Kraks vejviser1924 personregister

IV —715

Per&on-Register for Kjøbenhavn

Hans

Hansén J Schultz Fabrikant (Dansk Fagbe­ klædnings Fabrik) Falkonerallé 888 E - Julius Fabrikant (Centro) Hørsholmsg. 1430 - Julius Fabrikant (Dansk Fagbeklædnings Fabrik) Falkonerallé 883 El - K Fabrikant GI. Kjogc Landev. Valby 2 Vb. 6(55 Bp. Valborg Allé 36* Valby - Kaj Fabrikant Moltkesv. 10 El - Lerbæk Fabrikant (Amerikansk Vulkani­ ser-Anstalt) Korsg. 12A1El - L J Fabrikant Dosseringen 281El - Ludvig Fabrikant Ny vej 1A213 J V 5616x - Martin Fabrikant Gasværksv. 21* 1 | V 9991 - Martin Fabrikant Fiolstr. 401E - P Fabrikant Rantzausg. 56 El H N 5054 - Peter Fabrikant Lundsg. 82 [U - PoulFabrikant(Sukkervarefabr.Danmark) Blegdamsv. 83 El - P T Fabrikant Godthaabsv. 364 El - S P Fabrikant (Aktino) Finlandsg. 7 Hl J|) Am. 2845 - Svend Fabrikant (Svend Hansen’s Selela- brik) Dronn. Olgas V. 18 El D Gh. 836 - Vald. Fabrikant (Einar Ilolm’s Eftf.) Æblcv.2 Brh. 2 Gh. 3034 - Vald. Fabrikant (Nye Danske Stempelfa­ brik) Asger Rygs G. 2A4[B] - Valdemar Fabrikbestyrer Scbacksg. I l 8 E 2 By 51Iv - ’s Claus Fabrikker, Akts., i Likvid.Stormg. 10 H | Cent. 58 - Han s Hansen Farvehdl. Østerbrog. 4 S 2 Cent. 102 Bp. GI. Kalkbræiuleriv. 4S S | 0 494y - s C Fedevareforr. N-Frihavnsg. 4 1 | Cent. 38 - Chr. Fedevareforr. en gros AIitchellsg.l4!S ®By 5086x Bp. Kong Georgs V. 20s El J) Gh. 1642 - Leo Fihusfotogvaf Kapelv.72 ®)J)N 2375 v - J F Filmsoperatør Krystalg. 92 E - Ejnar E Fiskeeksportør Ths. J Ahlmanns Allé 19 11(41. | Hell. 686x - Frydendahl & Co. Fiskeeksportforr. Nabo­ løs 3[Kl | By 2172 - AL Fiskehdl. en gros Gruts Allé 3 Hell. J) Hell. 831 y - C F Fiskehdl, (Frydendahl Hansen & Co.) Nabolos 32 E - H Fiskehdl. Ø-Farimagsg. 30 S 2 Cent. 7134 Bp. Skovgaardsg. 24 S [Fiskehandlere se Afd. VII Fag-Register] - VFjerkræhd1.II i11erødg.157 Brh.JlGh.4025 - S L Flaghdl. GI. Torv 24 II |) Cent. 8234 [Fodlæger seAfd. VII Fag-Register u.Lig- torneoperatører] - Ferdinand Fogedbetj. Nansensg. 593 E ® By 5099y - Osvald Forfatter G! Jernbanev.174 Valby J) Vb. I027x - Robert Forfatter Sværteg.31E |)By2535y - Valdemar Forfatter Nansensg. 41 É 2 By 5158 - Peter Forlagsboghdl.Prinsesse Maries Allé 164 3 | V 4561 - A Formand Ferskenv. 22 Brh. 2 Oh. 3003 - A Formand f. Brohe-ggemes fagi. Afd. Hallandsg. 3A3 |S] |) Am. l(525y - Andreas Formand f. Snedker og Stolema­ gernes Fagforen. Langelandsv. 41* El - G Formand f. Frdbgs komm. Arbmænds Org. Peter Bangs V. 523 El D Gh. 3448y - H P Formand f. ,1'ernbanearb. Afd.M Vik- toriag. 802 E Jl V 9316y - Jul. Lehmann Formand Bartholinsg.52EJ) By 5385 y - Otto Formand f. Smede- og Maskinarb. Fagforen, paa Værktøjsmask-fabr. Overg. o. V. 48BS El - P Formand Strindbergsv. 79 Valby ® Vb. 789 - Poul Formand f. Somæiulenes Forbund Horsensg. 82 S Jl 0 6309 - Vald. Formand f. Slagteriarb. Fagforen. Lynette Allé 32 [S] - N V Fornikler (J A Wallin’s Eftf.’s For- niklingsanst.) Mariendalsv. 50B1 El

