Kraks vejviser1924 personregister

Galv—Garr

Person-Register for Kjøbcnhavn

IV— 692

Garboe IIA Dr. phil. Underbibliotekar Lille Fredensv. 1 Charlottl. $ Ordr. 796 Garby-Hansen L Kontorchef St, Annæ G. 26C3 B U Am. 5828v Garde K Frøken Adjunkt Johannev. I l2 E $ N 829x - Agnes Admiralinde AlJég. 23;i E D Gh. 1210y - II Arkitekt (Kbhvns Stukfabrik) Amager- brog. 133 (D | Am. 777 - Jacob Cand. jur. Knabrostr. 28s E D By •1068y - Svend Cand. jur. Fuldm.v.Statsb.Evaldsg. 23E) $ N 1027y - Axel Forfatter Direktor Frdbg. Allé 55s E K V 7200 - MA Forstanderinde Steen BlichersV.21 E - Margrethe Frue Gruts Allé 4 Hell. JJHell. 1611 - C E Hørkr. Aabenraa 26 E $ By 2913y Bp. Aabenraa 15Sb2 E By 971x - Georg Ingeniør fh. Direktør R. Falkoner- gaardsv. 15 E $} N 907 - Petra Justitsraadinde Ø-Farimagsg. 63 W | 0 1510v - A CKatfehdl.Østerbrog. 122 B | 0 2347 - Alfred KommandørK. DM. Odenseg.l24B D Mil 148 - E Læge Valby Langg. 731Valby $ Vb.91x (Kl. 1-2, Tirsd. 6-7) - F Malerinde Johannev. 112E j$ N 829 x - Agnes Meteorlog-Assist. Linnésg. (>4 [K] By 582y - Andreas Overretssagf.Gl.Mønt 2E JlCent. 5687 & 10982 Bp.Frdbg.Allé392E$) V8754 - Viggo Overretssagf. Hovedvagtsg. 2 E $ Cent.33 &9733(9-3) Bp.Toldbodv. 461E - II I’r.-Løjtn. i Søet. R. Lundevangsv. 5 Hell. | Hell. 10 - HOS SekretærNyhavn 672B |P alæ l019x - O Sekretær i Ildlsmin. Cand. jur. Stægehs Allé l 3 [Fl D Gh. 501y - Aage Skuespil-Direktør v. d. kgl. Teater R., Jens Kofods G. 22 E $ Palæ 3910 Garde-Jørgensen C G Oberst Kmjkr. K. DM. Ryesg. 30 Villaen IH J®N 3813 Garder L Barber Taarnby Villaby Halls Allé Kastrup Garding OFrue (C Garding & Co.) Torden- skjoldsg. 222 E - Carl Gross. Tordenskjoldsg. 222 E - (' & Co. Gross. Tordenskjoldsg. 22 E ®By 30.33 Garland Maria Skuespillerinde Boyesg. 35 E | VllOx Garlin August Lagerchef Vesterbrog. 1103H I V 7213 Garmer Ad. Postassist. Løjtn. Jakob Holms G. 31 m i Am. 2529y GarneAECKomnnmelærerindeMariendalsv. 34 A:! m Garner Carl Katfehdl. Ny Carlsbergv. 19 E ®V 1994x Garnæs Jørgen Snedkerm. Hornbækg. 1 B |l Gh. 1379v Bp. Birkeg. 7 s H ® N 4332x Garp T Gymnastik- & Danselærer Sund- holmsv. 673 (H ® Am. 1239x - C Baagøe Kommunelærer Hans Tavsens G. 354 H | N 4625 - S Købmand Ordrup Jagtv. 12 Charlottl. § Ordr. 192 - N C T OverartillerimesteriFlaadenHareg. 33 E - F K E S Repræsentant Ulrik B in lis Allé 2o m Garrigues Henri Arkitekt Dalgas Boulevard 744 (E ft Gh. 3183x - H Gross. Direktor Amalieg. 29B E ®Cent. 7989 Bp. GI. Kongev. 1421 E ® V 5442x - EdouardKonfektionsforr.Nørrebrog.l75B D Tg. 1606 - CarlManufakturhdl. Damelinned og Ud­ styr GI. Kongev. 142s „Taarnholm“E |' V 2029 Bp. Gl.Kongev. 1421E |iV5442x Garrild C V J Prokurist Aabenraa 15Sb:’ E Garrn Johan Bagerm. Taarbæk Strandv. 52 Klpbg. § Bell. 41 - J oli anno Tandlæge V-Boulevard 13° E ® 6716

