Kraks vejviser 1998 L-Å

VIRUMSTRÆDE

1859

149B • Mikkelsen Eksam.Husholdningslærerinde Birgit Samsøe 45 85 20 73 1 Ekberg - Thomas Uffe 45 85 76 58 Rantsen Birgitte 45 85 15 84 149CS Hansen Birgitte Lie 45 83 87 11

VIRU M STATIONSVEJ 2830 Vrum Kort 107 A7 & 116 K1-K2 8.117 A l Kommune: Lyngby-Taarbæk Sogn: 1-43 og 2-98 Sorgenfri. 45-153 og 100-154 Vrum, -resten Sorgenfri

9 Malerværksted ApS Virum Plade-Og 45830096 11 Efsen Engineering A/S 45 83 44 01 Efsen Engineering A/S 45 83 44 02 11BBech Henning 45 83 04 20 13A Total Autoservice ApS 45 85 80 00 17A V/Jørgen Myhre Jørgen Myhre Trading ApS 45831013 V/Jørgen Myhre Jørgen Myhre Trading ApS 45831020 17B Frederiksen Hanne 45 85 96 03 Radoor Jesper 45 85 96 03

25C Geert Krøll-Schwartz Vibe Krogsgaard Og 45 83 97 07 25D Jensen Arkitekt M.A.A. Mikael Tarp arkit. MAA45 85 05 21 25E Pedersen Michael 45 85 38 02 Pedersen Michael 45 85 38 00 27A Pedersen Helene Og Bjarne G 45 85 08 15 27B Hansen Rasmus Chr.Aarup civ.økon. 45 85 07 50 31 Ullstad John automek.mest. 45 85 1615 33 Collatz Erling vognmd. 45 85 57 48 35 V/Kim Kristensen Virum-Holte Vvs 45 8382 00 37 Møller Carl smedem. 45 85 60 64 39A Jeuro Denmark ApS 45 83 88 23 Jeuro Denmark ApS 45 83 88 22 39B Electronic Arts Nordic Ab 45 83 55 50 Electronic Arts Nordic Ab 45 83 55 40 39C Møller Jan 45 83 33 45 Nobel Biocare Norden Ab Danmark 45833300 39D Krøll & Co Reklame/Marketing 45 83 36 00 V/Lis Lykke New Connexion 45 85 10 55 V/Lis Lykke New Connexion 45 85 80 55 ' Krøll & Co Reklame/Marketing 45 83 77 17 39E & Partners ApS'Tuc Borg Jeppsson 45 85 7845 & Partners ApS Tue Borg Jeppsson 45 85 7645 41 • Dicton 45 85 34 44 1 Dicton 45 85 34 01 43 ’ Christiansen Fritze 45 85 08 27 Mohr Mikael Andeas 45 85 79 14 Tutf Elin M. 4585 79 14 ' Larsen E45 85 83 03 Madsen Rita kont.ass. 45 85 82 51 45 ’ Jensen Mads 45 85 12 86 Kenneth Dehli Catharina Mathiassen Og 45 8324 17 1 Paulsen Mette 45 85 15 50 47 Jensen Leif afd.leder 45 85 40 71 49A