Hansen K Frue(KbhvnsDivan-&Møbellager) Absalonsg. 19s ES - Marie Frue Nyvej 10A Gjentofte 2 Gjent. 362 - N Frue Løgstørg. 212 Hl 2 G 1496x - Nathalie Frue G! Kongev. 1502 3 2 V 3450 - Paula Frue Rømersg. 152 E 2 By 2301u - Thora Frue Rosbæksv. 2313 § St. 888 - Carl A Frugthd! en gros Sprogøv. 2S E J Gh. 753x - Chr.Frugthd! en gros Vendersg. 9 E 2 Cent. 10576 & By 4720 Bp. N-Farimagsg. 58s E - Chr.Frugthd! Vimmelskaftet 34 E 20ent. 2026 Bp. Steenstrups Allé 343 - H G Frugthd! Gross. Kompagnistr. 293E 2 By 5353y - Iack Frugthd! en gros Murerg. 8 S] 2 N 3401x Bp. Korsg. 104 IS - Th. Frugt- & Grønthd! Vesselsg. 9S IH 2 Cent. 3693 - Vilh. Frugt- &Delikatessehd! Frederiks- borgg. 35 E 2 By 2135 x Bp. Dosseringen 503 É 2 N 1249v [Frugthandlere se Afd. VII Fag-Register] - H Frohd! (Kbhvns Havefrøforsyning) Amager Landev. Kastrup 2 Kastrup 230 - Hans L Frøhd! Hauserp! 14 E 2 Cent. 632 Bp. Sveigaardsv. 9 Hel! - AliceFrøkenBergensg. 31S 2 0 3525 - Anna Frøken (V Jorgensen’s E ftf.) Roars v. 19KE ‘ - Anna Kjærbye Frøken Frederiksg. 64 E - Augusta Frøken Schacksg.l3E 2By5075u - Ebba Frøken (Bogtrykkeriet Elektra) Drejøg. 154 S 2 St. 1535y - E R Frøken Stampes-'. 4‘ IS 2 V 434y - Fanny & Marie Frøkner (F &M Hansen, Uds. fra Albert Philipson’s Eftf.) Wiede- weltsg. 10 Hl 2 0 6169 - H Frøken Blaagaardsg. 51 A2 [N] - K E Frøken Sciiønborgsg. 16 C13 - Margrethe Frøken Chr. d. 9. G. I 2 S | By 3659 - Margrethe Frøken (Fabrikken Canora) Peder Skrams G. 7 B4 E - AI D Frøken G! Kongev. 902 3 - Michette Frøken Guldborgv. 34 E - V Frøken (Hansen & Svendsen) Gothersg. 1051E - Al RA og H N A Frøkner Gl.Kongev.7213 - ’s A Eftf., M Andersen Fuglehd! Go- thersg. 37 E 2 By 2107 - Henry Fuglehd! Lavendelstr. 16 E 2 By 6342 Bp. Asger Rygs G. 104 IS - A Fuldm. HC Ørsteds V. 14 3 - Aage Fuldm. Korsørg. 403Hl 2 0 4044x - Alf.VFuldm.11ørsholmsg.22D10 ®Tg273x - AmalieFuldm.Edv.FalcksG.33(B2 By 818x - A P Fuldm. Ijinnésg. 39^ E - A R R Fuldm. Hadersløvg. 452 IS - Carl Fuldm. i Creditk. Ejgaardsv. 17 Char­ lott! 2 Ordr. 829 - Carl Fuldm. i Finm. Afynstersv. 134 3 - Carl Fuldm. Bringstrupv. 15 Husum - C Bolinius Fuldm. u. Alagist. S-Boulevard 122* 3 - C F Fuldm. i Generaldir. f. Post- & Befor- dringsv. Rahbeks Allé 3613 § V 7336 - C G Fuldm. Østerbrog. 432 M - Chr. Fuldm. Cand. jur. Carl PlougsV. 843 2 V 5836y - Chr. M. Fuldm. L I Brandes Allé 163 3 2 N 2444y - E Fuldm. Morsøv. 32 Brh. - E J Fuldm. Godthaabsv. 18 A4 E ® Gh. 1665y - F J W Fuldm. v. ØstreLandsret Cand.jur. St. Knuds V. 18s 3 - Fr. Fuldm. Jagtv. 4910 - Frederik Fuldm. Kvintus Allé 8 E - F Vilh. fh. Fuldm. v. Orlogsv. R. Biilowsv. 38 A s 3 2 N 1222 x . - H A Fuldm. Strandboulevard 691IS - Hans Fuldm. Tagensv. 1 B3 El 2 N 2285y - Harald Fuldm. Lipkesg. 154S - H C fh, Fuldm. N-Farimagsg. 653 E ® By 1804x - H E Fuldm. Kjeldsgaardsv. 12s Valby

Hansen Arthur Forretningsbestyrer Øster- gaards Allé 12 Valby - II P Forretningsbestyrer N-Farimagsg. 703 E - N K Forretningsbest. Odens eg. 12s 121 - Alfred Forretningsf. Faxeg.3‘S JØIOSlu - Charles Forretningsf. Lollandsv. 381E Jl Gh. 1049 y - Chr. Forretningsf. Skodsborg Sanatorium Skodsborg - Chr. P J Forretningsf. Enighedsv.25 Char­ lott! J| Ordr. 1245 - CS Forretningsf. N-Farimagsg. 822 E - F V Forretningsi'. 1 P E Hartmanns Allé 24 Valby - Hans Forretningsf. Godthaabsv. 83 E | Gh. 890 y - Hans Forretningsf. Amagerbrog. 571 (S) - Helene Forretningsf. Nøjsomhedsv. 91S - HPForretningsf.Stockflethsv. 15 E J) Gh. 2135 - J J fh. Forretningsf. Ordrupv. 1471Char- lottl. - Lars Forretningsf. Flensborgg. 22s [Bj J) V 7856 - Michael Forretnings!. Graabrødrot. 14 E - O Forretningsf.0sterbrog.12G1 [®]J103104x - O C Forretningsf. .Tagtv. 7‘ El - O S Forretningsf. Koclisv. 213 - O V Forretningsi’. Adelg. 3P"’3E ffi Palæ 2R7y - Ove Forretnings!'. Fjords Allé 144 3 2 N 1927y - Sigurd Forretnings! Nordbane Allé 10 Gj entofte Jl Ørehøj 2681 - S K Forretningsf. Borgerbo 71[C] J) Am. 4660y - Torgny Forretningsf. Holhenderdybet 8 [C| J) Am. 2014v - Vald. Forretningsf. Vognmand Rysen- steensg. 104 IS ® By 4930 - Valdemar Forretningsf. Classeng. 40* Hl I) 0 4449 - Viktor Forretnings!. Formand f. Cykle- og Metals.liber.nes Fagforen. Birkeg. 10s IN] | N 4009 y - Alfred Forstander Kommunelærer N-Sø­ gade 9AS E J) By 3385 - E C Forstanderinde Kalkbrænderiv. 16 S - 11 Forstander Fugle vad Landboskolen Lyngby - Ingeborg Forstanderinde Flensborgg. 222 [ b T® V 5831x -Johanne Dalhoff Frøken fh. Forstan­ derinde Carolinev. 28 Hell. J Hell. 1305x - Martha. Forstanderinde Elmeg. 272 (N) ® N 2718y - H N Forvalter Gjoasg. 72 Hl fi 0 2703 - 11 N Forvalter Baldersg. 382 El - .1 L Forvalter Jeriohausg. (Il23 - M Forvalter Ullerupg. 103 1 | V 4573 - Otto Forvalter Borups Allé 174 0 - Paul Forvalter Egilsg. 472E J Am. 3847 y - J Fotograf Vesterbrog. 43 SS ® V 1545 x - Joh.FotografOverg.o.V.1001ElJ) Am.4619 - Brødr. fotogr. Artikler Blaagaardsg. 2A (SI J) Cent. 4253 - Otto fotogr. Hdl. (Brødr. Hansen) Vo- droffsv. 37° 3 J V 2963x - Frederik Fragtmand Lindegaardsv. 10 Charlott!. $ Ordr. 559 - Knud Fragtmand Strandv. 282 Charlott! J! Ordr. 283 - N P Fragtmand Frederikssundsv. 131 Brh. J) Bella 182 - Otto Fragtmand Baunegaardsv. 47 Gjen- tofte J Gjent. 281 - O J Frisør (Joh. Frederik Larsson's Eftf) Hornbækg. 72 0 ® Gh. 897y [Frisørinder se Aid. VII Fag-Register] - A D Frue (Lampeimporten) Istedg. 653ØS 2 V 1446 y - Agnes Frue Nørrebrog. 494OSI 2 N 8651 x - A H P Frue Frbg. Allé 373 3 - A. M Frue Drosselv. 46 E 2 Gh. 2056 - Anna Frue; Maglckildev. 52 E | V 4584 - Jenny Frue (Dansk Tæppe Import) Strandv. 612 S - Johanne Frue Hiort Lorenzens G. 151IN) 2 N 8113 x

Made with FlippingBook - Online catalogs