Kraks vejviser 2000 A-K

65

ABILDGARDEN

Husregister for København og Omegn Grænsen for registrets område, se kortet side 12

\

4Andersen Søren 33 25 1949 Grahn Lennard 33 31 38 55 5Abel Camilla 33 79 65 35 Friis Heidi 33 24 28 95

4 Høyer Anne 33 25 1076 Olsen Mikael 33 25 75 26 14-16 (126-E7.350-G2.309.1)

ABILDAGER 2605 Brøndby Kort 156A4-A5 (Abild, gi. dansk for æbletræ)

ABEL CATHRINES GADE 1654 København V Kon 148 C5-D6 (Legatstiftermde d. 1676)

(A/B Abel Cathrinesgade ,4-16) k Ejendomskontoret Å/S 33 23 29 10 • Andersen Kai flyarb. 33 2,01 16

14

23-25 (729-E3.600-G1.718.6) 23 • Mephisto Piercing 33 79 87 87 2 Biering Bodil 33 25 27 63 25 Kontaktcenter Klippen 33 24 26 76

Kommune: København Sogn: Maria Valgkr.; Vesterbro Politikr.: København Politist.: 7 Kvaner: Udenbys Vester Socialcenter: 6

Kommune: Brøndby Sogn: Brøndbyvester

Ross Thomas 33 23 11 68 ’ Laustsen Ulrik 33 23 22 73 Schmidt Lise 33 24 35 39

Valgkr.: Hvidovre Politikr.: Glostrup

3 Olesen Zandra 33 25 30 27 4 Bisbo Pernille 33 21 61 67 Petersson Per 3923 94 83 6 Melgaard Peter 33 25 84 34 Vase forlis 33 23 40 86

2Jørgensen Lisbeth stud. 33 24 30 67 3 Hansen Mia Kim Schnell 33 31 67 77 Pedersen Brian 33 79 05 70 4 Løyche Maj-Brit 33 25 16 86 Løyche Tony Wiinblad 33 25 16 86 Nielsen Linda 33 24 04 43 16 • Bunk Jørgen 33 79 06 48 Jensen Liselotte Graa 33 79 06 48 2 Stephen Direk 33 2513 20 3 Kring Kurt Friberg mek. 33 24 52 67

9 ChrERotheCo434345 41 11 k Ansaldo Vølund A/S 43 26 57 00 21 Holmens Trykkeri ApS 43 43 00 22

1-3A (377-E9.550-G1.968.2)

27 (7O2-E4.35O-G1 141,4) (= Istedgade 24)

Karlsens Bogbinderi ApS 43432551 Litotryk København A/S 43 43 66 00 Li,o,ryk København A/S 43 29 12 79

(A/B Abel Cathrinesgade 1-3 A) United Traders ApS 33 2148 98 United Traders ApS 33 22 10 70 United Traders ApS 33 21 62 82 * Aaboer Peter 33 25 05 13 Brunken Christina 33 31 1403 1Nielsen Kurt Westh 33 21 29 02 • Wallner Nana Ejlers 33 22 41 07 Wallner Nicolai 33 22 41 07 2 Kristensen Carsten 33 23 47 58

’ Schibsbye Stine 33 24 99 42 Sørensen O K kont.pakmest. Hemmeligt nr. 2 Berke Lise 33 22 42 23