Christensen Bjarne civ.ing. 45 83 04 89 49B Sørensen Claus cirkusklovn 45 83 21 50 49C Vestergaard Kim stud. 45 85 24 82 ■ 49D Malene Hammer Andersen Hans Hammer Andersen 45 85 63 21 Malene Hammer Andersen Hans Hammer Andersen 45 85 63 22 51 Hansen • Marianne Dam 45 85 57 50 2 Petersen Tommy smed 45 83 02 08 4 ’ Nielsen Agentur Tonny Koust 45 83 05 40 Nielsen Agentur Tonny Koust 45 83 05 41 6 Brøndsted Ib mur.mest. 45 85 07 44 Brøndsted Ib mur.mest. 45 85 51 24 8 Johansen Civilingeniør Underdirektør Per Dibbern 45851306 22 Søndergaard Palle bankfuldm 45 85 48 32 24 Lyngby-TaarbækKommune45 85 3617 * Frost-Knudsen Lise 45 85 69 50 John Reinhardt Konsulentfirmaet 45 83 69 50 Rosanes Mikael 45 85 00 26 V/Mikael Rosanes Ide Fabrikken/ldea Factory 45 85 9990 V/Mikael Rosanes Ide Fabrikken/ldea Factory 45 85 99 89 34 Bovedt Birthe fru 45 85 75 10 34A Heiberg Ulla 45 83 90 45 38 Carsten Clausen Anne-Dorte Pedersen Og 45 85 58 54 Clausen C Vvs Installatør Aps 45 85 12 11 40 Madsen Danse-Og Gymnastiklærerinde Gudrun Svarre 45 85 27 70 42 Bang Birte socialrådg. 45 8523 53 46A Buch Mariann Meyer 45 85 07 16 46B Karen Martin Salamon L G Salamon 45 832099 46C Andersen Hans akad.ing. 45 85 97 9, 46D Skjøtt Kristian bankfuldm. 45 85 08 67 48A Mørkeberg Jette 45 85 06 48 48B Jensen Ivan 45 83 40 07 Windfeldt Mette 45 85 8011 48C Petersen Flemming Brandt eksped.sekr 45 85 9641 48D Mikkelsen Else hortonom 45 85 96 33 50A Krogh Jørgen 45 85 40 16 50C Jensen Lars Allan 45 85 35 99 50D Gregers Thomas 45 83 83 57 50F Sune Bang Mette Bang Bjerregaard Og 45 85 30 13 52 Schmidt Grethe tandtekn. 45 85 85 52 54A Enemark Arne Gilvang o.lærer 45 85 46 12 Enemark Birger G. 45 85 26 21 54B Elkær Jørgen civ.ing. 45 85 78 64 54C Jens Ulrik Poulsen Susan Madsen Og 45 85 70 30 54D Solgaard Kuri 45 85 85 81 56A Madsen Aage mask.arb. 45 85 31 56 56B Hammeris Birte 45 85 39 00 58 • Bendtsen Anders Broe 45 83 91 17 ’ Høgenhaven Hanne 45 85 92 04 60 Jeppesen Michael 45 83 83 35

