Kraks vejviser 1986 Gaderegister A-K

2

Gaderegister for København og omegn Vejledning i brugen .....................side 2 og følgende sider

Fortegnelse over de i registret nævnte kommuner .. Sogneadresser ......................................................... Valgkredse................................................................ Politikredse ............................................................... Retskredse................................................................. Rodekontorer............................................................. Socialcentre (bistands- pensions-, sygesikringskontorer)............................................

side side 3 side 5 side 6 side 6 side 6 side 6

Registret side 7 omfatter kommunerne: Albertslund, en del af Ballerup (Ballerup by og Måløv by), Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, en del af Greve (Greve Strand post­ distrikt mellem motorvejen og kysten), Herlev, Hvidovre, en del af Høje-Tåstrup (Tåstrup og Høje Tåstrup byer), en del af Hørsholm (Hørsholm by og Rungsted Kyst postdistrikt), Ishøj, Kø­ benhavn, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Søllerød, Tårnby, Vallensbæk samt en del af Værløse (Ha- reskovby) Grænsen for registrets område, se kortet på foregående side Gadernes kvadrathenvisninger til kortene foran findes ved hvert gadenavn i Hus­ registret

Gade med postnr. og postdistrikt

Hvor en gade er beliggende i flere postdistrikter, er der nedenunder gade­ navnet anført, hvilke nusnumre der hører til de enkelte postdistrikter

Kommune, i Kbhs komm. kvarter (kv.)

Rubrikken angiver i hvilken kommune pågældende gade er beliggende. For Kbhs kommunes vedkommende dog kvarter (bylag), hvilket har betydning for identificeringen af de ved de enkelte husnumre i Husregistret anførte matrikelnumre. Kommunegrænser findes på kortene foran Kommunekontorer: Albertslund (Københavns amt) Rådhuset, Albertslund Centrum, Nordmarks Allé, 2620 Albertslund, 02-64 9610 Ballerup (Københavns amt) Rådhuset, Hold-an Vej 7,2750 Ballerup, 02-97 05 01 Brøndby (Københavns amt) Rådhuset, Park Allé 160,2605 Brøndby, 02-96 35 55 Dragør (Københavns amt) Rådhuset, Kirkevej 7, Store Magleby, 2791 Dragør, 01-53 0415 Frederiksberg Rådhuset, Allégade, 2000 Frbg, 01-19 21 21 Gentofte (Københavns amt) Rådhuset, Bernstorffsvej 161,2920 Charlottenlund, 01-63 21 21 Gladsaxe (Københavns amt) Rådhuset, Kontorvej 1,2860 Søborg, 01-69 92 22 Glostrup (Københavns amt) Rådhuset, Rådhusvej 2,2600 Glostrup, 02-96 08 01 Greve (Roskilde amt) Rådhuset, Holmeagervej 2,2670 Greve Strand, 02-90 04 00

Herlev (Københavns amt) Rådhuset, Herlev Bygade 90,2730 Herlev, 02-94 06 33 Hvidovre (Københavns amt) Rådhuset, Hvidovrevej 278,2650 Hvidovre, 01-781211 Høje-Tåstrup (Københavns amt) Rådhuset, Bygaden 2,2630 Tåstrup, 02-52 3133 Hørsholm (Frederiksborg amt) Rådhuset, Rungstedvej 1,2970 Hørsholm, 02-861511 Ishøj (Københavns amt) Rådhuset, Ishøj Store Torv 20,2635 Ishøj, 02-541211 København Rådhuset, 1599 Kbh V, 01-15 38 00 Lyngby-Tårbæk (Københavns amt) Rådhuset, Lyngby Torv, 2800 Lyngby, 02-87 30 00 Rødovre (Københavns amt) Rådhuset, Rødovre Parkvej 150,2610 Rødovre, 01-70 41 11 Søllerød (Københavns amt) Rådhuset, Øverødvej 2,2840 Holte, 02-421515

Made with FlippingBook Online newsletter