I

23 A/S Einar Willumsen 43 45 22 44 27 Ekv Transport ApS 43 42 15 37 Ekv Transpor, ApS 43 42 15 33

Kleemann D Hemmeligt nr. 3 Abel Michael 33 24 97 98 Andersen Peter 33 24 97 98 Schibsbye Kerstin 33 24 58 ,0 4 Lauritsen Thomas 33 25 73 63 6 Hornecker Rasmus 33 22 72 71 Sørensen Anne-Mone 33 22 09 35 29 (703-E7.300-G3 084.5) = Istedgade 15-17) (A/B Rosenåen) ’ Mølgaard Alice 33 23 88 70 Nielsen Lærke Sødring 33 79 12 16 ‘ ’ Petersen Anne Riber 33 25 70 46 Petersen Jonas Meyer 33 21 12 64 2 Bengtson Kristian 33 22 99 81 3 Bak Anders 33 79 00 48 Colstrup Susanne 33 25 1281 6Andersen Elisabeth 33 23 34 28 31 (711-E2 550-G741) (A/B Abel Cathrines Gade 31) k Mikkelsen Bjarne John 33 22 13 17 ’ Aagaard Bente 33 24 66 80 2Jensen Nikolaj 33 25 87 67 Schreblowski Julia 33 22 82 93 3 Pihi Vibeke 33 79 20 26 4Thomsen Niels 33 79 44 41 5 Boel Morten Thorup 33 79 61 45 Harbo Anna Sloth 33 25 09 84

Petersen Steen Niels Reinhold 33 31 09 12 4 Frederiksen Sonja 33 22 11 16 Laursen Jan 33 24 55 41 18 ( - Istedgade 19, Lille Istedgade 1) Ahmad Moslem Akeel-AI-saadun 33 23 35 68 2 Bek Micha 33 79 02 88 3Ahrensbach Karen 33 25 74 12 Nielsen Tina 33 26 27 78 4 Sakaria Rajan Niels 33 23 20 10 Ståhle Lena kont.funk. Hemmelig, nr. 6 Ballisager Bernard Caldwell 33 79 34 79 Ballisager Brit, 33 79 34 79 Christensen Sigurd 33 24 12 57 20 (= Lille Istedgade 3) 22 j = Lille Istedgade 5) 24 (•» Halmtorvet 12-16, Lille Istedgade 7)

Hans Just A/S 43 96 01 50 Hans Just A/S 43 96 71 82 Hans Jus, A/S 43 96 17 77 Hans Just A/S 43 96 72 66 Hans Just A/S 43 96 71 72 Nordisk Olie og Gummi Import 43 42 45 33

Sørensen Vagn musiker 33 22 23 43 3Jørgensen Anne Sophie Von Westen 33 24 4823 Olsen Karm 33 21 33 34 4AB Abelcath Abel Cathrinesgade 1-3 A 33 21 51 65 Christiansen Thomas 33 31 25 75

6 Nielsen Arne kleinsmed 43 63 98 75 8 Bengtsson Otto portner 43 96 41 03 16 Akzo Nobel Inks A/S 43 45 25 44

24 Lancome A/S 43 45 23 77 28 Sandvik A/S 43 46 51 00 -Fax:43966081

5Wind Alexandra 33 22 02 10 3 • Lembcke Jens 33 22 85 44 1Daugberg Nikolaj 33 23 88 90 2 Schwartz Nynne 33 24 63 33 3 Irgang Marie Yoshida 33 21 64 94 Irgang Rene 33 21 64 94