Simonsen Simon P N 45 85 80 09 ’ Hansen Urs Alnor 45 85 36 00 Pedersen Anette Foss 45 83 19 80

Valgkr,: Lyngby Politikr.: Lyngby

149D’ Khatib Rassan45 85 31 87 1Andersen . Helle 45 83 57 03

45 Vollertzen Flemming 45 85 56 63 47 Lund EGerner o.lærer 45 85 32 83 49 Nandrup-Bus Skandinavisk Brandsikring 458545 15 51 Pedersen Else Knudsen 45 83 43 01 57 Tine Maria Zielinski Henrik Bremerskov Ejlersen Jensen 45 83 17 27 59 Norup Lone kont.fuldm. 45 85 16 27 107 Frisørmester Klippetrolden V Marianne Saltoft frisørmest. 45 85 72 18 Jensen Pernille 45 83 41 44 Revi-Team V/ Judith Schack Rasmussen 458540 01 1 Hansen Thomas Daniel 45 83 83 13 109 Elite Minimarked V/Sefer Anik 45 83 29 29 V/Bo Ebbe Støtteforeningen Klub 96 Fmba. 458577 69 ’ Markussen Martin 45 85 91 45 111 * Plambeck Gert vognmd. 45 83 02 46 ' Johansen Arne Bodolin personaleinsp. 4585 38 97 Rasmussen Inger 45 85 50 54 113 5Albrecht Jonna kont.ass. Hemmeligt nr. 1 Ostermann Erik teprs. 45 85 15 29 115 • Jensen Jørgen rørlægger 45 85 52 75 1Toft Helle 45 85 39 16 Toft Lars 45 85 39 16 117 • Frederiksen Kont.Ch. H Th. Bundgaard kont.ch. 45858086 Olsen Birgit ekspeditrice 45 85 61 37 ’ Jensen - Gunnar Bjerring 45 85 21 36 Petersen Else 45 85 70 76 119 " Mikkelsen Egon slagt.mest. 458513 15 Pejrup Lise hdls. lærer 45 85 43 75 1 Hollænder Lone 45 83 22 00 Wøldike Grethe Hansen 45 85 24 72 121 ’ Hansen Børge sliber 45 85 44 26 •- Mama Rosa Pizzaria 45 85 16 70 Mama Rosa Pizzaria 45 85 16 51 V/Gert Christiansen Rila Forsikringsagentur 45854030 V/Richard Arendal Arendal Assurance 45 850325 V/Richard Arendal Arendal Assurance 458502 21 ’ Christensen Alice fru 45 85 86 93 Kristensen Jesper 45 85 45 47 125 Fahnøe J 45 85 68 75 • Bloch Anna tandl. 45 85 77 40 1 Nielsen H 45 85 17 33 Wegener Harry vognmd. Hemmeligt nr. 127 Fischer 145 85 61 01 • Frederiksen Jørgen mej.forp. 45 85 37 27 1 Hansen Frank Fugl insp. 45 85 16 64 Rasmussen Nina 45 85 45 89 129 Jørgensen Guldborg fru 45 85 63 91 ’ Barsted Erik o.toldbetj. 45 8518 26 1 Politiassistent Mortensen Verner Jens Anders pol.ass. 45 85 48 47 133 Schou Finn Hagen prok. 45 85 2013 135 Elleholm Karsten tlf.mont. 45 85 39 63 137 Nissen Vibeke Lave bankass. 45 85 17 56 Grandjean L C overlæge, dr.med. 45 85 26 16 53 Kvetny Sally arkit. 45 85 18 10 55 Alnor Peter 45 83 43 01 Rask Kate zoneterap. 45 85 43 45 ' Engell-Rasmussen R45 85 53 36 Ritter Kaj værkfører 45 85 79 45 123 Furesøgruppen 45 85 83 14 Furesøgruppen 45 85 83 24 139 Nielsen Erik mur.mest. 45 85 84 30 141 Alf Grønning Mikkelsen Malerfirmaet 45 85 84 84 141 A ’ Pedersen Michael 458305 10 ’ Larsen Inge o.ass. 45 85 33 94 Petersen Christian 45 83 20 08 141B ’ Christensen Anders 45 85 89 82 1Cand.scient Niels La Cour 45 83 43 31 Christensen Peter 45 83 20 06 Jørgensen Lisbeth 45 83 43 31 141C ’ Testrup Niels Christian 45 85 44 49 1 Sørensen Dorthe Hemmeligt nr. 141D ’ Brinks Regitze 45 85 32 34 Lund Jesper 45 85 68 19 'Grønlund Hellen 45 83 38 40 Larsen Pia 45 85 89 79 141E ’ Frederiksen Rene H 45 85 28 86 Urban L46 85 55 66 ' Christensen Klaus Leerbeck 45 83 04 30 141F* Klitgaard Rune 45 83 77 38 Saunte E S fru 45 85 82 34 143 Danske Bank, Den 45 85 1855 ' Ibrahim Ashref 45 83 94 49 Pedersen Edith frk. 45 85 52 77 145 V/Totaltryk 1997 ApS Over Nite 45 83 41 01 V/Totaltryk Ap£ Over Nite 45 83 41 02 1 Hansen HenrikWbahn 45 85 85 64 Justesen Henrik\l5 95 15 65 147 Bruhn Christian autoforh 45 85 58 64 Bruhn Christian autoforh. 45 85 58 67 149A*Bak Torsten 45 851233 Hjort Siegfred ass. 45 85 33 43 1 Frosch Thomas Skovgaard 45 83 90 92 Jørgensen Bent 458581 74 ’ Holmen Karin laborant 45 85 60 47 Jensen Hell Winskov 45 85 47 89

