Kraks vejviser 1986 Gaderegister A-K

KRAKS VEJVISER Grundlagt1770-2l7åtgang

1770 udgiver Hans Holck den første Vejviser for København. 1862 overtager stadskonduktør, kaptajn Thorvald Krak Vejviseren. 1898 indtræder hans søn, dr. Ove Krak i den daglige ledelse. 1905 afgår Ove Krak ved døden og testamenterer Vejviseren og forlagets øvrige publikationer til en selvejende institution Kraks Legat. 1986 udkom den 124. udgave af Vejviseren under navnet Krak. udvides Vejviseren til at omfatte hele Danmark. 1923

I de fredede huse der alle er opført i årene 1795-1798, har bl.a. kom­ ponisten Niels W. Gade, forfatterne Poul Martin Møller dg Henrik Hertz samt skuespilleren Ferdi­ nand Lindgreen boet iflg. »Minderige Huse«, udgi­ vet af dr. Ove Krak i 1922.

Nytorv 17 1450 København K

KRAK

Made with FlippingBook Online newsletter