Galvano Lampe- &Lysekronefabrik, Ei Pe- teisen Adelg. 15 (RI § Palæ345y Gambell Emil Musikdirektør Skotterupg. 13* 1 t [L] $)Gh.4302 Gamboe Thora Translatriee Østerbrog. 854B | 0 5991 Gamborg V E Direktør MF. Grønningenl74 m | Palæ 13(56 - Kmul Forfatter Klkollektor Baggesensg. 44 1 | N 4883y - .B Fuldm. Schlegels Allé 94 E J) V 3802 - Emma Frøken Kontrolbogholder Amaliev. 212 E - J V Kontorchef Toftholms Allé 5 Hell. J) Hell. 711 - Leif Sekretær i Justitsmin. Strandv. 1081 Hell. $ St. 711 - ’s fh. G Trykkeri Peder Hvitfeldts Str. 17 E | By 3485 Gambæk J Journalist Dr. Friernes V. I1E l VBGOy Gamél Cyril Cand. phil. Gross. (A C Gamél) Bredg. 301E $ Cent. 11130 - Emma Etatsraadinde Fredericiag. 21 E $) Cent, 2299 - Ingeborg Etatsraadinde Sortedamsdoss. 1011B J) 0 0033 - Henry Præst Amaliev. 14,10 [V] Jj, V8427 - JS elcretær Esbern Snares G. 164 [Bl J) V 1787v Gamles By, De N-Allé $ Cent, 1472 &N3798 se Afd. II .Real-Register GI. Carlsberg (seCarlsbergBryggeriernp) Gammelgaard Ove Arkitekt Overbanemester Carl Plougs V. 3S [V] j|i V 8231 - Viggo Cand. Zinnsg. 31B - GV Fuldm. v. Statsb. Colbjørnsensg. 82 E - IIj.Kontorchel'v .KraksVej viserCand.polit. C L Fisens V. 10 Gjentofte $ Gjent. 570 - N Overlærer Vangedev. 35 Gjentofte - C Overretssagf. N-Voldg. 252 E fj Cent. 1780 (10-3) - Ingeborg Sekretær Carl Plougs V. 8S El f V 8231 - Harriet Brahm Frue Translatrice C L Ib- sens V. 10 Gjentofte j§ Gjent. 570 Gammel Hellerup Gymnasium Frederikkev. 10 Hell. D Hell. 758 se Afd. Il Real-Regi- ster u. Statsskoler Gammelholms Brændselsforr. ved J V Ma- thiasen Holbergsg. 26 E J) By 1889y - Dampbageri ved Enghoff &Kastrup Tor- denskjolusg. 28 E 1' Cent. 1852 - Kafl'clager ved Svend Meyer Holbergsg.13 E S By 8228 - Luksusbilkomp. ved O Jørgensen Herluf Trolles G. 18 E | By 7074 - Musikhus ved Rudolf Werner HerlufTrol- les G. 18 E D By 5301 - Møbelforr. ved Hans Petersen Holbergsg. 15 E $) By 5643 y - Pakhus ved Hans Clausen Holbergsg. 18 E S Cent. 11972 - Pakkassefabrik ved Wilh. Nielsens Enke Nyhavn 6 E H By 3881 - Special-Kaffe- &Konfektureforr. ved Fr. Bendixen Holbergsg. 15 E D By 225 y - Sæbeudsalg, Akts., Vesterbrog. 73 B IB) J V 984y - Sækkelager vedAJJensen, Cort Adelers G. 5, 7 E | Cent. 6114 Gammel Kongevejs ApotekGl. Kongev. 84 El | V 8421 - Fiskehalle ved J P Benthsen GI. Kongev. 123 El i Cent. 2007 - Kiosk ved Hans Nielsen GI. Kongev. 123 E lf) Cent. 9345 - Materialhdl. ved F Frederiksen Cand. pharm. GI. Kongev. 168 El ® Cent. 2822 - Møbeludsalg, Lysberg &Hansen, Akts.,. GI. Kongev. 25 E $ Cent. 8(572 & 8(573 - Teater GI. Kongev. 100 E - A C Ga m é I Katfehdl. Frm. En gros Lager og Brænderi 1. Kongensg. 33 E J) Cent. 2188 Butik Østerg. 27 J) Cent, 0182 Kontor Østerg. 27 J) Cent. 2186 Grundlagt 1805

Gammel Strands Fiskeimport- & Eksport Akts., GI. Strand 30 E $ By 1779y Gammeltofte DiiektørAinalieg.223E DPalæ 3870 - Willi Enkefrue Aaboulevard 364 [Ni $ N 3654x - Kirstine Frue Soliev. U :! E $ N 1878y - F Gross. (Thøo. Koch & Co.) Østerbrog. 1021i | 0 8266 - Carl Konferensr. K. DM. Slostholmsg.182 E D Cent.8228 - S A Prof. Dr. med. Overaccouchør R. Konsult. i Kvindesygd. og Fødselshjælp Juliane Maries V. 18 B $Cent,.3612(121/2- V/.2 undt. Onsd.) - Jens fh. Proprietær Nyvej 21* El ,®V9164x - Poul Statsadvokat Springforbiv. Klpbg. § Bell. 250 Gammeltoft-HansenCelia Kommunelærerinde Valdemarsg. 474 E - Niels Præst Enghavev. 571B Gammeltoft Schougaard Manufakturhdl. Gross. Kjøbmagerg,19E ®Cent.l811&1812 Gammel Torvs Apotek Frederiksbergg. 1AB $ Cent, 597 - engrosLairervedVKjerulf-JensenGl.Torv 10,12 (Bl $ Cent, 9522 - Ramme- & Rundstokkelalnik ved Chr. G Andersen Vesterg. 2 E ® Cent. 6136 Gammelvind T G Ingenior Livjægerg. 411(øl GammerathGWTapetserer Vesterbrog.99:iB Gamst Elisabeth Enkefrue Jacobys A llél4;iE D V 1983 v - Olaf Fuldm. Ny Østerg. 7:i E $ By 5579 x - Axel Gross. Assurandør Raadhuspl. 35 B Cent. 11533 Bp. Østerbvog.ll42B J)05”74 - S Repræsentant Fælledv. ll D :’HJ)N3326x - F C & Søn’s Ei'tf. Smedem. Wildersg. 64 [C] J) Am. 5063x - & Nielsen Snedkerm. Valdemarsg. 2 E | V 1581v Ganderup Søren Afdelingschef Kingosg.73E p; V 2(580y - SN ps. Overpostbud DM. Schacksg. 5S E Gandil A Klkollektrice Zinnsg. 7 B Bp. 0 - Seg.108s B - E V Maskinkonstruktør Kirsebærallé 7 Holte $ Holte 745 - Louis Oberstlojtn. R.DM.IIesseløg. 32 ES - Fritz Pastor emer. Kastaniev. 7 Charlottl. ® Ordr. 1589 - I OProkurist Cand.polit, Bernstorffsv. 121 Hell. I Hell. 1175 - Johannes Redaktør Silkeborgpl. 4 > 1 | 0 8108 Ganding Martin Overassist. Jernbancallé 343 Vanl. D I)amsø 380 - Martin Trikotagehdl. (Ganding & Nielsen) Jernbaneallé 34;!Vanl. $ Dames 380 -& Nielsen Trikotagehdl. Nørrebrog. 35 (S) D N 127x Gandrup Oscar Bankfuldm. N-Frihavnsg. 304 B li 0 1049v - AJ Enkefrue Peter Bangs V. 8 (F1 - Carl Forfatter Willemoesg.S’B j) 06376 - J & Co. Jernhdl. Folkvarsv. 20 E - OKlkollektriceBlaagaardsg.171(SI$N808x - Ingeborg Skuespillerinde Willemoesg. 31 B | 0 6376 Gangsted Erik Direktør Cand. jur. Born- hohnsg. l 2 i | Palæ 2011 - Carl Fabrikant Bianco Lunos Allé 54 S J V 8898 Ganneskov COE fh. Plantageejer Frederiks- stadsg. I2 B Gannt Martin Murerm. Herluf Trolles G. 72 m D By 737x Gantzel CTh. Læge Vesterbrog. 482 B ®V15 (1-3,5-7, Søndag 9-10) Bp. Væklegaardsv. 5 Gjentofte $1 Gjent. 215 Ganzel H Restauratør Roskildev. 32 E | Cent. 9766 Garagen Holger Danske Holger Danskes V. 7 E | G h 3827y Garben A Mekaniker Vangedev. 5 Gjentofte $ Gjent. 875 Garbers O Blikkenslagerm. Gas-&Vandm. Todesg. 3 H Bp. Mølleg. 201[N] |) N 421 lv - Ludvig Gross. Fjords Allé 16&E |)N1320y

Made with FlippingBook - Online catalogs