Ramsager Jens Peter 45 85 30 26 Outzen G afd.leder 45 85 01 53

155 157

Peter Kronborg Nielsen Pia Christoffersen Og 45854825 159 Hauberg A mask.mest. 45 85 5910 161 Nylin Susanne 45 85 90 20 163 Andresen Finn 45 83 33 32 165 Nielsen Sven-Erik provis. 45 85 32 57 167 Larsen Henrik statsaut. rev. 45 85 68 22 169 Petersen Bengt presseråd 45 85 30 56 171 Kyllesbech Walther mask.mest. 45 85 35 02 175 Frahm-Hansen - Hans Henrik 45 85 90 22 177 Pagh Jørgen underdir. 45 85 71 74 179 Hvidberg-Hansen Ole fuldm. 45 85 86 50 193 Vtting Ole lærer 45 85 85 40 195 Arnvtg Eva fru 45 85 27 00 201 Rosenberg B F civ.ing. 4585 21 57 203 Nanna Øster Boisen Henrik Boisen Og 4585 39 33 205 Kludt NJ civ.ing. 45 85 79 28 207 Nielsen Børge tandl. 45 85 32 07 211 Glahder K Riegels 45 85 64 50 100 Hanne Tania-Nielsen Georg Møller Og Hemmeligt nr. V/G.Møller og H.Taina-Nielsen Amalie 45 85 39 02 102 Hammerum Folmer 45 85 18 73 104 Gilg Ingrid dr.med. 45 85 82 01 108 Brockmeyer C B oberstløjt. 45 85 70 41 110 Mathiesen Stig værkt.mag. 45 85 99 61 112 Larsen Bent 45 85 32 48 114 Geyer Driftschef Ingeniør Gunter 45 85 85 93 116 Klokholm Tonny 45 85 30 35 118 Kjølhede Erik fuldm, 45 85 69 30 120 Klug-Andresen Jørgen arkit. 45 85 2311 122 Frankert Bsekr. 45 85 24 86 124 Rasmussen Chr. skomag mest. 45 85 5511 126 Hansen Karla fru 45 85 27 86 130 Kunkel Aase 45 85 0182 132 Kunkel John salgskons. 45 85 52 88 134 Olsen Arne Sylvest urmager 45 85 01 87 136 Schultz L 45 83 08 64 144A Schrøder Jens 45 85 82 72 144B Nielsen Michael Kongstad landinsp. 458501 94 144C Jakobsen Pia Houg 45 83 45 54 144D Simonsen Erik kirkesanger 45 83 87 23 144F Nielsen Flemming eksped, 45 85 22 50 144K Andersen Jakob 45 85 66 67 150A Jørgensen Carl o.lærer 45 83 36 38 150B Larsen Helge cand.jur. 45 85 62 93 150C Jensen A Herløv vicedir, 45 85 70 38 150D Dittrich Anna fru 45 85 84 75 150E Lopdrup J Fhv. salgschef 45 85 68 97 152A Friborg Erik cand.jurl 45 85 55 45 152C Axelsen Ludvig tilsk. 45 83 61 84 152D Weng A Lehmann mask.mest. 45 85 25 55 152E Olsen - Thodind Preben 45 85 02 25 152F Dawall Gunnar chauffør 45 83 50 16 152G Christensen Arne montør 45 85 32 95 154A Bertelsen Skoleinspektør Cand Polyt. Bent 458548 98 154B Petersen H Engelhardt 45 85 24 14 154C Sørensen Rigmor 45 8318 92 ■* 156 Barnett Walther 45 83 23 93 158 Balslev M eksped.sekr. 45 85 02 07 160 Durani Perez Hemmeligt nr 162 Schaltz Børge civ.ing. 45 85 23 78 164 Jørgensen J Brandt tabletmest. 45 85 41 91 166 Nielsen Kai 45 85 27 05 168 Larsen - Steen Vngaard 45 85 52 22 170 Balling Paul Søren orlogskapt. 45 85 41 56 172 Gert Hollerup Birgitte Yding Og Allan 45855251 174 Georg Borup Birgit Lang Og 45 85 45 88 176 Lone Wolsing-Hansen Jacob Wolsing-Hansen Og 458383 12 178 Thomsen Ove reprs. 45 85 50 81 194 Mairitz Heidi 45 85 84 85 196 Holst Jørgen lærer 45 85 26 54 198 J.Christensen Jens 45 83 18 66 Sygeplejerske Birgitte Hansen 45 8318 66 200 Myhre Ellen Hemmeligt nr. 202 Pedersen - Viggo Skovsted 45 85 91 85 204 Cand Sen Og Joan Frahm-Hansen Mere Jens Peter Frahm-Ha 45 85 90 33 206 Nielsen Helena Galina stud.med. 45 83 08 60 208 Kjelfred Nina 45 83 07 09 210 Howarth Ingolf bankfuldm. 45 85 12 48 212 Nysteen Linda kemotekn. 45 83 01 59 214 Svend Larsen Anne Mette Nielsen Og 45 83 90 94

19 Daginstutionen 45 83 90 27 21 Kraks Forlaq AS 45 Q5 6^ 00 • Fax 45 95 65 65 Krak Direkt 45 95 64 00 -Fax:45 95 64 64 Krak Video 45 95 63 00 -Fax:45956363