SANDVIK

ABELLS PLADS, KJELD Se Kjeld Abelis Plads

4 Rota Riot And 33 25 23 93 6 Norback Ariel 33 3, 62 11

3A • Duprat Helene 33 21 90 17 ’ Sjørring Abelone 33 21 77 0, 2 Carlsen Charlotte Mariann 33 25 17 19 Carlsen Miro M Dressel 33 25 17 19 3 Engelhardt Robin 33 25 11 14 4 Fromberg Carsten 33 3, 94 44 7-11 (72d-E6.500-G2.873) (Jemidan ApS Stenoshus) 7 • Merhaba Tyrkisk Restaurant ApS 33 22 77 35 Merhaba Tyrkisk Restaurant ApS 33 22 77 21 Merhaba Tyrkisk Resturant 33 22 70 77 ' Sørensen Charlotte Dencker 33 23 14 77 2 Madsen Kasper Rothmann 33 22 20 83 Munk Peter 33 24 57 57 4 Christiansen Finn 33 23 28 64 Undercover Service 33 25 34 22 9 • Maxa Lubomir 33 23 71 35 ’ Skaaning Jesper 33 86 11 48 4 Hansen Katja 0 33 25 37 03 Hellmanlrene33 21 1041 I I 2 Christensen Erik Ravn 33 24 37 30 Fortner Louise 33 22 27 01 3 Strandgaard A 33 24 29 35 4 Niclasen Helene Jeune 33 22 04 47 13 (630-E13.600-G3.127.8) (Fredet) 21-21B (728-E5.800-G1.729) 21 2 Mikkelsen Mette Due 33 25 52 27 3 Christensen Joan bamepl. 33 24 78 43 Larsen Jakob Kibsgaard 33 31 14 79 4 Cederberg Michael 33 25 47 40 6 Larsen Susanne 33 24 75 78 21A*K-2 Restaurant 33 25 68 04 2 Christensen John 33 25 05 32 Langaa-Sennek Jacob 33 25 41 87 3 Berthing Merete 33 79 63 62 4 Friis Linda 3321 7075 Skov Jesper Rovsing 33 79 45 12 6Andersen DH 33 24 15 92 John Bergmann Restaurant Inspektør 33 22 03 20 21B * Eriksen LeneHyrup337901 19

ABELSVEJ 2880 Bagsværd Kort 127 B1

ABILDGARDEN 2620 Albertslund Kort 145 G7

Kommune: Gladsaxe Sogn: Stengård Valgkr.: Gladsaxe Politikr.: Gladsaxe

Kommune: Albertslund Sogn: Herstedøster

33 (706-E2.400-G1.249.2)

k Kolind Belinda 33 25 90 75 ' Amos Annabell Kate 33 22 40 21 Casana Michael stud.jur. 33 31 60 33 2 Mortensen Anja 33 25 42 48 ' Pedersen Per Agerskov tjener 33 24 93 09 3 Gaarde Rikke Hemmeligt nr. 4 Esbensen Christian 33 21 96 91 6 Kock-Hansen Mikael Witthøft 33 79 21 71 Rieck Martin 33 22 40 85 6 (70x-E6.300-G2.674,4) (= Viktoriagade 11) (A/B Abel Cathrinesgade 6/ Viktoriagade 11) Frederiksen M 33 31 17 75 ’ Kristensen Erland 33 24 88 06 Reeh Niels 33 22 12 27 Reeh Tine Ravnsted-Larsen 33 22 12 27 2Thomsen Preben Dyring 33 25 35 27 3 Bille-Hansen Ellen 33 24 00 40 Schelin Katrina 33 22 92 97 6Tufvesson Inge 33 22 40 55 8-10 (646-E6.200-G1.202.2) 8 • Jønsson Axel lagerforv. 33 24 19 32 1Kristensen Christina 33 23 17 87 2 Møller Linda 33 25 75 86 3 Hansen John 33 24 52 70 Olsson Olof Maximilian Bo 33 25 55 26 * 4 Holtermann Øjvind Nicolay 33 23 84 81 10 ’ Høybye Martin 33 25 95 01 Høybye Mette 33 25 95 01 ' Bonde Christian 33 24 03 87 Christensen Anne Hvolby 33 24 03 87 3 Greve Michael 33 25 45 27 Vasegård Lene skuesp. 33 24 92 84 4 Christensen Jesper 33 21 57 14 12 (647-E4.400-G650.7) ’ Sabinsky Steen 33 22 84 32 Tekiela Jacob 33 25 1429 Larsen Anni 33 86 18 40 4 Dahl Claus 33 86 16 18

