Kraks vejviser1924 personregister

Person-Register for Kjøbenfiavn Gether TI A Repræsentant Nansensg.31 E - A Vieeinsp. Ilollænderv. 163E Gsthmann MF Gross. Aarlmsg. 88 IH' D 0 5905 Bp. I/undevangsv. 1GTiel1.fl IIcl]. 171!) Ge v a e r t ’s s kand i n a v i s k e Generai- a ye nt ur Kong. Nyt. 8 Kl f) Cent. 11Ajli & Pake 1236 Gewecke & Cic Ekspeditionskontor Blytsv. 8 m I Ch. 1374x - W A Entreprenør Nansensg. 294 E J} By 1829x Gianelli Anna Enkefrue Norrebrog. 251B fl N 341lx - Gabriel le Enkefrue Restauratrice Vinvmol- skaftet47;i B ® Cent. G488 - L J Snkkervarefabr. Laxeg. 281E Giannini VRestauratør V-Voldg.‘21 E |J Cent. 13184 Bp. Hestemøllestr- 3S E Gideon Henry Landsretssagf. Amagert. 2 E ® Cent. 2644 Bp. Sigerstedg. 31i | V 927(K Giebelhausen Thal la Frøken Modehdl. Fæl- ledv. 13 LSI fl N 278Gy Bp. TIobrog.7s IH fl 0 4663,y Giehm Orla elektr. Install. Ingeniør Falko­ neralle G62E ® N 1208 - Wald. G Hotel forpagter Køkkenchef Snorrese. 82 |B] ® Am. 4205y - I Chr. Snedkerm. Ahornsg. 14 B ® N 23G0 - L Snedkerm. Godthaabsv. G9C [0 Bp. Guldborgv. 82E | Gh. 1131x Giellerup P J fh. Skovrider Aarhusg. 952 IH Gielstrup Chr. Gross.(Oppenheim&Gielstrup) _N-Farimagsg. I3 E f) Cent. 9158 & 9159 Giers Paula Frue Skuespillerinde Ved Ama­ gerport 85 IH fl Am. 1552y Giersing Axel Birger Arkitekt Rahbeks Allé 2B3 IS D V 7143 - Ellen Frøken Cand. mag. Vodroffsv. 2C1S - Einar Ingeniør Cand.polyt. Viggo Rothes V. 21 Charlottl. $ Hell. 210 - Oingeniør Cand.polyt. Nørreg. 16 E J) Cent. 1817 Bp. Raadhusv. 29 Charlottl. |1 Ordr. 1170 - I M Kommunelærerinde Vodroffsv. 2 C1S - Harald Kunstmaler M A GI. Kongev.136, 138 S f V 106y - Fr. fh.Lærerinde Rosenv. Allé 163 IH D 0 51x - ’s mekaniske Værksted, Akts., Elmeg. 5 [Ni ® Cent. 412 - Vilhelm Oberst K.DM. O-Sogade 80 (H ® O 1822v •• Johs. Overretssagf. Nørreg. 1G2 E I) Cent. 1817 (10-3) Bp. Ordrupv. 42 Charlottl. fl Ordr. 1141 - V E Pr.-Lojtn. Dronn. Dagmars Allé Gs Valby - A E Ritmester Kmjkr. Engskiftev. 6 i | St. G10 - Besse Skuespillerinde GI. Kongev. 136, 138* S I V 106y Giertsen (Se endv. Gertsen] - I Chr. Gross. Strandg. 27 B 1 [C] DAm.6593 Bp. Ilyldegaards Tværv. 13 Charlottl. J) Ordr. 2082 - Johanne Pianistinde Frederiksg. I l 4 B $ Palæ 1448x GiertzHermannMelhdl.Snialleg54IEflGh.620 Giese Osear Agentur- & Kommissionslorr. Badstuestr. 133IH - M Bogbinderm. Krystalg. 3 E f! By 1173y Bp. N-Allé l 4 IH $ N 3378v - S C Bogbinderm. Holmbladsvænget 35 IH - A Gi es e’s E f t f. Bog- & Papirhdl. Østerg. 17 E fl Cent. 3906 &By 7817 - Elise Enke e.Boghdl. Lykkesh. Allé 2B3S D V 5906y - ’s Edv. AEftf., LPeelnan kgl.IIof-Frisør 1. Kongensg. 1 i | Cent. 7042 - V Landsdommer R. II CØrstedsv 48 B 4S S N 3301 - ’l’h. A A Repræsentant Ydunsg. 72El - V RepræsentantMariendalsv. 38s IE - Victor Repræsentant Holbergsg. 122E f) By 4917 - Kai RevisorReserveintendantHiortLoren- y.ensg. 22i | N 1656y

Getli—Gjer

IV — 695

Giødesen Erik G Skolebestyrer Cand. mag. Strandv. 1671Hell. fl Jlell. 245y Giørtz [Se endv. Gortz] - II-C N Generalauditør K.DM. Livjægcrg. 214 IH f Mil. 132 - II C A Kunsthdl. Ilolsteinsg. 181H Gjaldbæk,) K Bestyrer af Landbohojsk.Apo- tek Solvg. 8G4E fl By 287v -11 M Postassist. Thorvaldsonsv.20s [V] Gjedde [Se endv. Gede, Gedde] - Aage Gross.Vesterbrog.lOOlHflCent.14730 - Vald. Gross. Osterbrog. 911(H f O 6291 Bp. Overog. 35 S fl St. 861y - G V Koncertsanger Cand. phil.Gl.Kongev. 9111h4 IS - Johannes ToldkontrolørAaboulevard784B Gjeddebæk I I Cand. phil. Kontrolrevisor Jagtv. 2022 Éi f) 0 4564x Gjedsted Axel Gross. Knabrostr. 32 E | Cent. 366 - Th. Repræsentant Kongedybet 16r>H fl Am. 2044 Gjedsted-Jensen Axel Forretningsf. Dalgas Boulevard 1241E Gjellebøl J Fabrikant Uraniav. 3 IY) Gjellerup A Arkitekt Nikolajpi. 26 B fl By 1662y Bp. Ribeg. 19s H f O 1956 v - N II Bankfuldm. Under Elmene 34 i | Am. 2171 -Jul. Gj e l l e r up Bog- &Papirhdl. Forlags- boghdl. Stempelpapirudsalg Frm.Sølvg. 87 B J) Cent. 3505,4592 & 4593 - F fh. Distriktslæge R. Livjægcrg. 193H f O 2788 - A Enkefrue (Jul. Gjellerup) Sølvg. 872 B - Margrethe Enkefrue Sortedamsdoss. 27s El N 2245 P Gross. Frm.Pilestr.29,31 B fl By 3431 - II O Gross. (C P Gjellerup) Korsørg. 33‘H | 0 5855 - Chr. P Ingeniør Cand. polyt. Direktør for Akts. Dansk Maalerfabrik H C Ørsteds V. 501B f) N 2498 - O C Læge GI. Kongev.1201® fl Cent.7168 (Mand. Onsd. & Fred. 3-4) Bp. Aaboule­ vard 35 A3 B | N 5803 - Paul Læge R.Korsørg. 291H - Aage Maskinmester Øresundsg. 324H fl 0 4184y - A F Afh. Politifuldm. Vesterbrog. 14B2E1 GjelstrupAMKommunelærerindeElmegl32E G jelting H H Ingeniør Martinsv. 6S IB Gjems A Enkefrue Rosenv. Allé 73H ® 0 _2397y Gjentofte Apotek Brogaardsv. 6 Gjentofte fl Gjent. 156 - Autoværk ved O Andersen Lyngbyv. 374 Gjentofte fl Gjent. 791 - Bank Akts. Gjentofteg. 24 Gjentofte ® Gjent, 100 & Gjent. 850 - Boglidl. ved N C E Nielsen Gjentofteg.23 Gjentofte fl Gjent. 147 - Brugsforening Baunegaardsv. 4 Gjentofte ® Gjent. 458 - elektr. Skotøjsværksted ved J F Eskildsen Søgaardsv. 1 Gjentofte ® Gjent, 747 - Installationsforr. ved Oscar Frederiksen Nyvej 17 Gjentofte f Gjent. 32 - kommunaleSkolevæsenKontorL E Bruuns V. 8 Charlottl fl Ordr.l780Lokal47 (10-3) se Afd. II Real-Register - Kommunes Raadhus Charlottl. fl Ordr. 1780 se Afd. II Real-Register u. Gjentofte - Skoletandklinik se Afd. II Real-Register - mekaniske Værksted ved L P Bendtsen Erichsensv.2 Gjentofte fl Gjent. 748 - Møbelfabrik ved Oluf Hansen Brogaardsv. 53 Gjentofte fl Gjent. 397 - og Omegns Vinduespolerings- & Støvsug- ningsforr. O Petersen Vilhelm Bergsøes Allé 16 Soborg fl Sob. 514 - Stukkatørværksted ved Joh. Olofsen Van- gedev. 15 Gjentofte f Gjent. 186 - Vinhdl. ved J P Gotfredsen Gjcntofteg.19 Gjentofte fl Gjent. 518 GjerdingA MKommunelærerinde MFK.Pile- allé 7 E 1 E g V 6335y Gjerdrum E Enkefrue Smørhdl. Strandboule­ vard 103s H

Giese Edvard Rigsdagsstenograf Translatør Rosenørns Allé 31IY) f N 1678y - F Vinduespolerer Holger Danskes V.29A3 IE ® Gh.3189u Giesel L Bagerm. PeterBangsV.oOJ) Gh. 561 Giessing Anna Enkefrue Sortedamsdoss. 732 \0\ fl 0 1!)73 - H .1 Restauratør Carl Bernhards V. 4S IY) D V 1887u Gigas Emil Dr. phil. fh. Bibliotekar v. d. kgl. Bibliotek R. Kochsv. 253 B fl V 1452 x - F Gross. Translatør Tordenskjoldsg. 324E - ’ V Vinlager ved Otto Sandberg’s Eftf., AageSuenson Dronn. Tværg. 8 E fl Cent. 1283 & 32G6 GihmAug.Speditor (Emil Stephensen’s Eftf.) Poul Ankers G. 23 E fl Palæ 1707 Gihm-Christensen V Automobilreparatør Langelandsv. 4 E f l Gh. 3536y Gildsig B K Delikatessehdlske (J H Orth’s Enke’s Eftf.)«Ryvangs Allé 6 l | St. 420 - Helga Enke e. Smørhdl. (Sørensen &Gild­ sig) Norrebrog. 62 A1B D N 1936x - ’s II C Eftf. Gross. Eredh. Kan. 2 IS f Cent,6967 • Mary TJrtekr. Smalleg. 46 A B | Gh. 230 Giile Guru Frøken Broderihdl. Amagerbrog. 26 H f Am. 2179x - Heinrich Cand. mag. Montagnev. 5 Brh. $ Gh.1849 - Carl Hdlsfuldm. Nøjsomhedsv. I4 IHfl O 2289x Gillesberg P Urtekr. Borgerg. 58 E ® Palæ 3244 Gillette Safety Razor Co., Akts., Vesterbrog. 4 A IS f) Cent. 14724 Gimlinge Axel Kursusbestyrer Borthigsg. 9 Id - J R Postpakmester Marieg. 33s 13 fl St 1073y - Ivan Snedkerm. Viborgg. 77 H f 0 4299 Bp. Ribeg. l l s H Gimsing Dagmar Enkefrue Malmøg. 72 i | 0 4025y Gindrup OttoW Agenturforr. Isafjordsg. 42 IH ® Am. 1189x Ginge Marie Enke e. Gross. Dosseringen 461 El f N 2390y - Alb.Vfh. Direktør R. V-Boulevard 483 IE f) By 2511y - Reventlow Sprøjtefører Ny Carlsbergv. 283 (S | V 6682x Ginsberg K I Gross. Slagelseg. 241H f Cent. 10759 Ginsburg H Dameskrædder Gothersg. 10 E f> Cent. 14768 og Sølvg. 91s E f By 2923x Girotti Olga Frøken (Frdbg. Konserves Ma­ gasin) Hveensv. 25 (SD® Am. 2838 Gislason O Dampskibsf. Forchhammersv. 141 B f N83v - Ulla Foistanderinde Istedg. 211El - H Præst Kapellan v. Holmens Kirke Her­ luf Trolles G. 43 B f By 4492 (10-11) Gislev Axel Prokurist Kong Oscars G. 31® n St. 1081y - Fritz Tæppehdl. (Dansk Tæppelager) Kirsten Fiils V. 8 Charlottl. fl Ordr. 1646 Gislund E Elektropletfabr. Pilestr. 57 B f) By 6663 Bp.Kong.Tværv.2 E fl Gh.752x Gissel Petri Kunstmaler Aaboulevard 806 B Gisselbæk N Gaardejer M L. Rigsdagen E Gissemann Charlotte Enkefrue Grundtvigsv. 162 E fl V 5237x - Jul. Gross. Mariendalsv.78s E f) Gh. 1278 - Poul Hørkr. Birkeg. 6 Hl fl N 5238 Givskov P Aktuar Ordrup Jagtv. 571Char­ lottl. $ Ordr. 1708 - P B M Kommunelærerinde Rosengaardsv. 23Valby - Kirstine OrsranistMusiklærerindeNøjsom­ hedsv. 72 IH J) 0 3431x - C V Overmontør H C Ørstedsv. 29BSEY) - H F Urtekr. Rebekkav. 24 Hell. fl Hell. 1298y Bp. Rebekkav. 221Hell. Giødesen [Se endv. Gjødesen) - Sv. Assist. i Finanshovedk. Cand. phil. Marstalsg. 101H fl O 4327x - Ellen & Gerda Frøkner Vennemindev. 22 m I! St. 281x - Aage Kunstmaler Cand. phil. Christiansv. 12 Hell. fl Hell. 955

Made with FlippingBook - Online catalogs