- Kontortid: 8.30-16.30 - E-mail: krak®krak.dk - Web: www.krak.dk

KRAK

25 Sp 2 Prepress A/S 45 95 50 00 2 Fritidshjemmet 45 85 57 24

4 Kinnarps Cash & Carry A/S 45 83 42 55 6 Virum Autoværksted ApS 45 85 94 11 Virum Autoværksted ApS 45 83 30 06 Virum Autoværksted ApS 45 85 88 66 8A Sorgenfri Tryk ApS 45 83 07 78 Sorgenfri Tryk ApS 45 85 55 54 10 Fa Metaffir 45 85 64 24 Ja.Metafor 45 85 64 07 14 A/S Harry Vestergaards Kleinsmedie 45854652 A/S Harry Vestergaards Kleinsmedie 45 854662 16 Petersen K45 85 1866 18 Eva Rosenstand A/S 45 85 20 44

Eva Rosenstand A/S 45 85 35 90 Eva Rosenstand A/S 45 85 22 49

22B Børnehuset 45 85 91 11 40 Ejendomskontoret Dahliahaven 45 85 40 84

VIRUM MØLLEVEJ 2830 Virum Kort 116J1

Kommune: Lyngby-Taarbæk Sogn: Virum

Valgkr.: Lyngby Politikr,: Lyngby

3 Jensen Inga tandl. 4585 19 11

Wolffhechel H lic agro. 45 85 64 65

VIRUM OVERDREVSVEJ 2830 Virum Kon 106 J7 & ><6J1

Kommune: Lyngby-Taarbæk Sogn: Virum

Valgkr.: Lyngby Politikr.: Lyngby

I Mogensen Peer arkit. 45 85 09 66 3 Kofoed Vibeke cand.jur. 45 85 40 47 5A Larsen Inge Lise 45 9512 01 Larsen Ingelise kont.ch. 45 83 09 01 5B Petersen Flemming driftsing. 45 83 02 18 7B Bamberg Manfred ing. 45 85 00 75 9A Scheller-Nielsen Jens Fbankkass. 45 85 86 11 9B Skov Flemming dir. 45 85 32 84 II Prasz Ove dir. 45 85 10 95 13 Dan-Europe-Skandinavien 45 83 63 30

Dan-Europe-Skandinavien 45 83 63 31 Ole Hyldegaard Larsen Charlotte Ulrik Og 45850612 Fogelstrøm Bent økonomidir. 45 85 01 93

15 19

Bendsøe N J cand.jur. 45 85 53 21 23 Baadsgaard Gunnar dir 45 85 64 04 27 Christensen Læge Hd Kjadan 45 85 29 50 31 Nielsen Johs anl.gartn. 45 85 76 82 33 Ingeniør Johansen Hans H E ing. 45 85 05 96

41 Volsing Peter 45 85 63 64 43 Frank Frida 45 85 34 66

Frank Indretningsarkitekt M D D Frida 45851566

6 Nielsen Jette o.ass. 45 85 97 86 8 Larsen Poul murer 45 85 42 51 10 Markan Jørgen skibsmask.insp. 45 85 24 26 16 Frederiksen Else tegner 45 85 18 39 18 Østergård Niels 45 85 62 39 20 Hansen Robert musiker 45 85 69 98 22 Bøgelund Mette 45 85 65 58 Sulbæk Anders 45 85 65 58 24 Dorrit Hansen Kim Bruun Petersen Og 45850302 26 Bundgaard Johs. dir 45 85 84 04 30 Engholm Ole udd.leder 45 85 02 12 40 Kontorassistent Konstabel Henrik Lundtang Hansen Gitte Bergvold O 45 85 65 16

VIRUMGÅRDSVEJ 2830 Virum Kort 117 B1

*

VIRUMSTRÆDE 2830 Virum Kort 116 Kl

Kommune Lyngby -Taarbæk Sogn: Virum

Kommune: Lyngby-Taarbæk, Sogn: Virum

Valgkr.: Lyngby Politikr.: Lyngby

Valgkr.: Lyngby Politikr.: Lyngby

3 Frandsen Elna kontr.tlfn. 45 85 32 46 Virum Cementstøberi 45 85 09 25 5 Simonsen Ove mek. 45 85 28 22 5B Simonsen Ove autoforh. 45 85 02 22 7 Lyngby Produkthandel 45 85 21 30

3 Ørnberg Aase 45 85 81 02 5 Larsen Otto 45 85 30 79 7 Lynegaard Regner kunstmaler 45 85 78 74 9 Ingemanns Kirkeeffekter 45 85 37 70

Veje med Sk foran navnet ligger uden for Husregisterområdet, som er vist på side 12

Made with FlippingBook Annual report