Valgkr.: Glostrup Politikr.: Glostrup

1 Antonsen Knud murer 44 98 45 06 3 Nielsen Eva Møller børneh.lærerinde t 44 98 39 03 5 ' Rasmussen Peter mask.arb. 44 98 76 61 7 Hansen Bent 44 44 00 15 9 Johnsen Poul mek. 44 98 87 96 11 Killendahl Mogens fabrikant 44 98 16 11 13 Lundt Finni 44 98 83 16 15 Grimm Otto insp. 44 98 94 13 17 Saabye Bjarne 44 44 88 36 19 Mortensen Erling B vognmd. 44 98 69 20 21 Hansen Erik Stig indkøber 44 98 87 65 23 Larsen Pelektroinstall. 44 98 16 03 27 Sørensen Henri bogholder 44 98 31 99 31 Nielsen Lizzie lægesekr. 44 98 41 90 35 Cronvall M 44 98 50 45 37 Mørck L 44 44 03 23 2 Misser Jette 44 44 45 56 4 Mortensen Doris144 98 62 56 6 Jensen Lars Martini murer 44 98 49 88 8 Jensen K44 98 7(191 10 Vestergaard Hans Jørgen jord- & betonarb. 44 981767 ' 12 Petersen A 44 98 73 55 14 Thomsen Per A 44 44 02 31

1 Bay Karen 43 64 49 60

Mogensen Per 43 64 49 60 3 Schaeffner Per 43 64 1872 5 Szøcs Endre Hemmeligt nr. 7 Ekenberg Jesper 43 62 90 26 9 Poulsen Karen cand.jur. 43 62 29 29 11 Lauridsen Irene 43 64 38 42 Lauridsen John 43 64 38 42 15 Faber Sanne 43 62 68 87 17 Flex Johny blik.sl. 43 64 51 91

19 Nielsen Allan Aagaard 43 64 96 60 21 Hansen Harry spec.arb. 43 62 04 85 23 ’ Goldbach Grethe fru 43 62 1744 25 Vestergaard Jørgen tlf.overmek. 43 64 73 12 27 Jensen Leif 43 62 21 42 Mortensen Kirsten 43 62 2, 42 31 Rasmussen Jørgen insp. 43 62 13 96 33 Petersen Brian 43 62 81 18 35 ’ Hansen Peter A 43 62 60 88 39 Lund Inge operatør 43 62 66 14 2 Olsen Birgitte lærer 43 62 06 54 4 Høier Rene 43 62 97 13 8 LilhaugeJohn 43 64 14 54 Lilhauge Lilian 43 64 14 54 10 Jensen Frank Reiner tekn. 43 62 01 63

18 Bruun Leif vognmd. 44 98 80 47 20 Pettersson Lise-Lotte 44 44 50 03 22 Strømsted B 44 49 49 31 24 721 Lundevænge, 44'49 54 72 Brandt Lars Hemmelig: nr. 28 ’ Børnehaven Stenhøj 44 9865 15

12 Lund Tove 43 62 27 65 14 Jensen G 43 64 29 41 16 18 Brandt Ole Hemmeligt nr.

Håkansson Claus 43 64 71 21

Brandt Ole cand.polit. Hemmeligt nr.

22 Hansen Bo Ramshøj 43 64 62 67 Knudsen Dorthe 43 64 62 67 24 Rosted Ole 43 62 00 58 26 Taeger Uwe værkt.mag. 43 62 03 73 28 Larsen Johnny forsorgspæd. 43 62 82 72

Khalem Gamal 33 31 95 37 ’ Ameen Razia 33 23 09 04 Kirk Katrine 33 21 80 68 2 Mogensen Camilla 33 21 41 44 Østergaard Lars 33 79 20 95 3Andersen Henrik 33 2, 04 35

32 Jakobsen Rosa 43 64 74 01 34 Wilhjelm Peter 43 64 26 01

2 Hertzum Thomas 33 21 92 40 3 Ryt-Hansen Iben 33 24 84 88

Veje med ★ foran navnet ligger uden for Husregisterområdet, som er vist på side 12

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker