Kraks vejviser1924 personregister

Ånde

IV — 571

Andersen C Hovmann Frugl &Blomsterhdl. Vanløse Allé 1 Brh.jp Gh. 2175 Ep. Kilds- gaardsv. 2 Hell. - Jens Frugt- & Gronthdl. st. Kongensg. 30 E | Cent. 3103 - N Frugthdl. Hdlsgartner Fredensv. 50 Charlott! § Ordr. 774 -O H Frugt-&Gronthdl. Vesterbrog. 10403 $ Cent, 5309 - Ove Frugt- & Gronthdl. Østerbrog. 47 Hl ,f Cent. 13953 Bp. Classcnsg. 314(øl J) 0 3440u - Soren Frugtlnll. (Frugtforr. Langeland) Griffenfeldtsg. K)KEl [Frugt &Gronthdl. se Afd. VII, Fag- Register] - E Frøken Valdemarsg. 32* 1B J) V 5332x - Edle Frøken Amagerbrog. 93 [s] - Elisabeth Frøken Olufsv. 31 Hl - 1Frøken Frederiksgaards Allé 5 Bill. D Gh. 41 IB - Krist.iane Frøken L I Brandes Allé 131GO § N3312 x - Mario Frøken 1. Kongensg. 25 E $ By7149 - Marie Frøken 0-Sogade 303* *&E - Mathilde Frøken GI. kongev. 924Kl jp V 5189y - O Frok«1)) Dmmiiiigensv.l l 1[K]JpGh.1045v - Sophie Frøken. Christiansniindev. 2S^tij J) Sk.17l.Sx - Viola Frøken (Parfumerie Nova) Hars- dorilsv. 71B - Aage V Fuldm u. Magist. Snorresg. 4;i dl - Ad. Fuldm. Frihedsv. 2SIP| Jl Gh. 3238 y - Aksel Fuldm. Cand.polit. Ilumlebækg. 71 El D Tg. 2487x - Andr. Fuldm. & Kasserer u.Magist. Saxog. 32 1) - Axel Fuldm. u. Magist. Bautzausg. 72* (N) - Carl Fuldm.i SI atsanst. S-Bonlevard944B DV1392n - CharlesFuldm.Artilleriv. 481B j| Am.3258y - Chr. Fuldm. Enghavev. 2082 [Vi - CM Fuldm. Carl Plougs V. 34El £ V8721 - Ejnar Fuldm. i Generalpostdir. V-Allé 4 Valby | Vb. 948 - G VVFuldm. Drej og. 15;1 J St, 1028 - G V AFuldm. v. Statsb. Koldingg. 214 Hl - H CFuldm. St. Thomas Allé l 3IS - H OFuldm. Violv. 24 Gjentofte - Il Chr. Fuldm. Franklinsg. 44Hl - H E E Fuldm. v. Qrlogsv. Ingcr.slevsg. 134s (S I V 5127 v - H P F Euldm. Marstalsg. 203Hl - I Fuldm. Blaagaardsg. I l4(SO - J Aug. Fuldm. Forhaabningsh. Allé 354B | V 2871.x - Julius Fuldm. Ny Carlsbergv. 214B - K G Fuldm. Thurovoj 114[KJ - Ludvig fh.Fuldm.Carl BernhardsV.91IBffi V 5870v - Ludvig Fuldm. Væverg. 01IS - N H Fuldm. i Østift. Kreditf. Skaaneg. I l 2dl jp Am. 3391 y - N J O Fuldm. i Depart. f. Told- og For. hrugsafg. Tornebuskeg. I4E -O H Fuldm. Venusv. 492[s] - Otto Fuldm, Peter Ba.ngs V. 55s E - Otto Fuldm. Skovgaardsg. 5 Hl - Poul Fuldm. i Indenrm. Cand. jur. Amager Fælledv. 274[cl §} Am. 040 - Robert Fuldm. Forhaabningsh. Allé 151IS | V 889 v - S Fuldm. Svinget 154 [C] DAm. 015 - V A J Fuldm. L I Brandes Allé 10< Kl - Vakl. Fuldm. Lynghyv. 001^3 - Viggo Fuldm. i Landmandsb.Rosenv. Allé 83H) $ 0 1440x ■J P Furagebdl. Ilronn. Tværg.l9Ej$ Palæ 102 - J W &P Riisherg Furagebdl. Lyngbyv. 4,30 Gjentofte J Gjent. 894 - Hjalmar Fyrværker Rosenborgg. 9 E DBy 3581 - JCFæsteforr.AaboulevardlsB J)Cent.5418 &6932 - I Frøken Fødeklinik Korsg.l24Bf)N1205y - Wilhelm Galåuterihdl. Trommesalens Pass. 72,74 H f By 8249 - A P Gartner Jerichausg. 34 [V) rerson-Hegisler for Kjøbenhavn

( Andersen Chr. Gross. Frugthdl. Rømersg. 9S-3 E S By 2861 y Privat | By 5859 x - Chr. Gross. (Andersen & Vilmann) Ho- vedvagtsg. 4 E |1 Cent. 4841,8391 & 9059 Stats J 174 Telegramadr. ,,Melkornu Bp. Rosbæksv. 19 ^ jpCent. 7716 - Chr. Gross. Pernillev. 22 El H Tg. 2852 - ChrJGross.R. Bianeo Lunos Allé 5SB f V 9292y - & Christensen, Akts.,Gross. Rømersg. 1 E J Cent. 14877 - Chr. M Gross. (Floris Jacobsen & Co.) Sig- ridsv. 15 Hell. D Hell. 412 - Chr. P Gross. V-Voldg. 92 B $ Cent.4608 Bp. St. Knuds V. 10‘ B - Chr. V Gross. Ingeniør St. Gjertruds St.r. 5 E DCent. 7820 Bp.Dronn. OlgasV. 53 m f Gh. 1800x - D V Gross. Strandv. 33 p - Fl Gross. Viadukt Allé 11 Hell. - Edvin Gross. (Holger Th. Jensen & Co.) Overbyes Allé 30 Valby - Ejnar G Gross. Farverg. 2 @ | By 3501 - Emil Gross. Frm. St. Peder Str. 30 E J| Cent, 1359,0070 &4260 - Erhard Gross. Ny Kongensg. 18 B JP Cent, 3730 & 11603 Bp. Strandv. 187* Hell. Ilell. 189y - Erik A nd ersen Gross.Vinagcntur brasi­ liansk Konsul Toldbodv. 5A S K il Cent. 7188&7189 Telegramadr. „Erikandersén* Bp.Kristianiag. 143Hl 1 0 5590 - Evald Gross. (Brødr. Andersen

Andersen Knud Gartner Ordrupv. I Klpbg. - Vilh. Gartner Buddinge - A Schinnerup Generalkonsul 1.Fredensv.3 Charlottl. jpOrdr. 1702 -A xel Giarm. (Wald. Stallkneclit’s Eftf.) st. Strandstr. 10 E jpCent, 3862 - Chr. Giarm. Blegdamsv. 58 Hl J) N 358 - Chr. Giarm. ( P Lodberg’s Eftf.) Ny vej 19 Gjentofte J) Gjent. S -C M Giarm. Dronningensg. 43 EU - G A Giarm. (G A Andersen & Co.) Ture- sensg. 101E - G A & Co. Giarm. st. Kongensg. 44 E D Palæ 2332 - GeorgGlarm.FTedericiag.41 E |}Palæl841y - M C Giarm. Skydebaneg. 11 IS - P Giarm.Valby Langg. 88CValbyJ)Vb.370 - R M Giarm. Colbjørnsensg. 35 S jpV 9872 Bp. Tietgensg. 68° S - Wilh. Giarm.Weysesg. | St.54x - Carl Godsej er Ly kkesh.Allé26°B |) V6625y - A Gross. (Jacob & Co.) Kristianiag. O3 Hl JpCent. 12344 - A Bjerring & Co. Gross. Nyvej 19 B J)V 2890y - Abraham Cross. Maglekildcv. 830 li V 4253 - A C Gross. (Skandinavisk Olie-Forr.) Øre- stmdsv. 84* S D Am. 237.1 - A Chr. Gross. Tchdl. Knabrostr. 5 E | Cent. 8023 - Adolf Gross. Holm. Kan. 22' E -A F ' fh. Gross. Valdemarsg. 7S S - A H Gross. Østerg. 59 E D Cent, 12925 & 1.2926 Bp. Bulowsv. 402 E 3400 - A J Gross. Vodroffsv. 92 B $) V 2283y - A Krog Gross. Hcibcrgs Allé 4 Vanl. - A n d e r s e n & A l b e c k Gross. N-Fari- magsg. 39s E jp Cent, 0115 & 13590 - AIfredGross.Agenturforr.Froderiksbergg. 25 B D Cent, 11311 Bp. GI. Kongev. 272B $ V 4375 - Alfred Gross. Fuglebakkcv. 711® J] Cent. 952u - Alfred Mogens Gross. Hostrupsv. 1.44B | N 1820x - Alfred & Søn Gross. Strandv.32A fU ffl Cent. 11201 - A n d r e a s A n d e r s e n & 0 I sen Gross. Farverg. 2 |B] U Cent. 2445 Telegramadr. „Arenhat su - Anker Gross. Peder Skrams G. 243 E D By 5947y ~ A P Gross. Jernhdl.Overg. o. V. 34A Hl jp Cent. 2071 Bp. Isafjordsg. 23 [Bl - A P Gross. (A P Andersen & Co.) Kam- masv. 3e B jp V 8311' - A P A n d e r s e n & Co. Gross. Amagert. 29 E D Cent. 12040 & 14340 - A P K Gross. (Rundetaarns Kaffebod) GI. Kongev. 1271® | V 3014 - Axel Gross. (Brødr. Axel & Albert Ander­ sen) Strandv. 138 A3Hell. D Hell. 809 - Axel Gross. (Axel Andersen &Carl Jensen) Olgasv. 22 Vedbæk jp Vedbæk 101 - A x e l A n d e r s e n & C a r l J e h s e n Gross. Rømersg. 20 [Kl jpCent. 12040 - C Gross. (Schmidt & Andersen) Kjobma- gerg. 592 E - Carl Gross. Nyvej 10 A3 B jpV 2828y - Carl Gross. Teglværksg. 15 13 jp St.989 Bp. Jellingeg. 84 i | 0 5289 - Carl Gross. (E V Seiersens’Eftf.) II C Ør­ stedsV. 22 B2 B JjpV 4000 - Carl OO Gross. Jagtv. 03s EJ |) Tg.2740x - Carl R Gross. Frir. Nyhavn 51s E jp Cent, 396 - Carl Th. Gross. Amalieg. 3 E $) Cent, 13483 Bp. Hollænderdybet 274H Am. 3578 x - Carl V Gross. Agenturforr. Stampesg. 28B | Cent. 1105 - C C F Gross. Snareg. 4 E D Cent. 10687 & 1914 Bp. Snorresg. 43 [BJ jp Am. 1256 - Chr. Gross. (Lampehuset) Bodilsg. I 1B - Chr. A n d e r s e n Gross. (Dansk Kaffe- & Koloniallager) Fiolstr. 12,14 E |1 Cent, 419 &429 Bp. Fiolstr. 122E

Made with FlippingBook - Online catalogs