am. 1331.x - O A Obei’stinde Strandboulevard 1493 ID - Frida Frøken Operasangerinde Blegdamsv. 682H |} N 559 x - Wm. OptikørNygaardsv.224 M £ St,I764x - Alfred Organist Pianostemmer Præstc- gaards Alle 12 Brh. |l Bella 60 - Hakon Organist Kirst-einsg.94EJ £03053y - Marie Organist N-Frihavnsg. 922 El - O S C Organist Stockflethsv. 22 E - P Organistinde Svanemosegaardsv. 18 E - Alfred Ostehdl. Bernstorffsv. 101E - J 0hr.Ostehdl.Frm. Vimmelskaftet41 IS U Cent. 1345 & 14345 - Kjeld Ostehdl. Lynuhyv. 30 IS U St.l266v - Martin Ostehdl. Istedg. 77 08) Bp. Ingerslevsg-. 1.164 ÉBj £ V. 6077u - Max Ostehdl. Godsbaneg. 10 É1 - A C Overassist. v. Frdbg. Birk Ved. Græn­ sen 19 Vanl. £ Damsø 333

Andersen Vilh. Politibetj. Selvejes Allé 4 Valby U Vb. 222 - Agnes Porcelænsmalerinde Peder Skram s G. 274 E - Vald. Possementmager st. Kongensg. 59 E UCent,3993& Palæ 2282 Bp.Odenseg.242Hi | 0 86 v - A H Postassist. IJarsdorffsv. 7BS E |0 V 1353v - A L E Postassist. Kuhlausg. 23 ^ U St. 171 Ix - C C Postassist. Vardeg. 74Hl - C G Postassist. Gustav Bangs G. ID E - II C Postassist. J)algus Boulevard 1251 [Fi - H C A Postassist, Norgesg. 485 (S! - K B Postassist. Ama,lieg. 14;i E - K S Postassist. Monradsv. 14,® - L H D Postassist. Holsteinsg. 385Hl - Anders Postkontrolør Gjøasg. 94Hl ® Hl 4038 u - P .Beltoft Postkontrolør Falkonerallé 503Ef - C C Postkontrolør Vestmannag. 5S 1BJ - C F Postkontrolør Frijsenborg Allé 21 |fij f St, B56y - Chr.Postmester Kapt.R.Vesterbrog.913 (Bi | V 3393 - RZ fh.Postmester Ved Kløvermarkens1Kl - K Pr.-Løjtn. i Art. Amager .Fadledv. 75 [C JPAin. 3203 - Dines Prof. v.Univ.Dr.phil.MVS. Strandv. s3 m | St. 1020 - J Oskar Prof.v.Univ.Dr.theol. MF. MDS. R. Rathsacksv. 5 f f l |V 2056 - Vilh. Prof. v.Univ.Dr.phil.MVS. R.DM. St. Annæ P1.194 E £1 Palæ 3114 - A Prokurist Kochsv. 93 E £1 V 3099 - A V Prokurist Fredcriksg. P23E JP Palæ 2619 - C Prokurist, Smalleg. 281E £ Gh. .1228y - C Prokurist Veimemindev. 6‘ £) St. 866 - Ferdinand Prokurist Østerbrog.OOC'H] £ 0 3463x - Hedevig Prokurist Iiosenv. Allé 2 1H - H Marq.uard Prokurist Vodroffsv. 282 E - Ida Frøken Itrokurist Jens .luels G. 30* ftb | 0 5093 - Ingeborg Prokurist Classensg. 43Hi - J K Prokurist Elmeg. 151IH) -. Joh s. Prokurist Vejleg. 93 H £1 0 2401 x - KProkurist Mariendalsv.583E £l G.1132y - Karl Prokurist Ilumleba^kg. 22* IjQ - L Prokurist Høj dev. Holte £1 Frederiks- dal 72 - L Prokurist Paludan Muller V. 72 El J V 943 x - Louis IJrokurist Lykkesh. Allé 3 B4 E £ V 6325y - L Willer Prokurist Strandv. 971 £Cent. 12895 - Soph. Prokurist Carl Johans G. 54Hl £ O 3770 • - Theela Prokurist Trepkasg. 173H - V Prokurist Amagerbrog. 412 [Si £ Am. 1816x - W Prokurist Gl.Kongev. 1304 E - Vald. Prokurist Njalsg. 473 [B] £Am.l355y - Vilhelm Prokurist Holbergs Allé 12 Vanl. - V Kjær Prokurist Artilleriv. 50- [O) - N J Proprietær MF. Rigsdagen E - Aug. Præst Kapellan v. Elias-Kirke Lyk- kesJi. Allé 2 A3 E £ V2651y (10—11 undt. Fred., Tirsd. &Torsd. 6—7) - Chr. Prøvemester GI.Kalkbr.ænderiv.122H! £ 0 3487v - Fr. Raadmand MF. Østbaneg. 13s Hl £ 0 5340 - Alfred Rammefabr. Classensg. 25A El £ 0 950v Bp.Ordrupv.53A Charlottl. - Carl Rammefabr. Dortheav. 95 D £ Tg. 2833 - ML Rammefabr. (Rammefabr. ML) Jagtv. 742 E1 £ N 326y - N H Rammeforr. Torveg. 5 Hl £ Am 4952 - A P Rebslagerm. (Frdbg. Rebslageri) L M Lauritnen V. 28 Vanl. - Emil Redaktør Vodroffpl. 6S E £ V 9884 - H S Redaktør Vennemindev. 202 SB - P Redaktør MF. Matthæusg. 341 (Bl

Andersen Else Overassist. Colbjørnsensg. 16' El | V 7x - M K A Overassist. u. Kbhvns Skattedir. Blegdamsv. 102 H - N O Overassist. u. Magist. Bvedg. 362 E - Vilh. Overassist. u. Magist. Ingerslevsg. 1343 El | V 8857 - R Overbet). DM. Griffenfeldtsg, 56;l [SI £ Cent, 10274 - Flora Overforstanderinde Hollændordybet 272 [c] £ Am. 5(>0y - Valdemar Overlærer Foraarsv. 9 Charlottl. £ Ordr. 2073 - Robert Vald. Overmontør Glentev. 101s El - Chr. Overpakmester Bredg. 472 E - O Overportør MB. Ny Aahoulevard 102El - A C Overpostbud Ole Suhrs G. 143E - Ejnar Ovenetssagf. Fuldm. V-Allé4 Valby | VI). 948 ‘ - Otto Overretssagf. st. Kannikestr. 15* E £ By 3973 - PA Overretssagf. Kristianiag. 163Hl fj 0 257 v - S Overretssagf. Reventlowsg. 121 El U (kmt, 9535(10-3) - Wm. Overretssagf. Amagert. 24E DCent. 6144 & 12244 Bp. Præstøg. 5B 'P £J03521y - Wm., A Kristjansen & Peter Paulsen Overretssagf. Amagert. 24 E JBCeUt. 6144 & 12244 - C F Overtelegrafist PrinsessoCharlot-tes G. 28:! m - Niels Overvagtmester DM. M f DR. Mølleg. 342 1H1 U N 551 v - P Ovnsætter Østerbrog. Lægeforen. Bol. F 28 El li 0 3850 - Frederik Paalægsforr. Dybbølsg. 54 El U V 5915x Bp. .Dybbølsg. 5.P ED£1 V 6722 v - M Frøken Paalægsforr. Godthaabsv. 23 E U Gh. 446 y - A Chr, Pakmest er v. Statsb. NyKongensg. 152 ra £ By 3990 - K W Pakmester H C Ørsteds V. 61.a - HE Pantelaaner Istedg. 112 [B] £ V 230 y Bp. Ingerslevsg. 1263 | | V 5669u - R B Pantelaaner Slotsg. 8 HD£ N. 388v - AJ Papirhdl. Lotterikoll. Amagerbrog. 84 [8] £ Am. 83x - IiPPapirhdl.(Forstæderne,sPapirforsyning) .lesper Broehmands G. 51IN] £ N 5165 - Ludv. Papirhdl. Grill'enfeldtsg. 33s H U N 1422 - R Papirhdl.Vesterbrog.107 A E J)V 5076y Bp. Hatten sens Allé 19 El - Richard Papirhdl-Frederikssundsv. 9 OQ £ Tg. 469y - Robert, Papirhdl. (Robert Andersen & Co.) Florsg. 7S El M N 4415 - Robert & Co. Papirhdl. Allersg. 2E U Tg. 1133 y - Richard Paraplyforr. Frederiksbergg. 17 [B) D By 1599 x Bp. Tønderg. 17A3E - N Partikulier Kong Georgs V. 10 E U Gh. 496 - AagePengeskabsfabr. (JPAndersen’sEftf.) Ingeborgv. 13 Charlottl. j| Ordr. 558 - i P Andersen ’s E ftf. vedN A Andersen Pengeskabsfabr. Smedem. st. Kannikestr. 6 og 8 E UBy 1230. Postgiro KontoNr.739 Seunder Boxanla*g og Pengeskabe. [Pensionater se Afd. VII Fag-Register] - P II PcnsionistNielsHemmingsens G.62E - Magnus Pianol'orhdl. Vendersg. 27 E f By 2770v - Paul Pianohdl. (Paul Andersen & Søn) Kanslerg. 5SHl D 0 5641 - Paul & Son Pianohdl. Østerbrog. 85 H ® 0 5654 - Robert Pianoreparatør Holger DanskesV. 212 E U Gh.2758 - CPianostemmerHedemannsg.5,HlU02192u - Hjalmar Pianostemmer GI. Konuev. 101 B 3 E | V 6008v - Joachim Pianostemmer N-Søgade 49B‘2 E JP By 5152v - Chr. Pianotransportør Ravnsborgg. 171SI f N 172x

Made with FlippingBook - Online catalogs